Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Akershus fylke 51 (0,2) 52 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 50 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 50 (1,0) 47 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,2) 50 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 54 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,2) 51 (0,4) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,5) 51 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,5) 50 (0,7) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 48 (0,4)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,5)
Vestfold fylke 50 (0,4) 51 (0,5) 49 (0,5)
Østfold fylke 49 (0,3) 50 (0,5) 49 (0,5)
Lesing
Akershus fylke 51 (0,2) 50 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 48 (0,7) 50 (0,7)
Buskerud fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 51 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 47 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,4) 49 (0,6) 51 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,2) 49 (0,3) 50 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 48 (0,5) 49 (0,4)
Nordland fylke 49 (0,4) 48 (0,5) 50 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49 (0,4) 48 (0,6) 50 (0,5)
Oslo fylke 53 (0,2) 53 (0,3) 54 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 48 (0,3) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,5) 49 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 50 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,4) 48 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 50 (0,3)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 49 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold fylke 50 (0,3) 49 (0,5) 51 (0,5)
Østfold fylke 48 (0,3) 48 (0,4) 49 (0,4)
Regning
Akershus fylke 51 (0,2) 52 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,5) 50 (0,7) 47 (0,6)
Buskerud fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,6) 49 (0,9) 46 (0,8)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 51 (0,5) 48 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 50 (0,5) 47 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,3) 54 (0,4) 51 (0,4)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 51 (0,5) 52 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 50 (0,3) 51 (0,4) 48 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 52 (0,6) 48 (0,5)
Vestfold fylke 49 (0,4) 51 (0,5) 48 (0,5)
Østfold fylke 48 (0,3) 49 (0,5) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 20,0 18,0 22,1
Aust-Agder fylke 27,3
Buskerud fylke 24,2 22,1 26,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 21,9 22,7 21,0
Hordaland fylke 24,9 22,7 27,2
Møre og Romsdal fylke 24,8 21,5 28,1
Nordland fylke 27,3 25,8 28,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,7
Oslo fylke 14,0 12,6 15,3
Rogaland fylke 21,9 21,0 22,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 24,1 21,3 27,3
Troms Romsa fylke 27,3 24,5 30,2
Trøndelag fylke 27,1 24,8 29,6
Vest-Agder fylke 24,4 22,9 26,0
Vestfold fylke 24,0 20,5 27,5
Østfold fylke 25,1 22,7 27,4
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 51,2 49,9 52,5
Aust-Agder fylke 51,1
Buskerud fylke 50,0 47,8 52,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 55,2 53,6 56,7
Hordaland fylke 49,9 49,1 50,8
Møre og Romsdal fylke 51,4 50,2 52,7
Nordland fylke 49,4 46,3 52,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 53,1
Oslo fylke 50,4 48,4 52,5
Rogaland fylke 49,6 47,5 51,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 50,8 51,2 50,4
Troms Romsa fylke 49,5 48,3 50,8
Trøndelag fylke 49,9 49,4 50,5
Vest-Agder fylke 51,0 48,1 54,0
Vestfold fylke 51,6 51,5 51,7
Østfold fylke 51,7 51,8 51,7
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,7 32,2 25,3
Aust-Agder fylke 21,6
Buskerud fylke 25,8 30,2 21,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 23,0 23,7 22,2
Hordaland fylke 25,2 28,2 22,0
Møre og Romsdal fylke 23,7 28,3 19,2
Nordland fylke 23,3 27,9 18,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,2
