Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 51 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,8) 49 (0,7) 48 (0,6) 48 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,9) 48 (1,0) 48 (0,9) 48 (1,0) 47 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,5) 51 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,5) 47 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 47 (0,7) 47 (0,6) 47 (0,6) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet 50 (3,3) 57 (3,1) 53 (3,4) 52 (4,0) 51 (3,7)
Oppland fylke 49 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,5) 48 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 53 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard 45 (6,1)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Telemark fylke 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Troms Romsa fylke 48 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,4)
Vest-Agder fylke 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Østfold fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,5)
Lesing
Akershus fylke 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,6)
Buskerud fylke 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke 49 (1,0) 50 (1,0) 49 (1,0) 49 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke 51 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,5)
Hordaland fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,4) 49 (0,4)
Nordland fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,7) 49 (0,6) 49 (0,7) 49 (0,7)
Norske skoler i utlandet 50 (2,9) 51 (3,0) 48 (3,2) 49 (3,4) 48 (3,1)
Oppland fylke 50 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,5)
Oslo fylke 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,4) 54 (0,3) 54 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,7) 49 (0,7) 51 (0,8) 50 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard 53 (6,2)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51 (0,5) 51 (0,4) 50 (0,5) 51 (0,4)
Telemark fylke 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Troms Romsa fylke 50 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag fylke 50 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Østfold fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,4) 50 (0,4)
Regning
Akershus fylke 50 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,7) 47 (0,6)
Buskerud fylke 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,4) 48 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,9) 47 (0,9) 48 (0,8) 47 (0,9) 46 (0,8)
Hedmark fylke 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,4) 48 (0,4)
Nordland fylke 47 (0,5) 47 (0,5) 47 (0,5) 48 (0,5) 47 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,7) 48 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet 46 (2,6) 50 (3,1) 48 (3,0) 47 (2,4) 44 (2,3)
Oppland fylke 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,4) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,7) 51 (0,7) 50 (0,7) 51 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard 48 (5,1)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Telemark fylke 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Troms Romsa fylke 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 48 (0,3)
Vest-Agder fylke 49 (0,6) 49 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold fylke 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Østfold fylke 48 (0,5) 48 (0,4) 47 (0,4) 48 (0,4) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,5 19,5 22,3 21,8 22,5
Aust-Agder fylke 30,9 26,8 29,0 30,8 28,3
Buskerud fylke 25,4 25,2 26,9 24,7 26,5
Finnmark Finnmárku fylke 28,1 31,7 31,9 31,8 35,9
Hedmark fylke 20,6 22,0 21,8 19,3 21,6
Hordaland fylke 27,0 27,1 27,2 25,3 27,5
Møre og Romsdal fylke 25,9 27,3 25,7 23,9 28,0
Nordland fylke 32,5 33,5 32,0 30,7 29,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,7 31,4 33,8 33,1
Norske skoler i utlandet 31,8 5,6 22,5 21,2
Oppland fylke 24,4 26,9 30,9 29,6 26,2
Oslo fylke 14,6 15,4 15,7 16,5 15,7
Rogaland fylke 22,4 23,9 25,1 22,8 23,2
