Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Tydal kommune
Kommunenr 5033
Alle grunnskoler med adresse i Tydal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Flatanger kommune
Frosta kommune 50 (6,2)
Frøya kommune 52 (4,7)
Grong kommune 40 (5,9)
Heim kommune 51 (3,8)
Hitra kommune 49 (3,1)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 48 (2,9)
Indre Fosen kommune 47 (2,6)
Leka kommune
Levanger kommune 48 (1,6)
Lierne kommune
Malvik kommune 47 (1,7)
Melhus kommune 50 (1,9)
Meråker kommune 48 (5,2)
Midtre Gauldal kommune 43 (3,0)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (1,9)
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 47 (2,8)
Oppdal kommune 51 (3,0)
Orkland kommune 51 (1,6)
Osen kommune
Overhalla kommune 49 (3,8)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 45 (3,5)
Rindal kommune
Røros kommune 48 (3,2)
Selbu kommune 49 (4,1)
Skaun kommune 46 (2,0)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 50 (1,5)
Stjørdal kommune 49 (1,6)
Trondheim kommune 51 (0,6)
Tydal kommune
Verdal kommune 47 (1,9)
Ørland kommune 49 (2,5)
Åfjord kommune 50 (4,1)
Lesing
Flatanger kommune
Frosta kommune 46 (4,8)
Frøya kommune 49 (4,2)
Grong kommune 44 (5,7)
Heim kommune 46 (2,8)
Hitra kommune 49 (3,4)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 45 (2,7)
Indre Fosen kommune 45 (2,3)
Leka kommune
Levanger kommune 47 (1,5)
Lierne kommune
Malvik kommune 47 (1,6)
Melhus kommune 51 (1,8)
Meråker kommune 51 (5,3)
Midtre Gauldal kommune 45 (3,2)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (2,0)
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 46 (3,0)
Oppdal kommune 50 (2,9)
Orkland kommune 47 (1,7)
Osen kommune
Overhalla kommune 47 (2,9)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 48 (4,3)
Rindal kommune
Røros kommune 47 (3,6)
Selbu kommune 47 (4,7)
Skaun kommune 48 (1,8)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 49 (1,6)
Stjørdal kommune 48 (1,3)
Trondheim kommune 49 (0,5)
Tydal kommune
Verdal kommune 48 (1,7)
Ørland kommune 47 (1,9)
Åfjord kommune 49 (3,6)
Regning
Flatanger kommune
Frosta kommune 48 (4,8)
Frøya kommune 51 (4,3)
Grong kommune 48 (3,1)
Heim kommune 46 (3,7)
Hitra kommune 51 (5,4)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 50 (2,4)
Indre Fosen kommune 47 (2,2)
Leka kommune
Levanger kommune 49 (1,6)
Lierne kommune
Malvik kommune 49 (1,7)
Melhus kommune 50 (1,9)
Meråker kommune 54 (4,4)
Midtre Gauldal kommune 44 (3,5)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (1,7)
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 47 (2,8)
Oppdal kommune 49 (2,9)
Orkland kommune 51 (1,8)
Osen kommune
Overhalla kommune 51 (3,3)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 49 (5,3)
Rindal kommune
Røros kommune 46 (3,3)
Selbu kommune 49 (4,5)
Skaun kommune 49 (2,2)
Snåase - Snåsa kommune 50 (4,5)
Steinkjer kommune 50 (1,5)
Stjørdal kommune 49 (1,6)
Trondheim kommune 51 (0,6)
Tydal kommune
Verdal kommune 49 (1,8)
Ørland kommune 50 (1,9)
Åfjord kommune 57 (5,0)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 25,0
Grong kommune
Heim kommune 30,0
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 37,5
Indre Fosen kommune 32,3
Leka kommune
Levanger kommune 29,3
Lierne kommune
Malvik kommune 33,6
Melhus kommune 26,6
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 37,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 40,4
Oppdal kommune 22,9
Orkland kommune 17,1
Osen kommune
Overhalla kommune 32,1
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 37,0
Selbu kommune
Skaun kommune 37,7
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 24,4
Stjørdal kommune 26,7
Trondheim kommune 24,1
Tydal kommune
Verdal kommune 41,8
Ørland kommune 26,8
Åfjord kommune
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 45,8
Grong kommune
Heim kommune 36,7
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 41,7
Indre Fosen kommune 48,4
Leka kommune
Levanger kommune 52,6
Lierne kommune
Malvik kommune 48,6
Melhus kommune 47,9
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 49,0
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 38,3
Oppdal kommune 57,1
Orkland kommune 56,2
Osen kommune
Overhalla kommune 35,7
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 37,0
Selbu kommune
Skaun kommune 50,7
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 54,8
Stjørdal kommune 50,4
Trondheim kommune 46,8
Tydal kommune
Verdal kommune 34,1
Ørland kommune 50,0
Åfjord kommune
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 29,2
Grong kommune
Heim kommune 33,3
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 20,8
Indre Fosen kommune 19,4
Leka kommune
