Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Regning

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 34,3 42,7 35,0 32,4 25,2
Aust-Agder fylke 20,4 42,1 20,7 23,2 49,0
Buskerud fylke 40,0 24,1 36,5 54,2 26,7
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,6 46,5 32,4 36,6 39,1
Hordaland fylke 39,0 33,7 36,2 34,2 32,9
Møre og Romsdal fylke 33,8 28,6 29,2 28,7 22,2
Nordland fylke 50,6 31,7 40,0 40,6 39,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,7 32,1 32,8
Norske skoler i utlandet 24,2 28,2 17,5 32,4 38,7
Oppland fylke 46,5 59,6 43,9 35,4
Oslo fylke 25,9 18,9 26,8 25,5 33,1
Rogaland fylke 32,8 30,1 39,7 40,4 31,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,6 35,3 24,8
Telemark fylke 37,3 31,3 24,4 40,5 33,0
Troms Romsa fylke 43,1 50,0 29,8 29,5 40,9
Trøndelag fylke 40,5 39,1
Vest-Agder fylke 44,4 36,4 33,3 32,6 30,9
Vestfold fylke 30,8 35,0 27,4 18,9 29,1
Østfold fylke 28,7 19,4 25,2 20,8 30,2
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 44,2 38,5 46,7 44,7 50,9
Aust-Agder fylke 57,1 42,1 58,6 53,6 33,3
Buskerud fylke 38,0 55,6 42,9 32,2 50,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 54,8 45,3 57,7 47,6 46,4
Hordaland fylke 48,8 49,7 44,0 47,5 48,9
Møre og Romsdal fylke 39,2 45,7 46,2 54,3 55,6
Nordland fylke 44,3 58,3 47,1 45,8 52,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,7 49,1 46,6
Norske skoler i utlandet 56,5 51,8 70,2 52,9 37,3
Oppland fylke 39,5 32,7 41,5 50,0
Oslo fylke 48,9 53,6 46,5 46,9 47,7
Rogaland fylke 48,0 47,9 47,1 44,9 49,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,5 42,2 48,6
Telemark fylke 49,3 43,4 53,3 44,1 57,4
Troms Romsa fylke 41,2 40,3 42,1 52,6 47,0
Trøndelag fylke 42,0 47,9
Vest-Agder fylke 38,9 49,1 50,8 51,7 51,9
Vestfold fylke 42,7 54,7 50,0 59,1 43,6
Østfold fylke 45,5 55,9 45,4 54,2 49,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 21,5 18,8 18,3 23,0 23,9
Aust-Agder fylke 22,4 15,8 20,7 23,2 17,6
Buskerud fylke 22,0 20,4 20,6 13,6 23,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,6 8,1 9,9 15,9 14,5
Hordaland fylke 12,2 16,6 19,8 18,3 18,3
Møre og Romsdal fylke 27,0 25,7 24,5 17,1 22,2
Nordland fylke 5,1 10,0 12,9 13,5 7,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,7 18,9 20,7
Norske skoler i utlandet 19,4 20,0 12,3 14,7 24,0
Oppland fylke 14,0 7,7 14,6 14,6
Oslo fylke 25,2 27,5 26,8 27,6 19,2
Rogaland fylke 19,2 22,1 13,2 14,6 20,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,9 22,5 26,7
Telemark fylke 13,3 25,3 22,2 15,3 9,6
Troms Romsa fylke 15,7 9,7 28,1 17,9 12,1
Trøndelag fylke 17,5 13,0
Vest-Agder fylke 16,7 14,5 15,9 15,7 17,3
Vestfold fylke 26,5 10,3 22,6 22,0 27,4
Østfold fylke 25,7 24,7 29,4 25,0 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no