Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 51 (2,8) 51 (2,4) 52 (2,8) 50 (2,6) 51 (2,4)
Aust-Agder fylke 59 (3,8) 55 (3,2) 59 (3,9) 55 (3,8) 54 (4,0)
Buskerud fylke 56 (3,4) 52 (5,7) 52 (5,0) 51 (4,7) 51 (5,8)
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 47 (3,2) 47 (3,9) 46 (3,3) 49 (3,9) 46 (2,7)
Hordaland fylke 48 (2,7) 49 (2,2) 47 (2,3) 48 (2,1) 47 (1,9)
Møre og Romsdal fylke 49 (3,2) 49 (3,1) 51 (2,9) 50 (2,9) 50 (2,4)
Nordland fylke 46 (3,4) 45 (2,2) 47 (3,1) 49 (3,3) 45 (2,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51 (5,7) 48 (3,7) 50 (3,7) 50 (3,4)
Norske skoler i utlandet 57 (3,1) 53 (3,4) 52 (4,0) 51 (3,7)
Oppland fylke 50 (4,3) 47 (3,9) 40 (3,3) 48 (3,9) 45 (4,0)
Oslo fylke 53 (2,3) 52 (1,9) 53 (2,2) 51 (1,7) 52 (2,1)
Rogaland fylke 54 (3,0) 49 (3,0) 51 (2,5) 49 (3,0) 50 (2,4)
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 55 (3,4) 56 (3,5) 53 (4,0) 55 (3,3)
Telemark fylke 50 (3,8) 47 (3,1) 51 (3,9) 51 (2,9) 46 (2,9)
Troms Romsa fylke 49 (4,0) 46 (4,4) 47 (4,0) 51 (5,1) 49 (3,0)
Trøndelag fylke 53 (2,5)
Vest-Agder fylke 46 (2,4) 48 (3,2) 45 (1,9) 44 (2,2) 42 (2,3)
Vestfold fylke 46 (2,5) 50 (2,5) 49 (2,9) 48 (2,3) 51 (2,7)
Østfold fylke 56 (4,9) 55 (3,4) 57 (4,0) 57 (2,9) 56 (3,3)
Lesing
Akershus fylke 49 (2,2) 49 (2,1) 49 (1,9) 50 (1,9) 48 (1,9)
Aust-Agder fylke 52 (3,1) 55 (3,3) 52 (3,9) 53 (2,7) 51 (3,2)
Buskerud fylke 53 (2,7) 45 (4,5) 48 (3,7) 48 (3,5) 44 (3,1)
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 50 (3,5) 53 (4,5) 46 (3,2) 48 (3,0) 48 (2,3)
Hordaland fylke 48 (2,6) 49 (1,9) 47 (2,0) 48 (1,9) 50 (1,8)
Møre og Romsdal fylke 48 (2,7) 47 (3,1) 49 (2,9) 49 (2,7) 46 (1,9)
Nordland fylke 46 (3,0) 49 (3,0) 48 (2,4) 49 (2,5) 47 (2,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 54 (3,7) 51 (4,0) 48 (4,5) 50 (3,8)
Norske skoler i utlandet 51 (3,0) 48 (3,2) 49 (3,4) 48 (3,1)
Oppland fylke 54 (5,3) 48 (4,2) 47 (3,9) 46 (4,2) 49 (3,8)
Oslo fylke 51 (1,8) 53 (1,8) 52 (1,9) 51 (1,7) 52 (1,6)
Rogaland fylke 49 (2,7) 49 (2,6) 49 (1,9) 46 (2,0) 47 (1,9)
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51 (2,4) 50 (3,1) 50 (2,6) 48 (2,5)
Telemark fylke 50 (3,2) 48 (2,9) 49 (2,9) 51 (2,6) 47 (2,6)
Troms Romsa fylke 52 (4,3) 48 (4,2) 49 (3,8) 50 (4,1) 47 (2,9)
Trøndelag fylke 49 (2,0)
Vest-Agder fylke 48 (2,7) 51 (3,0) 49 (2,2) 49 (2,7) 46 (2,7)
Vestfold fylke 49 (2,2) 52 (2,4) 49 (2,5) 52 (2,2) 50 (2,4)
Østfold fylke 53 (4,1) 48 (3,5) 52 (3,0) 51 (2,3) 52 (3,3)
Regning
Akershus fylke 48 (2,3) 48 (2,1) 46 (2,1) 46 (2,1) 47 (1,7)
Aust-Agder fylke 50 (3,5) 51 (3,5) 48 (4,1) 47 (2,6) 50 (3,4)
Buskerud fylke 51 (3,6) 46 (4,7) 45 (4,1) 47 (3,4) 40 (4,0)
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 49 (3,1) 47 (3,6) 43 (2,6) 46 (2,6) 46 (2,8)