Sogn og Fjordane fylke 28,2 25,9 22,9 23,5 25,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,1 25,1 26,7 26,2
Telemark fylke 24,7 25,7 26,2 28,1 27,9
Troms Romsa fylke 31,5 30,4 33,8 27,9 30,1
Trøndelag fylke 29,5
Vest-Agder fylke 23,7 28,7 24,1 23,3 27,0
Vestfold fylke 29,7 25,0 24,9 26,6 27,4
Østfold fylke 26,9 28,0 31,0 25,0 27,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 52,3 54,4 54,8 53,8 51,9
Aust-Agder fylke 47,8 53,9 53,7 51,7 51,7
Buskerud fylke 54,7 54,2 51,7 53,3 51,9
Finnmark Finnmárku fylke 54,0 45,3 48,5 47,6 48,3
Hedmark fylke 55,6 55,9 56,0 55,3 56,5
Hordaland fylke 51,9 52,9 54,3 54,5 50,5
Møre og Romsdal fylke 52,4 52,5 55,8 54,4 52,3
Nordland fylke 50,0 50,2 50,2 51,2 52,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,7 54,3 52,8 52,6
Norske skoler i utlandet 34,1 44,4 42,5 45,5
Oppland fylke 54,8 56,4 53,9 53,9 54,5
Oslo fylke 49,8 50,4 52,7 51,6 51,9
Rogaland fylke 52,4 52,3 53,6 55,3 51,1
Sogn og Fjordane fylke 53,8 53,8 60,5 54,6 55,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,4 53,2 54,2 54,1
Telemark fylke 54,4 55,8 54,2 54,8 50,3
Troms Romsa fylke 49,8 53,8 52,2 52,6 50,7
Trøndelag fylke 49,7
Vest-Agder fylke 56,1 54,1 56,6 56,5 53,4
Vestfold fylke 49,6 55,5 54,5 52,9 51,5
Østfold fylke 51,8 51,6 51,9 54,7 51,3
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 26,2 26,1 22,9 24,4 25,6
Aust-Agder fylke 21,2 19,4 17,4 17,5 20,0
Buskerud fylke 19,9 20,6 21,4 21,9 21,7
Finnmark Finnmárku fylke 17,9 23,0 19,6 20,6 15,8
Hedmark fylke 23,8 22,0 22,2 25,3 22,0
Hordaland fylke 21,1 19,9 18,5 20,2 21,9
Møre og Romsdal fylke 21,7 20,2 18,5 21,7 19,7
Nordland fylke 17,6 16,3 17,9 18,1 18,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,6 14,3 13,4 14,4
Norske skoler i utlandet 34,1 50,0 35,0 33,3
Oppland fylke 20,8 16,7 15,2 16,5 19,3
Oslo fylke 35,7 34,2 31,6 31,9 32,4
Rogaland fylke 25,2 23,8 21,3 21,9 25,7
Sogn og Fjordane fylke 18,0 20,4 16,6 21,9 19,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,6 21,7 19,1 19,8
Telemark fylke 20,9 18,5 19,6 17,1 21,8
Troms Romsa fylke 18,8 15,8 14,0 19,5 19,2
Trøndelag fylke 20,7
Vest-Agder fylke 20,2 17,1 19,3 20,3 19,6
Vestfold fylke 20,8 19,5 20,6 20,6 21,1
Østfold fylke 21,3 20,4 17,1 20,3 21,7

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 17,1 17,7 18,8 16,6 16,2
Aust-Agder fylke 23,8 24,8 23,9 28,0 22,4
Buskerud fylke 22,0 20,7 23,5 20,4 19,6
Finnmark Finnmárku fylke 24,1 27,2 29,8 26,7 24,6
Hedmark fylke 20,1 21,8 20,1 18,1 17,7
Hordaland fylke 21,0 22,8 25,8 21,5 21,0
Møre og Romsdal fylke 23,3 23,2 26,3 20,3 22,8
Nordland fylke 24,1 25,2 24,5 21,5 21,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 22,8 29,2 26,2
Norske skoler i utlandet 15,8 17,6 34,1 36,4
Oppland fylke 20,9 23,8 26,0 22,0 19,5
Oslo fylke 12,9 13,4 15,6 14,3 13,0
Rogaland fylke 20,9 23,5 25,0 21,4 18,4
Sogn og Fjordane fylke 24,6 25,2 22,4 19,2 25,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,8 19,1 23,6 20,9
Telemark fylke 21,3 19,4 25,3 19,3 20,7
Troms Romsa fylke 20,6 23,5 26,6 23,1 22,0
Trøndelag fylke 20,9
Vest-Agder fylke 21,9 24,2 21,4 21,8 22,5
Vestfold fylke 23,3 23,3 22,8 20,3 20,3
Østfold fylke 24,3 25,9 28,2 24,3 23,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 49,9 49,6 51,6 53,4 54,3
Aust-Agder fylke 53,2 52,5 54,2 52,8 57,1
Buskerud fylke 51,7 51,5 51,4 55,7 57,5
Finnmark Finnmárku fylke 55,6 42,8 50,9 51,0 57,3
Hedmark fylke 53,9 51,1 54,4 52,9 57,3
Hordaland fylke 53,4 51,6 51,6 56,5 55,8
Møre og Romsdal fylke 53,1 52,6 51,2 56,5 59,9
Nordland fylke 53,5 53,7 54,2 55,2 56,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 53,5 56,3 51,2 53,8
Norske skoler i utlandet 55,3 52,9 41,5 51,5
Oppland fylke 53,2 51,1 53,7 56,3 59,2
Oslo fylke 46,7 46,6 46,3 48,1 48,7
Rogaland fylke 53,6 51,2 52,2 56,1 58,7
Sogn og Fjordane fylke 52,7 51,1 52,5 59,3 55,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,2 52,3 51,9 54,6
Telemark fylke 51,1 52,8 50,6 55,9 58,3
Troms Romsa fylke 57,9 53,4 53,6 53,2 55,6
