Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 51 (0,3) 51 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,8) 49 (0,8) 49 (0,8) 49 (0,7) 50 (0,7)
Buskerud fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 49 (1,0) 48 (1,0) 48 (1,0) 49 (1,0) 49 (1,0)
Hedmark fylke 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,5) 48 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,7) 47 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7)
Norske skoler i utlandet 52 (3,2) 53 (4,1) 53 (2,8) 51 (3,3) 53 (4,0)
Oppland fylke 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,3) 54 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,8) 49 (0,7) 51 (0,8) 51 (0,8) 51 (0,7)
Svalbard 50 (6,6)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Telemark fylke 50 (0,6) 49 (0,7) 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7)
Trøndelag fylke 50 (0,4)
Vest-Agder fylke 50 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Vestfold fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5)
Østfold fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Lesing
Akershus fylke 51 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke 48 (0,8) 48 (0,8) 49 (0,8) 48 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke 47 (1,1) 47 (1,1) 46 (1,0) 47 (0,9) 47 (1,0)
Hedmark fylke 49 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Nordland fylke 47 (0,5) 47 (0,6) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,7) 47 (0,7) 47 (0,7) 48 (0,6)
Norske skoler i utlandet 51 (2,7) 51 (3,5) 47 (2,6) 46 (2,5) 47 (3,2)
Oppland fylke 48 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 52 (0,4) 53 (0,4) 52 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,8) 47 (0,8) 49 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard 46 (6,5)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,4) 48 (0,4)
Telemark fylke 49 (0,6) 49 (0,7) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,7) 49 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag fylke 49 (0,4)
Vest-Agder fylke 48 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Østfold fylke 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,4)
Regning
Akershus fylke 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 51 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke 49 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7)
Buskerud fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke 49 (1,0) 48 (0,9) 48 (1,0) 48 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,3) 52 (0,3) 51 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,6)
Norske skoler i utlandet 50 (3,3) 50 (4,0) 50 (2,6) 52 (2,8) 50 (3,7)
Oppland fylke 50 (0,7) 50 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6)
Oslo fylke 54 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,3)
Rogaland fylke 52 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,3) 51 (0,4) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 52 (0,7) 51 (0,7) 52 (0,8) 52 (0,7) 52 (0,7)