Hordaland fylke 47 (2,4) 46 (1,9) 45 (1,8) 46 (1,8) 46 (1,9)
Møre og Romsdal fylke 46 (2,7) 48 (3,4) 47 (2,9) 49 (2,7) 47 (1,9)
Nordland fylke 44 (2,8) 43 (2,4) 47 (2,9) 45 (2,4) 42 (2,1)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 52 (4,4) 49 (4,1) 47 (3,6) 48 (3,9)
Norske skoler i utlandet 50 (3,1) 48 (3,0) 47 (2,4) 44 (2,3)
Oppland fylke 47 (4,2) 46 (3,5) 41 (3,2) 43 (3,4) 46 (3,8)
Oslo fylke 47 (1,6) 49 (1,6) 50 (1,7) 48 (1,6) 49 (1,6)
Rogaland fylke 48 (3,0) 47 (2,1) 48 (2,1) 45 (2,2) 44 (1,7)
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (2,6) 46 (2,4) 48 (3,0) 47 (2,6)
Telemark fylke 44 (2,5) 47 (2,5) 49 (3,2) 51 (2,4) 45 (3,0)
Troms Romsa fylke 47 (2,8) 47 (4,1) 43 (3,8) 46 (4,1) 46 (3,4)
Trøndelag fylke 45 (2,0)
Vest-Agder fylke 46 (2,3) 47 (3,1) 47 (2,1) 48 (2,9) 45 (2,7)
Vestfold fylke 45 (2,1) 47 (2,5) 46 (2,1) 46 (2,0) 47 (2,2)
Østfold fylke 52 (4,2) 50 (3,0) 49 (2,6) 49 (2,4) 50 (2,7)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 33,7 27,9 33,3 38,5 37,1
Aust-Agder fylke 6,3 3,3
Buskerud fylke 35,0 31,4 29,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 40,7 41,7 39,5 34,2
Hordaland fylke 27,5 29,3 39,8 26,6 37,6
Møre og Romsdal fylke 36,2 28,6 17,4 16,7 26,1
Nordland fylke 40,0 41,5 25,7 25,7 54,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,4 37,0 23,3
Norske skoler i utlandet 5,6 22,5 21,2
Oppland fylke 22,7
Oslo fylke 15,6 15,6 21,9 16,5 24,0
Rogaland fylke 20,3 38,1 27,9 36,7 34,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,3 21,3 33,3 18,2
Telemark fylke 27,3 36,1 25,6 20,5 37,3
Troms Romsa fylke 29,6 39,3 34,6 29,3
Trøndelag fylke 27,7
Vest-Agder fylke 36,0 28,1 38,9 55,6
Vestfold fylke 40,0 25,8 36,1 34,8 25,0
Østfold fylke 23,3 20,8 19,6 13,1 13,3
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 36,1 37,5 28,4 35,2 28,4
Aust-Agder fylke 31,3 60,0
Buskerud fylke 25,0 34,3 20,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 40,7 38,9 31,6 50,0
Hordaland fylke 54,9 48,8 39,8 52,1 43,6
Møre og Romsdal fylke 34,0 57,1 54,3 56,3 43,5
Nordland fylke 42,9 51,2 57,1 48,6 35,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,2 44,4 53,3
Norske skoler i utlandet 44,4 42,5 45,5
Oppland fylke 54,5
Oslo fylke 47,8 50,5 42,9 57,4 39,2
Rogaland fylke 37,3 33,3 41,9 31,6 33,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,5 27,7 31,4 32,7
Telemark fylke 42,4 41,7 44,2 52,3 49,0
Troms Romsa fylke 48,1 42,9 30,8 48,8
Trøndelag fylke 31,7
Vest-Agder fylke 52,0 59,4 51,9 36,1
Vestfold fylke 50,0 50,0 39,3 48,5 46,4
Østfold fylke 30,0 30,2 28,3 37,7 35,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 30,1 34,6 38,2 26,4 34,5
Aust-Agder fylke 62,5 36,7