Trøndelag fylke 57,3
Vest-Agder fylke 55,4 53,2 54,8 55,6 57,3
Vestfold fylke 52,3 49,2 52,4 56,8 55,3
Østfold fylke 52,5 50,9 52,4 55,8 56,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 33,0 32,7 29,5 30,0 29,5
Aust-Agder fylke 23,0 22,7 21,9 19,2 20,5
Buskerud fylke 26,3 27,8 25,1 23,9 22,9
Finnmark Finnmárku fylke 20,3 30,1 19,3 22,3 18,1
Hedmark fylke 26,0 27,1 25,5 29,1 24,9
Hordaland fylke 25,6 25,6 22,7 22,0 23,2
Møre og Romsdal fylke 23,6 24,1 22,6 23,2 17,2
Nordland fylke 22,4 21,1 21,3 23,3 21,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,6 20,8 19,6 20,0
Norske skoler i utlandet 28,9 29,4 24,4 12,1
Oppland fylke 26,0 25,1 20,3 21,7 21,2
Oslo fylke 40,4 40,0 38,1 37,6 38,3
Rogaland fylke 25,5 25,3 22,8 22,5 23,0
Sogn og Fjordane fylke 22,7 23,7 25,2 21,5 19,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,0 28,6 24,4 24,5
Telemark fylke 27,6 27,7 24,2 24,8 20,9
Troms Romsa fylke 21,5 23,0 19,7 23,7 22,3
Trøndelag fylke 21,7
Vest-Agder fylke 22,7 22,6 23,8 22,6 20,1
Vestfold fylke 24,4 27,6 24,8 23,0 24,4
Østfold fylke 23,2 23,3 19,4 19,9 19,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 22,9 20,3 21,2 23,7 24,6
Aust-Agder fylke 31,0 29,5 27,4 30,1 29,0
Buskerud fylke 28,3 24,9 27,0 26,3 27,7
Finnmark Finnmárku fylke 28,6 32,4 28,5 32,7 33,2
Hedmark fylke 23,7 22,3 23,1 20,2 24,9
Hordaland fylke 26,7 25,8 25,9 25,6 26,0
Møre og Romsdal fylke 25,5 24,9 25,5 22,0 27,6
Nordland fylke 34,9 30,2 30,7 27,8 29,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,2 29,4 30,7 31,9
Norske skoler i utlandet 39,1 24,2 34,1 44,1
Oppland fylke 26,7 24,9 28,4 26,6 26,5
Oslo fylke 16,9 17,2 18,8 20,5 20,2
Rogaland fylke 24,0 23,8 24,3 24,3 25,4
Sogn og Fjordane fylke 20,2 20,5 21,4 18,7 22,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,8 24,9 23,2 24,1
Telemark fylke 26,7 24,0 24,9 26,9 28,8
Troms Romsa fylke 31,9 27,8 30,5 27,7 26,8
Trøndelag fylke 28,6
Vest-Agder fylke 25,5 26,0 23,4 26,3 29,5
Vestfold fylke 31,9 27,4 25,9 27,4 26,9
Østfold fylke 32,1 29,3 31,7 29,8 30,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 51,2 52,2 54,4 53,7 51,8
Aust-Agder fylke 51,6 54,6 50,7 50,5 55,2
Buskerud fylke 52,1 53,9 51,8 54,0 53,0
Finnmark Finnmárku fylke 53,8 52,3 53,5 50,1 58,4
Hedmark fylke 53,4 53,6 53,7 55,2 53,9
Hordaland fylke 52,9 52,7 55,2 53,3 53,3
Møre og Romsdal fylke 53,5 54,5 55,7 55,7 55,4
Nordland fylke 51,4 54,5 54,5 55,2 56,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 52,6 53,0 54,2 52,9
Norske skoler i utlandet 45,7 54,5 51,2 52,9
Oppland fylke 51,7 56,7 52,9 54,3 55,8
Oslo fylke 49,5 50,5 49,3 48,7 48,6
Rogaland fylke 52,2 52,1 54,2 55,1 55,5
Sogn og Fjordane fylke 55,6 51,9 53,0 55,4 56,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,7 53,1 54,5 55,1
Telemark fylke 51,9 55,1 55,7 54,7 53,0
Troms Romsa fylke 49,6 53,9 52,9 52,8 54,4
Trøndelag fylke 53,7
Vest-Agder fylke 54,8 55,1 53,7 52,6 54,4
Vestfold fylke 50,3 52,0 55,0 53,5 54,4
Østfold fylke 50,4 53,1 51,8 52,6 53,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 25,8 27,5 24,4 22,5 23,6
Aust-Agder fylke 17,4 16,0 21,9 19,4 15,8
Buskerud fylke 19,6 21,3 21,2 19,7 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 17,6 15,4 18,0 17,2 8,5
Hedmark fylke 22,9 24,1 23,2 24,6 21,2
Hordaland fylke 20,4 21,5 18,9 21,2 20,8
Møre og Romsdal fylke 21,0 20,7 18,7 22,3 17,0
Nordland fylke 13,7 15,3 14,7 17,0 14,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,2 17,6 15,1 15,2
Norske skoler i utlandet 15,2 21,2 14,6 2,9
Oppland fylke 21,6 18,4 18,8 19,1 17,7
Oslo fylke 33,6 32,4 31,9 30,8 31,2
Rogaland fylke 23,8 24,1 21,4 20,6 19,2
Sogn og Fjordane fylke 24,2 27,6 25,6 26,0 21,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,5 22,0 22,3 20,8
Telemark fylke 21,4 20,8 19,4 18,5 18,1
Troms Romsa fylke 18,5 18,3 16,6 19,5 18,8
Trøndelag fylke 17,8
Vest-Agder fylke 19,7 19,0 22,9 21,1 16,1
Vestfold fylke 17,9 20,6 19,1 19,1 18,7
Østfold fylke 17,5 17,6 16,5 17,5 15,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no