Svalbard 54 (4,9)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,4) 51 (0,5)
Telemark fylke 50 (0,7) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Troms Romsa fylke 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,7) 50 (0,6)
Trøndelag fylke 51 (0,4)
Vest-Agder fylke 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,6)
Vestfold fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Østfold fylke 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,9 21,3 19,4 19,9 18,4
Aust-Agder fylke 31,4 31,9 29,3 27,2 25,2
Buskerud fylke 25,7 25,5 22,7 22,3 22,3
Finnmark Finnmárku fylke 32,0 31,9 35,1 31,0 27,4
Hedmark fylke 22,5 25,2 25,1 21,7 23,1
Hordaland fylke 27,0 29,9 24,2 23,3 23,0
Møre og Romsdal fylke 26,8 27,1 24,5 20,8 21,5
Nordland fylke 32,5 36,0 29,7 25,7 25,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 35,7 31,0 28,8
Norske skoler i utlandet 17,5 23,3 13,6 24,2
Oppland fylke 29,8 29,8 28,7 24,9 26,0
Oslo fylke 16,3 18,5 14,3 14,6 13,1
Rogaland fylke 23,5 23,6 22,2 21,5 21,7
Sogn og Fjordane fylke 25,9 28,7 22,5 23,9 20,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,4 26,1 24,1 24,4
Telemark fylke 25,0 27,5 22,2 24,4 22,5
Troms Romsa fylke 28,3 29,6 30,1 26,0 24,4
Trøndelag fylke 24,8
Vest-Agder fylke 23,2 29,1 24,2 21,7 24,1
Vestfold fylke 25,9 27,1 23,3 21,6 20,7
Østfold fylke 29,8 27,7 26,0 24,5 22,9
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 46,9 48,6 49,3 48,3 49,4
Aust-Agder fylke 46,5 45,9 45,0 49,7 49,8
Buskerud fylke 48,2 49,3 50,9 49,5 47,6
Finnmark Finnmárku fylke 45,1 48,2 42,6 47,4 47,2
Hedmark fylke 55,0 49,8 47,6 52,3 53,2
Hordaland fylke 48,0 47,8 49,9 49,0 49,1
Møre og Romsdal fylke 49,8 49,5 49,9 49,1 50,1
Nordland fylke 47,8 41,9 47,5 51,3 46,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 47,0 47,8 50,1 46,7
Norske skoler i utlandet 47,5 36,7 52,3 36,4
Oppland fylke 47,7 50,9 51,4 50,3 51,1
Oslo fylke 46,2 43,7 49,3 45,2 48,3
Rogaland fylke 48,4 47,8 48,8 49,7 47,0
Sogn og Fjordane fylke 47,7 50,6 50,0 48,9 48,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,3 46,0 48,5 46,4
Telemark fylke 50,9 48,0 50,9 49,2 49,9
Troms Romsa fylke 47,5 45,5 44,9 47,8 48,7
Trøndelag fylke 49,1
Vest-Agder fylke 54,0 48,1 49,3 55,2 47,8
Vestfold fylke 48,9 48,0 49,3 51,8 51,5
Østfold fylke 47,5 48,9 47,8 48,4 51,1
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 31,3 30,1 31,3 31,8 32,2
Aust-Agder fylke 22,0 22,3 25,7 23,1 25,0
Buskerud fylke 26,2 25,2 26,5 28,2 30,1
Finnmark Finnmárku fylke 22,9 19,9 22,3 21,6 25,4
Hedmark fylke 22,5 24,9 27,2 26,1 23,6
Hordaland fylke 25,0 22,3 25,9 27,7 28,0
Møre og Romsdal fylke 23,4 23,3 25,5 30,1 28,4
Nordland fylke 19,7 22,1 22,8 23,0 28,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,7 16,5 18,9 24,5
Norske skoler i utlandet 35,0 40,0 34,1 39,4
Oppland fylke 22,5 19,3 19,8 24,8 22,9
Oslo fylke 37,6 37,8 36,4 40,2 38,6
Rogaland fylke 28,2 28,6 29,0 28,8 31,3
Sogn og Fjordane fylke 26,5 20,7 27,5 27,2 30,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,3 27,9 27,4 29,2
