Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Akershus fylke 51 (0,2) 52 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 50 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 49 (1,0) 47 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,2) 50 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 50 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 52 (2,7) 53 (4,0) 51 (3,7)
Oppland fylke 49 (0,4) 49 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 54 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,2) 51 (0,4) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,5) 51 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,4) 50 (0,7) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,5)
Vestfold fylke 50 (0,4) 51 (0,5) 49 (0,5)
Østfold fylke 50 (0,3) 50 (0,5) 49 (0,5)
Lesing
Akershus fylke 51 (0,2) 50 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 48 (0,7) 50 (0,6)
Buskerud fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 51 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 47 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,4) 49 (0,6) 51 (0,5)
Hordaland fylke 49 (0,2) 49 (0,3) 50 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 48 (0,5) 49 (0,4)
Nordland fylke 49 (0,4) 48 (0,5) 50 (0,5)
Norske skoler i utlandet 48 (2,2) 47 (3,2) 48 (3,1)
Oppland fylke 49 (0,4) 48 (0,6) 50 (0,5)
Oslo fylke 53 (0,2) 53 (0,3) 54 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,2) 48 (0,3) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,5) 49 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 50 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,4) 48 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,2) 49 (0,4) 50 (0,3)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 49 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold fylke 50 (0,3) 49 (0,5) 51 (0,5)
Østfold fylke 49 (0,3) 48 (0,4) 50 (0,4)
Regning
Akershus fylke 51 (0,2) 52 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,5) 50 (0,7) 47 (0,6)
Buskerud fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 48 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 47 (0,6) 49 (0,9) 46 (0,8)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 51 (0,5) 48 (0,4)
Nordland fylke 48 (0,3) 50 (0,5) 47 (0,5)
Norske skoler i utlandet 47 (2,3) 50 (3,7) 44 (2,3)
Oppland fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 54 (0,3) 51 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 51 (0,5) 52 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 51 (0,4) 48 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 51 (0,6) 48 (0,5)
Vestfold fylke 49 (0,3) 51 (0,5) 48 (0,5)
Østfold fylke 48 (0,3) 49 (0,5) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 20,5 18,4 22,5
Aust-Agder fylke 26,8 25,2 28,3
Buskerud fylke 24,4 22,3 26,5
Finnmark Finnmárku fylke 31,6 27,4 35,9
Hedmark fylke 22,4 23,1 21,6
Hordaland fylke 25,2 23,0 27,5
Møre og Romsdal fylke 24,8 21,5 28,0
Nordland fylke 27,7 25,7 29,8
Norske skoler i utlandet 22,7 24,2 21,2
Oppland fylke 26,1 26,0 26,2
Oslo fylke 14,4 13,1 15,7
Rogaland fylke 22,4 21,7 23,2
Sogn og Fjordane fylke 22,7 20,6 25,2
Svalbard
Telemark fylke 25,0 22,5 27,9
Troms Romsa fylke 27,2 24,4 30,1
Trøndelag fylke 27,1 24,8 29,5
Vest-Agder fylke 25,5 24,1 27,0
Vestfold fylke 24,0 20,7 27,4
Østfold fylke 25,0 22,9 27,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,6 49,4 51,9
Aust-Agder fylke 50,8 49,8 51,7
Buskerud fylke 49,7 47,6 51,9
Finnmark Finnmárku fylke 47,7 47,2 48,3
Hedmark fylke 54,8 53,2 56,5
Hordaland fylke 49,8 49,1 50,5
Møre og Romsdal fylke 51,2 50,1 52,3
Nordland fylke 49,0 46,0 52,1
Norske skoler i utlandet 40,9 36,4 45,5
Oppland fylke 52,8 51,1 54,5
Oslo fylke 50,1 48,3 51,9
Rogaland fylke 49,1 47,0 51,1
Sogn og Fjordane fylke 51,8 48,6 55,6
Svalbard
Telemark fylke 50,1 49,9 50,3
Troms Romsa fylke 49,6 48,7 50,7
Trøndelag fylke 49,4 49,1 49,7
Vest-Agder fylke 50,5 47,8 53,4
Vestfold fylke 51,5 51,5 51,5
Østfold fylke 51,2 51,1 51,3
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,9 32,2 25,6
Aust-Agder fylke 22,4 25,0 20,0
Buskerud fylke 26,0 30,1 21,7
Finnmark Finnmárku fylke 20,7 25,4 15,8
Hedmark fylke 22,8 23,6 22,0
Hordaland fylke 25,0 28,0 21,9
Møre og Romsdal fylke 24,0 28,4 19,7
Nordland fylke 23,3 28,3 18,1
Norske skoler i utlandet 36,4 39,4 33,3