Buskerud fylke 40,0 34,3 50,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 18,5 19,4 28,9 15,8
Hordaland fylke 17,6 22,0 20,5 21,3 18,8
Møre og Romsdal fylke 29,8 14,3 28,3 27,1 30,4
Nordland fylke 17,1 7,3 17,1 25,7 10,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,4 18,5 23,3
Norske skoler i utlandet 50,0 35,0 33,3
Oppland fylke 22,7
Oslo fylke 36,7 33,9 35,2 26,1 36,8
Rogaland fylke 42,4 28,6 30,2 31,6 31,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 44,2 51,1 35,3 49,1
Telemark fylke 30,3 22,2 30,2 27,3 13,7
Troms Romsa fylke 22,2 17,9 34,6 22,0
Trøndelag fylke 40,6
Vest-Agder fylke 12,0 12,5 9,3 8,3
Vestfold fylke 10,0 24,2 24,6 16,7 28,6
Østfold fylke 46,7 49,1 52,2 49,2 51,1

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 25,7 25,8 33,0 25,3 33,9
Aust-Agder fylke 15,2 25,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 18,2 26,9 36,8 29,7 23,7
Hordaland fylke 30,9 28,3 35,9 32,3 27,6
Møre og Romsdal fylke 28,3 36,1 27,3 30,0 34,3
Nordland fylke 42,1 10,0 18,9 26,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9
Norske skoler i utlandet 17,6 34,1 36,4
Oppland fylke
Oslo fylke 20,4 17,5 20,6 20,0 16,0
Rogaland fylke 26,2 32,1 26,9 36,2 30,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,6 20,5 26,0 30,2
Telemark fylke 20,6 27,8 26,2 15,2 34,7
Troms Romsa fylke 21,7 28,0 26,9 30,8
Trøndelag fylke 28,0
Vest-Agder fylke 28,3 26,8 38,9
Vestfold fylke 20,7 25,0 28,3 15,2 16,9
Østfold fylke 36,0 18,6 27,4 19,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 44,6 48,4 45,0 53,8 46,1
Aust-Agder fylke 45,5 42,9
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 57,6 26,9 50,0 48,6 68,4
Hordaland fylke 50,9 44,6 47,8 47,5 47,6
Møre og Romsdal fylke 52,2 44,4 54,5 50,0 58,2
Nordland fylke 42,1 66,7 70,3 65,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,0
Norske skoler i utlandet 52,9 41,5 51,5
Oppland fylke
Oslo fylke 52,0 50,8 43,0 52,8 51,9
Rogaland fylke 47,6 39,6 55,1 53,6 57,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,0 47,7 46,0 50,9
Telemark fylke 52,9 52,8 52,4 54,3 53,1
Troms Romsa fylke 52,2 52,0 42,3 59,0
Trøndelag fylke 49,0
Vest-Agder fylke 52,2 57,1 52,8
Vestfold fylke 58,6 38,3 41,7 60,6 59,3
Østfold fylke 38,0 53,5 45,2 54,3
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 29,7 25,8 22,0 20,9 20,0
Aust-Agder fylke 39,4 32,1
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 24,2 46,2 13,2 21,6 7,9
Hordaland fylke 18,2 27,2 16,3 20,2 24,8
Møre og Romsdal fylke 19,6 19,4 18,2 20,0 7,5
Nordland fylke 15,8 23,3 10,8 8,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,0
Norske skoler i utlandet 29,4 24,4 12,1
Oppland fylke
Oslo fylke 27,6 31,7 36,4 27,2 32,1