Telemark fylke 24,1 24,5 26,9 26,4 27,6
Troms Romsa fylke 24,3 24,9 24,9 26,2 27,0
Trøndelag fylke 26,0
Vest-Agder fylke 22,8 22,8 26,5 23,1 28,1
Vestfold fylke 25,2 24,9 27,3 26,6 27,8
Østfold fylke 22,7 23,4 26,2 27,1 26,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,3 22,7 23,7 23,7 22,8
Aust-Agder fylke 33,1 32,7 32,4 29,6 29,4
Buskerud fylke 26,1 26,6 27,2 26,0 24,6
Finnmark Finnmárku fylke 32,5 35,1 44,3 37,5 33,1
Hedmark fylke 28,0 26,9 26,6 26,8 27,4
Hordaland fylke 26,8 29,9 29,3 28,8 28,2
Møre og Romsdal fylke 27,6 32,4 29,4 30,6 30,2
Nordland fylke 31,7 33,4 33,1 31,3 30,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,8 34,1 33,1 29,4
Norske skoler i utlandet 20,0 26,7 39,5 31,3
Oppland fylke 31,3 31,2 26,0 28,0 31,1
Oslo fylke 18,1 19,3 19,5 19,5 17,2
Rogaland fylke 25,7 26,2 28,2 29,4 28,9
Sogn og Fjordane fylke 25,9 35,1 24,7 30,1 28,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,2 25,8 27,9 29,1
Telemark fylke 27,0 28,2 25,9 29,3 27,2
Troms Romsa fylke 27,9 26,5 32,1 30,5 29,6
Trøndelag fylke 28,8
Vest-Agder fylke 27,7 27,4 28,1 28,7 29,5
Vestfold fylke 27,0 27,1 29,1 25,8 25,9
Østfold fylke 29,9 31,9 33,1 30,7 32,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 48,8 49,8 49,6 51,4 54,3
Aust-Agder fylke 47,5 45,2 45,5 55,1 57,1
Buskerud fylke 49,6 47,3 52,1 51,8 54,6
Finnmark Finnmárku fylke 47,2 44,5 42,0 47,3 51,8
Hedmark fylke 49,2 47,9 51,7 52,2 54,2
Hordaland fylke 49,5 47,5 49,5 50,9 54,0
Møre og Romsdal fylke 52,8 46,3 50,8 52,3 53,7
Nordland fylke 51,1 47,4 50,7 52,7 52,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 52,8 46,1 51,2 54,9
Norske skoler i utlandet 57,1 43,3 46,5 56,3
Oppland fylke 49,9 46,9 53,9 51,5 51,4
Oslo fylke 42,9 43,8 46,2 47,7 49,3
Rogaland fylke 49,7 47,9 50,5 51,8 53,3
Sogn og Fjordane fylke 50,5 45,3 54,8 49,7 53,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 47,9 48,7 50,6 52,9
Telemark fylke 49,6 46,5 50,0 51,5 53,9
Troms Romsa fylke 47,6 48,2 48,7 49,8 53,1
Trøndelag fylke 52,9
Vest-Agder fylke 51,5 51,7 50,3 53,5 52,2
Vestfold fylke 52,0 50,0 50,1 54,4 54,6
Østfold fylke 49,8 46,3 48,9 52,0 52,4
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 29,9 27,5 26,7 24,9 22,9
Aust-Agder fylke 19,4 22,1 22,1 15,3 13,5
Buskerud fylke 24,4 26,1 20,7 22,3 20,9
Finnmark Finnmárku fylke 20,3 20,4 13,7 15,2 15,0
Hedmark fylke 22,9 25,2 21,7 21,0 18,4
Hordaland fylke 23,7 22,6 21,1 20,3 17,9
Møre og Romsdal fylke 19,6 21,3 19,7 17,2 16,0
Nordland fylke 17,3 19,2 16,1 16,0 17,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,4 19,8 15,7 15,7
Norske skoler i utlandet 22,9 30,0 14,0 12,5
Oppland fylke 18,8 21,9 20,1 20,6 17,5
Oslo fylke 39,0 36,8 34,3 32,8 33,5
Rogaland fylke 24,6 25,9 21,3 18,8 17,8
Sogn og Fjordane fylke 23,5 19,7 20,5 20,2 18,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 25,4 21,5 18,0
Telemark fylke 23,4 25,3 24,1 19,2 18,9
Troms Romsa fylke 24,5 25,3 19,2 19,7 17,3
Trøndelag fylke 18,3
Vest-Agder fylke 20,8 20,8 21,6 17,8 18,3