Oppland fylke 21,1 22,9 19,3
Oslo fylke 35,5 38,6 32,4
Rogaland fylke 28,5 31,3 25,7
Sogn og Fjordane fylke 25,5 30,8 19,2
Svalbard
Telemark fylke 24,9 27,6 21,8
Troms Romsa fylke 23,2 27,0 19,2
Trøndelag fylke 23,4 26,0 20,7
Vest-Agder fylke 24,0 28,1 19,6
Vestfold fylke 24,6 27,8 21,1
Østfold fylke 23,9 26,0 21,7

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 19,5 22,8 16,2
Aust-Agder fylke 25,8 29,4 22,4
Buskerud fylke 22,1 24,6 19,6
Finnmark Finnmárku fylke 29,0 33,1 24,6
Hedmark fylke 22,6 27,4 17,7
Hordaland fylke 24,6 28,2 21,0
Møre og Romsdal fylke 26,5 30,2 22,8
Nordland fylke 26,3 30,5 21,9
Norske skoler i utlandet 33,8 31,3 36,4
Oppland fylke 25,2 31,1 19,5
Oslo fylke 15,1 17,2 13,0
Rogaland fylke 23,6 28,9 18,4
Sogn og Fjordane fylke 26,9 28,2 25,3
Svalbard
Telemark fylke 24,1 27,2 20,7
Troms Romsa fylke 25,9 29,6 22,0
Trøndelag fylke 24,9 28,8 20,9
Vest-Agder fylke 26,1 29,5 22,5
Vestfold fylke 23,1 25,9 20,3
Østfold fylke 28,2 32,6 23,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 54,3 54,3 54,3
Aust-Agder fylke 57,1 57,1 57,1
Buskerud fylke 56,0 54,6 57,5
Finnmark Finnmárku fylke 54,5 51,8 57,3
Hedmark fylke 55,7 54,2 57,3
Hordaland fylke 54,9 54,0 55,8
Møre og Romsdal fylke 56,9 53,7 59,9
Nordland fylke 54,3 52,4 56,3
Norske skoler i utlandet 53,8 56,3 51,5
Oppland fylke 55,4 51,4 59,2
Oslo fylke 49,0 49,3 48,7
Rogaland fylke 56,0 53,3 58,7
Sogn og Fjordane fylke 54,5 53,5 55,7
Svalbard
Telemark fylke 56,0 53,9 58,3
Troms Romsa fylke 54,4 53,1 55,6
Trøndelag fylke 55,1 52,9 57,3
Vest-Agder fylke 54,7 52,2 57,3
Vestfold fylke 54,9 54,6 55,3
Østfold fylke 54,5 52,4 56,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 26,2 22,9 29,5
Aust-Agder fylke 17,1 13,5 20,5
Buskerud fylke 21,9 20,9 22,9
Finnmark Finnmárku fylke 16,5 15,0 18,1
Hedmark fylke 21,6 18,4 24,9
Hordaland fylke 20,5 17,9 23,2
Møre og Romsdal fylke 16,7 16,0 17,2
Nordland fylke 19,3 17,1 21,7
Norske skoler i utlandet 12,3 12,5 12,1
Oppland fylke 19,4 17,5 21,2
Oslo fylke 35,9 33,5 38,3
Rogaland fylke 20,4 17,8 23,0
Sogn og Fjordane fylke 18,7 18,4 19,0
Svalbard
Telemark fylke 19,9 18,9 20,9
Troms Romsa fylke 19,8 17,3 22,3
Trøndelag fylke 20,0 18,3 21,7
Vest-Agder fylke 19,2 18,3 20,1
Vestfold fylke 21,9 19,5 24,4
Østfold fylke 17,4 15,0 19,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,2 17,7 24,6
Aust-Agder fylke 26,8 24,4 29,0
Buskerud fylke 23,7 19,9 27,7
Finnmark Finnmárku fylke 30,5 28,0 33,2
Hedmark fylke 23,4 22,0 24,9
Hordaland fylke 22,7 19,6 26,0
Møre og Romsdal fylke 23,8 20,0 27,6
Nordland fylke 25,6 22,5 29,0
Norske skoler i utlandet 32,4 20,6 44,1
Oppland fylke 25,6 24,6 26,5
Oslo fylke 17,0 14,0 20,2
Rogaland fylke 23,1 20,9 25,4
Sogn og Fjordane fylke 18,1 14,5 22,2
Svalbard
Telemark fylke 26,1 23,6 28,8
Troms Romsa fylke 25,6 24,4 26,8
Trøndelag fylke 24,5 20,6 28,6
Vest-Agder fylke 24,2 19,3 29,5
Vestfold fylke 23,8 20,9 26,9
Østfold fylke 28,2 25,8 30,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,1 48,4 51,8
Aust-Agder fylke 52,9 50,4 55,2
Buskerud fylke 51,7 50,6 53,0
Finnmark Finnmárku fylke 55,0 51,9 58,4
Hedmark fylke 52,4 51,0 53,9
Hordaland fylke 51,9 50,5 53,3
Møre og Romsdal fylke 53,4 51,5 55,4
Nordland fylke 55,1 54,0 56,3
Norske skoler i utlandet 52,9 52,9 52,9
Oppland fylke 52,2 48,6 55,8
Oslo fylke 45,3 42,1 48,6
Rogaland fylke 52,1 48,8 55,5
Sogn og Fjordane fylke 53,7 51,0 56,8
Svalbard
Telemark fylke 50,9 49,0 53,0
Troms Romsa fylke 51,7 49,2 54,4
Trøndelag fylke 52,1 50,5 53,7
Vest-Agder fylke 51,9 49,6 54,4
Vestfold fylke 52,7 51,1 54,4
Østfold fylke 51,5 49,5 53,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,7 33,9 23,6
Aust-Agder fylke 20,4 25,1 15,8
Buskerud fylke 24,6 29,6 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 14,5 20,1 8,5
Hedmark fylke 24,2 27,0 21,2
Hordaland fylke 25,4 29,9 20,8
Møre og Romsdal fylke 22,8 28,5 17,0
Nordland fylke 19,3 23,6 14,6
Norske skoler i utlandet 14,7 26,5 2,9
Oppland fylke 22,2 26,8 17,7
Oslo fylke 37,7 44,0 31,2
Rogaland fylke 24,8 30,4 19,2
Sogn og Fjordane fylke 28,2 34,5 21,0
Svalbard
Telemark fylke 23,0 27,4 18,1
Troms Romsa fylke 22,7 26,3 18,8
Trøndelag fylke 23,5 28,9 17,8
Vest-Agder fylke 23,9 31,1 16,1
Vestfold fylke 23,5 28,0 18,7
Østfold fylke 20,3 24,8 15,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no