Oslo fylke 35,6 39,0 32,2
Rogaland fylke 28,5 31,5 25,5
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 25,1 27,5 22,4
Troms Romsa fylke 23,2 27,2 19,1
Trøndelag fylke 23,0 25,9 19,9
Vest-Agder fylke 24,7 29,0 20,0
Vestfold fylke 24,4 27,9 20,8
Østfold fylke 23,2 25,5 20,9

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 19,1 22,6 15,7
Aust-Agder fylke 26,0
Buskerud fylke 21,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,5 27,4 17,5
Hordaland fylke 24,4 28,0 20,7
Møre og Romsdal fylke 25,9 29,6 22,3
Nordland fylke 26,3 30,6 21,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,0
Oslo fylke 14,8 16,7 12,9
Rogaland fylke 23,3 28,6 18,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 23,3 26,4 19,9
Troms Romsa fylke 25,2 28,6 21,6
Trøndelag fylke 24,6 28,4 20,6
Vest-Agder fylke 25,5 28,7 22,0
Vestfold fylke 23,2 25,9 20,4
Østfold fylke 28,2 32,5 23,9
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 54,6 54,6 54,6
Aust-Agder fylke 57,0
Buskerud fylke 56,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 55,6 54,3 56,9
Hordaland fylke 54,9 53,8 56,1
Møre og Romsdal fylke 57,1 54,2 60,0
Nordland fylke 54,2 52,4 56,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 55,4
Oslo fylke 49,0 49,5 48,5
Rogaland fylke 56,0 53,3 58,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 56,4 54,4 58,7
Troms Romsa fylke 54,7 54,0 55,5
Trøndelag fylke 55,4 53,1 57,7
Vest-Agder fylke 54,9 52,6 57,5
Vestfold fylke 55,0 55,0 55,1
Østfold fylke 54,6 52,5 56,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 26,3 22,8 29,7
Aust-Agder fylke 16,9
Buskerud fylke 22,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 21,9 18,3 25,6
Hordaland fylke 20,6 18,2 23,2
Møre og Romsdal fylke 17,0 16,2 17,7
Nordland fylke 19,5 17,0 22,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 19,5
Oslo fylke 36,2 33,8 38,6
Rogaland fylke 20,7 18,1 23,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 20,3 19,2 21,5
Troms Romsa fylke 20,1 17,4 22,9
Trøndelag fylke 20,1 18,5 21,7
Vest-Agder fylke 19,6 18,7 20,5
Vestfold fylke 21,8 19,2 24,5
Østfold fylke 17,2 14,9 19,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 20,8 17,3 24,3
Aust-Agder fylke 26,9
Buskerud fylke 23,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,9 21,7 24,0
Hordaland fylke 22,3 19,5 25,3
Møre og Romsdal fylke 23,6 19,9 27,3
Nordland fylke 25,1 22,5 27,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,4
Oslo fylke 16,7 13,5 19,9
Rogaland fylke 22,6 20,5 24,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 25,1 22,6 28,0
Troms Romsa fylke 25,4 24,4 26,5
Trøndelag fylke 23,8 20,1 27,8
Vest-Agder fylke 23,9 18,9 29,2
Vestfold fylke 24,0 21,1 27,1
Østfold fylke 28,4 25,9 30,9
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,3 48,5 52,0
Aust-Agder fylke 52,8
Buskerud fylke 52,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 52,6 51,0 54,3
Hordaland fylke 52,0 50,3 53,8
Møre og Romsdal fylke 53,4 51,4 55,4
Nordland fylke 55,5 53,9 57,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 52,3
Oslo fylke 45,2 41,8 48,7
Rogaland fylke 52,3 48,9 55,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 51,3 49,3 53,6
Troms Romsa fylke 51,7 49,1 54,5
Trøndelag fylke 52,5 50,6 54,4
Vest-Agder fylke 51,9 49,6 54,4
Vestfold fylke 52,4 50,9 53,9
Østfold fylke 51,5 49,2 53,7
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,9 34,1 23,7
Aust-Agder fylke 20,2
Buskerud fylke 24,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 24,5 27,2 21,7
Hordaland fylke 25,7 30,2 21,0
Møre og Romsdal fylke 23,0 28,7 17,4
Nordland fylke 19,5 23,6 15,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,3
Oslo fylke 38,1 44,6 31,4
Rogaland fylke 25,1 30,7 19,5
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 23,5 28,1 18,4
Troms Romsa fylke 22,9 26,6 19,0
Trøndelag fylke 23,7 29,3 17,8
Vest-Agder fylke 24,2 31,5 16,4
Vestfold fylke 23,6 27,9 19,0
Østfold fylke 20,1 24,9 15,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no