Vestfold fylke 20,9 22,8 20,8 19,8 19,5
Østfold fylke 20,3 21,7 17,9 17,4 15,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 19,6 19,6 18,0 20,4 17,7
Aust-Agder fylke 27,3 26,1 25,4 20,2 24,4
Buskerud fylke 23,9 24,1 21,0 22,0 19,9
Finnmark Finnmárku fylke 31,1 32,2 31,9 32,0 28,0
Hedmark fylke 24,0 21,5 22,7 21,6 22,0
Hordaland fylke 23,9 23,5 20,5 19,2 19,6
Møre og Romsdal fylke 23,3 25,2 24,8 20,6 20,0
Nordland fylke 34,2 30,1 28,2 26,1 22,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,1 29,9 26,8 23,1
Norske skoler i utlandet 27,5 24,1 22,7 20,6
Oppland fylke 28,5 24,0 24,3 20,2 24,6
Oslo fylke 16,5 16,8 15,9 16,3 14,0
Rogaland fylke 19,8 20,9 20,0 20,5 20,9
Sogn og Fjordane fylke 18,9 22,0 18,0 18,0 14,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,0 24,2 21,2 21,3
Telemark fylke 25,1 24,8 20,5 23,8 23,6
Troms Romsa fylke 27,6 24,2 24,4 25,2 24,4
Trøndelag fylke 20,6
Vest-Agder fylke 23,2 24,4 19,9 20,8 19,3
Vestfold fylke 26,4 23,5 20,7 22,1 20,9
Østfold fylke 27,0 26,7 25,7 26,2 25,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 45,9 48,5 48,9 49,1 48,4
Aust-Agder fylke 50,4 49,2 50,4 53,5 50,4
Buskerud fylke 48,3 48,6 52,3 49,4 50,6
Finnmark Finnmárku fylke 47,1 48,8 48,8 46,0 51,9
Hedmark fylke 48,3 48,2 49,9 49,2 51,0
Hordaland fylke 47,8 51,9 52,0 49,5 50,5
Møre og Romsdal fylke 52,3 50,2 52,1 52,0 51,5
Nordland fylke 46,8 51,6 51,4 51,3 54,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,4 51,4 53,2 52,4
Norske skoler i utlandet 45,0 58,6 52,3 52,9
Oppland fylke 46,3 52,2 51,9 52,3 48,6
Oslo fylke 40,7 44,1 44,5 43,3 42,1
Rogaland fylke 47,0 48,1 52,9 50,1 48,8
Sogn og Fjordane fylke 45,5 46,8 52,0 50,4 51,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,2 48,7 50,1 51,9
Telemark fylke 48,4 49,7 49,9 50,4 49,0
Troms Romsa fylke 49,4 50,1 51,5 46,9 49,2
Trøndelag fylke 50,5
Vest-Agder fylke 49,2 48,9 50,0 50,9 49,6
Vestfold fylke 46,6 49,9 50,7 47,9 51,1
Østfold fylke 48,8 50,4 51,4 49,6 49,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 34,5 31,9 33,1 30,6 33,9
Aust-Agder fylke 22,3 24,7 24,2 26,3 25,1
Buskerud fylke 27,7 27,3 26,6 28,6 29,6
Finnmark Finnmárku fylke 21,8 19,0 19,2 22,0 20,1
Hedmark fylke 27,8 30,4 27,5 29,2 27,0
Hordaland fylke 28,3 24,5 27,5 31,3 29,9
Møre og Romsdal fylke 24,4 24,6 23,1 27,3 28,5
Nordland fylke 19,0 18,3 20,5 22,7 23,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,4 18,7 20,0 24,5
Norske skoler i utlandet 27,5 17,2 25,0 26,5
Oppland fylke 25,3 23,7 23,8 27,4 26,8
Oslo fylke 42,8 39,1 39,6 40,4 44,0
Rogaland fylke 33,2 30,9 27,1 29,3 30,4
Sogn og Fjordane fylke 35,5 31,1 30,0 31,6 34,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,8 27,1 28,7 26,8
Telemark fylke 26,5 25,6 29,5 25,8 27,4
Troms Romsa fylke 23,1 25,7 24,1 27,9 26,3
Trøndelag fylke 28,9
Vest-Agder fylke 27,6 26,7 30,1 28,3 31,1
Vestfold fylke 27,0 26,6 28,6 29,9 28,0
Østfold fylke 24,2 22,9 22,9 24,2 24,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no