Rogaland fylke 26,2 28,3 17,9 10,1 12,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,4 31,8 28,0 18,9
Telemark fylke 26,5 19,4 21,4 30,4 12,2
Troms Romsa fylke 26,1 20,0 30,8 10,3
Trøndelag fylke 23,0
Vest-Agder fylke 19,6 16,1 8,3
Vestfold fylke 20,7 36,7 30,0 24,2 23,7
Østfold fylke 26,0 27,9 27,4 26,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 35,4 33,7 47,1 38,9 36,5
Aust-Agder fylke 37,0
Buskerud fylke 25,0 47,4 33,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 29,3 43,6 32,4 46,2
Hordaland fylke 34,5 42,5 42,6 37,6 45,2
Møre og Romsdal fylke 34,8 33,3 36,6 32,0 34,8
Nordland fylke 58,8 43,6 36,8 60,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 32,3
Norske skoler i utlandet 24,2 34,1 44,1
Oppland fylke
Oslo fylke 35,8 27,1 20,7 31,1 27,5
Rogaland fylke 32,0 41,4 32,1 47,2 45,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 29,5 38,0 29,4
Telemark fylke 39,4 30,6 37,2 15,2 42,3
Troms Romsa fylke 32,5
Trøndelag fylke 47,5
Vest-Agder fylke 35,3 35,5 39,3 32,4 40,0
Vestfold fylke 39,3 37,7 35,0 31,8 22,8
Østfold fylke 22,6 28,3 19,1 22,6 21,7
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 39,0 45,5 32,7 43,3 43,5
Aust-Agder fylke 40,7
Buskerud fylke 50,0 26,3 44,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 43,9 46,2 56,8 43,6
Hordaland fylke 49,1 46,0 47,9 46,5 39,4
Møre og Romsdal fylke 50,0 44,4 41,5 42,0 55,1
Nordland fylke 35,3 56,4 55,3 35,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 40,7 48,4
Norske skoler i utlandet 54,5 51,2 52,9
Oppland fylke
Oslo fylke 50,5 48,9 55,0 49,2 46,4
Rogaland fylke 50,0 44,8 46,2 40,3 45,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 57,7 59,1 40,0 47,1
Telemark fylke 57,6 61,1 37,2 60,9 44,2
Troms Romsa fylke 52,5
Trøndelag fylke 35,6
Vest-Agder fylke 51,0 51,6 53,6 54,1 54,3
Vestfold fylke 49,2 42,6 56,7 57,6 64,9
Østfold fylke 45,2 41,5 61,7 51,6 50,0
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 25,6 20,8 20,2 17,8 20,0
Aust-Agder fylke 22,2
Buskerud fylke 25,0 26,3 22,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 26,8 10,3 10,8 10,3
Hordaland fylke 16,4 11,5 9,6 15,8 15,4
Møre og Romsdal fylke 15,2 22,2 22,0 26,0 10,1
Nordland fylke 5,9 0,0 7,9 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 19,4
Norske skoler i utlandet 21,2 14,6 2,9
Oppland fylke
Oslo fylke 13,7 24,1 24,3 19,7 26,1
Rogaland fylke 18,0 13,8 21,8 12,5 8,9
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,3 11,4 22,0 23,5
Telemark fylke 3,0 8,3 25,6 23,9 13,5
Troms Romsa fylke 15,0
Trøndelag fylke 16,8
Vest-Agder fylke 13,7 12,9 7,1 13,5 5,7
Vestfold fylke 11,5 19,7 8,3 10,6 12,3
Østfold fylke 32,3 30,2 19,1 25,8 28,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no