Levanger kommune 18,1
Lierne kommune
Malvik kommune 17,8
Melhus kommune 25,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 13,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 21,3
Oppdal kommune 20,0
Orkland kommune 26,7
Osen kommune
Overhalla kommune 32,1
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 25,9
Selbu kommune
Skaun kommune 11,6
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 20,7
Stjørdal kommune 23,0
Trondheim kommune 29,1
Tydal kommune
Verdal kommune 24,2
Ørland kommune 23,2
Åfjord kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune 30,0
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 35,6
Indre Fosen kommune 42,2
Leka kommune
Levanger kommune 28,1
Lierne kommune
Malvik kommune 33,0
Melhus kommune 12,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 38,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 45,8
Oppdal kommune 18,9
Orkland kommune 34,0
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 27,5
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 26,7
Stjørdal kommune 25,4
Trondheim kommune 25,1
Tydal kommune
Verdal kommune 28,4
Ørland kommune 24,6
Åfjord kommune
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune 66,7
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 53,3
Indre Fosen kommune 45,3
Leka kommune
Levanger kommune 58,8
Lierne kommune
Malvik kommune 54,7
Melhus kommune 65,9
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 45,8
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 35,4
Oppdal kommune 64,9
Orkland kommune 52,8
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 60,9
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 53,3
Stjørdal kommune 59,0
Trondheim kommune 54,3
Tydal kommune
Verdal kommune 58,0
Ørland kommune 70,2
Åfjord kommune
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune 3,3
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 11,1
Indre Fosen kommune 12,5
Leka kommune
Levanger kommune 13,2
Lierne kommune
Malvik kommune 12,3
Melhus kommune 21,6
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 15,6
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 18,8
Oppdal kommune 16,2
Orkland kommune 13,2
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 11,6
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 20,0
Stjørdal kommune 15,7
Trondheim kommune 20,6
Tydal kommune
Verdal kommune 13,6
Ørland kommune 5,3
Åfjord kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 20,0
Grong kommune
Heim kommune 40,0
Hitra kommune 29,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 23,4
Indre Fosen kommune 32,8
Leka kommune
Levanger kommune 23,6
Lierne kommune
Malvik kommune 18,7
Melhus kommune 24,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 53,3
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 34,0
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 38,0
Oppdal kommune 22,9
Orkland kommune 16,7
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 26,9
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 25,4
Stjørdal kommune 22,5
Trondheim kommune 21,3
Tydal kommune
Verdal kommune 25,8
Ørland kommune 19,0
Åfjord kommune
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 56,0
Grong kommune
Heim kommune 50,0
Hitra kommune 41,2
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 46,8
Indre Fosen kommune 53,7
Leka kommune
Levanger kommune 56,4
Lierne kommune
Malvik kommune 57,9
Melhus kommune 51,0
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 30,0
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 50,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 40,0
Oppdal kommune 57,1
Orkland kommune 54,9
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 47,8
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 51,5
Stjørdal kommune 58,7
Trondheim kommune 49,3
Tydal kommune
Verdal kommune 57,0
Ørland kommune 62,1
Åfjord kommune
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 24,0
Grong kommune
Heim kommune 10,0
Hitra kommune 29,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 29,8
Indre Fosen kommune 13,4
Leka kommune
Levanger kommune 20,0
Lierne kommune
Malvik kommune 23,4
Melhus kommune 24,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 16,7
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 15,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 22,0
Oppdal kommune 20,0
Orkland kommune 28,4
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune 25,4
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 23,1
Stjørdal kommune 18,8
Trondheim kommune 29,5
Tydal kommune
Verdal kommune 17,2
Ørland kommune 19,0
Åfjord kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no