Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Akershus fylke 51 (1,6) 51 (2,1) 51 (2,4)
Aust-Agder fylke 55 (3,0) 54 (4,0)
Buskerud fylke 50 (3,4) 49 (4,2) 51 (5,8)
Finnmark Finnmárku fylke 41 (3,5)
Hedmark fylke 47 (2,0) 48 (2,8) 46 (2,7)
Hordaland fylke 48 (1,4) 49 (2,0) 47 (1,9)
Møre og Romsdal fylke 50 (1,8) 51 (2,7) 50 (2,4)
Nordland fylke 48 (2,1) 52 (3,2) 45 (2,5)
Norske skoler i utlandet 52 (2,7) 53 (4,0) 51 (3,7)
Oppland fylke 45 (2,9) 44 (4,2) 45 (4,0)
Oslo fylke 51 (1,4) 51 (1,9) 52 (2,1)
Rogaland fylke 49 (1,7) 47 (2,2) 50 (2,4)
Sogn og Fjordane fylke 49 (4,6) 46 (5,8)
Svalbard
Telemark fylke 47 (2,1) 48 (3,2) 46 (2,9)
Troms Romsa fylke 49 (2,1) 49 (3,0) 49 (3,0)
Trøndelag fylke 52 (1,7) 51 (2,3) 53 (2,5)
Vest-Agder fylke 44 (1,8) 45 (2,5) 42 (2,3)
Vestfold fylke 51 (1,7) 51 (2,2) 51 (2,7)
Østfold fylke 55 (2,4) 54 (3,6) 56 (3,3)
Lesing
Akershus fylke 49 (1,3) 50 (1,8) 48 (1,9)
Aust-Agder fylke 50 (2,3) 51 (3,2)
Buskerud fylke 46 (2,2) 48 (2,9) 44 (3,1)
Finnmark Finnmárku fylke 44 (4,4)
Hedmark fylke 49 (1,8) 50 (2,7) 48 (2,3)
Hordaland fylke 48 (1,3) 47 (1,9) 50 (1,8)
Møre og Romsdal fylke 46 (1,6) 45 (2,6) 46 (1,9)
Nordland fylke 48 (1,8) 48 (2,6) 47 (2,4)
Norske skoler i utlandet 48 (2,2) 47 (3,2) 48 (3,1)
Oppland fylke 47 (2,6) 46 (3,5) 49 (3,8)
Oslo fylke 51 (1,2) 49 (1,8) 52 (1,6)
Rogaland fylke 46 (1,3) 44 (1,8) 47 (1,9)
Sogn og Fjordane fylke 49 (4,2) 49 (4,9)
Svalbard
Telemark fylke 46 (1,9) 46 (2,7) 47 (2,6)
Troms Romsa fylke 46 (2,1) 46 (3,1) 47 (2,9)
Trøndelag fylke 48 (1,4) 47 (2,0) 49 (2,0)
Vest-Agder fylke 45 (1,8) 44 (2,4) 46 (2,7)
Vestfold fylke 50 (1,7) 50 (2,3) 50 (2,4)
Østfold fylke 50 (2,1) 48 (2,6) 52 (3,3)
Regning
Akershus fylke 48 (1,3) 49 (1,8) 47 (1,7)
Aust-Agder fylke 49 (2,5) 50 (3,4)
Buskerud fylke 43 (3,1) 46 (4,4) 40 (4,0)
Finnmark Finnmárku fylke 43 (5,6)
Hedmark fylke 47 (2,1) 48 (3,1) 46 (2,8)
Hordaland fylke 47 (1,3) 49 (1,7) 46 (1,9)
Møre og Romsdal fylke 48 (1,6) 50 (2,5) 47 (1,9)
Nordland fylke 46 (1,7) 50 (2,3) 42 (2,1)
Norske skoler i utlandet 47 (2,3) 50 (3,7) 44 (2,3)
Oppland fylke 46 (2,7) 45 (4,1) 46 (3,8)
Oslo fylke 50 (1,2) 51 (1,7) 49 (1,6)
Rogaland fylke 45 (1,4) 46 (2,2) 44 (1,7)
Sogn og Fjordane fylke 52 (3,7) 54 (5,4)
Svalbard
Telemark fylke 46 (1,9) 46 (2,4) 45 (3,0)
Troms Romsa fylke 47 (2,3) 49 (3,1) 46 (3,4)
Trøndelag fylke 46 (1,4) 48 (2,0) 45 (2,0)
Vest-Agder fylke 47 (2,1) 49 (3,0) 45 (2,7)
Vestfold fylke 50 (1,6) 52 (2,2) 47 (2,2)
Østfold fylke 50 (1,9) 50 (2,6) 50 (2,7)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 35,3 33,6 37,1
Aust-Agder fylke 13,5
Buskerud fylke 32,2 34,3 29,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 34,2 34,1 34,2
