Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)

- Regning

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,2 17,7 24,6
Aust-Agder fylke 26,8 24,4 29,0
Buskerud fylke 23,7 19,9 27,7
Finnmark Finnmárku fylke 30,5 28,0 33,2
Hedmark fylke 23,4 22,0 24,9
Hordaland fylke 22,7 19,6 26,0
Møre og Romsdal fylke 23,8 20,0 27,6
Nordland fylke 25,6 22,5 29,0
Norske skoler i utlandet 32,4 20,6 44,1
Oppland fylke 25,6 24,6 26,5
Oslo fylke 17,0 14,0 20,2
Rogaland fylke 23,1 20,9 25,4
Sogn og Fjordane fylke 18,1 14,5 22,2
Svalbard
Telemark fylke 26,1 23,6 28,8
Troms Romsa fylke 25,6 24,4 26,8
Trøndelag fylke 24,5 20,6 28,6
Vest-Agder fylke 24,2 19,3 29,5
Vestfold fylke 23,8 20,9 26,9
Østfold fylke 28,2 25,8 30,6
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,1 48,4 51,8
Aust-Agder fylke 52,9 50,4 55,2
Buskerud fylke 51,7 50,6 53,0
Finnmark Finnmárku fylke 55,0 51,9 58,4
Hedmark fylke 52,4 51,0 53,9
Hordaland fylke 51,9 50,5 53,3
Møre og Romsdal fylke 53,4 51,5 55,4
Nordland fylke 55,1 54,0 56,3
Norske skoler i utlandet 52,9 52,9 52,9
Oppland fylke 52,2 48,6 55,8
Oslo fylke 45,3 42,1 48,6
Rogaland fylke 52,1 48,8 55,5
Sogn og Fjordane fylke 53,7 51,0 56,8
Svalbard
Telemark fylke 50,9 49,0 53,0
Troms Romsa fylke 51,7 49,2 54,4
Trøndelag fylke 52,1 50,5 53,7
Vest-Agder fylke 51,9 49,6 54,4
Vestfold fylke 52,7 51,1 54,4
Østfold fylke 51,5 49,5 53,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,7 33,9 23,6
Aust-Agder fylke 20,4 25,1 15,8
Buskerud fylke 24,6 29,6 19,3
Finnmark Finnmárku fylke 14,5 20,1 8,5
Hedmark fylke 24,2 27,0 21,2
Hordaland fylke 25,4 29,9 20,8
Møre og Romsdal fylke 22,8 28,5 17,0
Nordland fylke 19,3 23,6 14,6
Norske skoler i utlandet 14,7 26,5 2,9
Oppland fylke 22,2 26,8 17,7
Oslo fylke 37,7 44,0 31,2
Rogaland fylke 24,8 30,4 19,2
Sogn og Fjordane fylke 28,2 34,5 21,0
Svalbard
Telemark fylke 23,0 27,4 18,1
Troms Romsa fylke 22,7 26,3 18,8
Trøndelag fylke 23,5 28,9 17,8
Vest-Agder fylke 23,9 31,1 16,1
Vestfold fylke 23,5 28,0 18,7
Østfold fylke 20,3 24,8 15,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no