Hordaland fylke 34,9 31,9 37,6
Møre og Romsdal fylke 23,8 21,1 26,1
Nordland fylke 39,4 23,9 54,2
Norske skoler i utlandet 22,7 24,2 21,2
Oppland fylke 42,0
Oslo fylke 24,6 25,2 24,0
Rogaland fylke 38,4 42,7 34,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 39,6 41,8 37,3
Troms Romsa fylke 25,6 22,0 29,3
Trøndelag fylke 26,9 26,0 27,7
Vest-Agder fylke 52,2 50,0 55,6
Vestfold fylke 24,0 23,2 25,0
Østfold fylke 21,3 28,6 13,3
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 31,1 33,6 28,4
Aust-Agder fylke 42,3
Buskerud fylke 30,5 37,1 20,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 46,8 43,9 50,0
Hordaland fylke 45,1 46,8 43,6
Møre og Romsdal fylke 46,0 49,1 43,5
Nordland fylke 36,2 37,0 35,4
Norske skoler i utlandet 40,9 36,4 45,5
Oppland fylke 42,0
Oslo fylke 42,5 45,7 39,2
Rogaland fylke 33,2 32,6 33,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 38,7 29,1 49,0
Troms Romsa fylke 52,4 56,1 48,8
Trøndelag fylke 37,6 43,8 31,7
Vest-Agder fylke 38,9 40,7 36,1
Vestfold fylke 48,8 50,7 46,4
Østfold fylke 31,9 28,6 35,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 33,6 32,8 34,5
Aust-Agder fylke 44,2
Buskerud fylke 37,3 28,6 50,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 19,0 22,0 15,8
Hordaland fylke 20,0 21,3 18,8
Møre og Romsdal fylke 30,2 29,8 30,4
Nordland fylke 24,5 39,1 10,4
Norske skoler i utlandet 36,4 39,4 33,3
Oppland fylke 16,0
Oslo fylke 32,9 29,1 36,8
Rogaland fylke 28,4 24,7 31,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 21,7 29,1 13,7
Troms Romsa fylke 22,0 22,0 22,0
Trøndelag fylke 35,5 30,2 40,6
Vest-Agder fylke 8,9 9,3 8,3
Vestfold fylke 27,2 26,1 28,6
Østfold fylke 46,8 42,9 51,1

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 31,2 28,7 33,9
Aust-Agder fylke 20,0
Buskerud fylke 36,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 25,3 26,8 23,7
Hordaland fylke 29,7 32,0 27,6
Møre og Romsdal fylke 40,3 48,1 34,3
Nordland fylke 26,9 27,7 26,1
Norske skoler i utlandet 33,8 31,3 36,4
Oppland fylke 33,3
Oslo fylke 22,9 29,9 16,0
Rogaland fylke 36,0 41,7 30,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 37,1 39,3 34,7
Troms Romsa fylke 41,0 51,3 30,8
Trøndelag fylke 33,3 38,8 28,0
Vest-Agder fylke 42,9 45,5 38,9
Vestfold fylke 22,0 26,5 16,9
Østfold fylke 27,8 35,3 19,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 46,4 46,7 46,1
Aust-Agder fylke 58,2
Buskerud fylke 50,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 59,5 51,2 68,4
Hordaland fylke 53,5 59,8 47,6
Møre og Romsdal fylke 50,4 40,4 58,2
Nordland fylke 59,1 53,2 65,2
Norske skoler i utlandet 53,8 56,3 51,5
Oppland fylke 52,1
Oslo fylke 48,8 45,7 51,9
Rogaland fylke 54,3 51,2 57,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 49,5 46,4 53,1
Troms Romsa fylke 46,2 33,3 59,0
Trøndelag fylke 48,0 46,9 49,0
Vest-Agder fylke 48,4 45,5 52,8
Vestfold fylke 52,8 47,1 59,3
Østfold fylke 50,5 47,1 54,3
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 22,4 24,6 20,0
Aust-Agder fylke 21,8
Buskerud fylke 12,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 15,2 22,0 7,9
Hordaland fylke 16,8 8,2 24,8
Møre og Romsdal fylke 9,2 11,5 7,5
Nordland fylke 14,0 19,1 8,7
Norske skoler i utlandet 12,3 12,5 12,1
Oppland fylke 14,6
Oslo fylke 28,3 24,4 32,1
Rogaland fylke 9,7 7,1 12,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 13,3 14,3 12,2
Troms Romsa fylke 12,8 15,4 10,3
Trøndelag fylke 18,7 14,3 23,0
Vest-Agder fylke 8,8 9,1 8,3
Vestfold fylke 25,2 26,5 23,7
Østfold fylke 21,6 17,6 26,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 32,4 28,7 36,5
Aust-Agder fylke 23,2
Buskerud fylke 54,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 36,6 27,9 46,2
Hordaland fylke 34,2 22,4 45,2
Møre og Romsdal fylke 28,7 21,7 34,8
Nordland fylke 40,6 20,8 60,4
Norske skoler i utlandet 32,4 20,6 44,1
Oppland fylke 35,4
Oslo fylke 25,5 23,4 27,5
Rogaland fylke 40,4 35,2 45,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 40,5 39,0 42,3
Troms Romsa fylke 29,5 26,3 32,5
Trøndelag fylke 40,5 33,3 47,5
Vest-Agder fylke 32,6 27,8 40,0
Vestfold fylke 18,9 15,7 22,8
Østfold fylke 20,8 20,0 21,7
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 44,7 45,7 43,5
Aust-Agder fylke 53,6
Buskerud fylke 32,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 47,6 51,2 43,6
Hordaland fylke 47,5 56,1 39,4
Møre og Romsdal fylke 54,3 53,3 55,1
Nordland fylke 45,8 56,3 35,4
Norske skoler i utlandet 52,9 52,9 52,9
Oppland fylke 50,0
Oslo fylke 46,9 47,4 46,4
Rogaland fylke 44,9 44,3 45,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 44,1 44,1 44,2
Troms Romsa fylke 52,6 52,6 52,5
Trøndelag fylke 42,0 48,5 35,6
Vest-Agder fylke 51,7 50,0 54,3
Vestfold fylke 59,1 54,3 64,9
Østfold fylke 54,2 58,0 50,0
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 23,0 25,6 20,0
Aust-Agder fylke 23,2
Buskerud fylke 13,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 15,9 20,9 10,3
Hordaland fylke 18,3 21,4 15,4
Møre og Romsdal fylke 17,1 25,0 10,1
Nordland fylke 13,5 22,9 4,2
Norske skoler i utlandet 14,7 26,5 2,9
Oppland fylke 14,6
Oslo fylke 27,6 29,2 26,1
Rogaland fylke 14,6 20,5 8,9
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 15,3 16,9 13,5
Troms Romsa fylke 17,9 21,1 15,0
Trøndelag fylke 17,5 18,2 16,8
Vest-Agder fylke 15,7 22,2 5,7
Vestfold fylke 22,0 30,0 12,3
Østfold fylke 25,0 22,0 28,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no