Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)

- Lesing

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 19,5 22,8 16,2
Aust-Agder fylke 25,8 29,4 22,4
Buskerud fylke 22,1 24,6 19,6
Finnmark Finnmárku fylke 29,0 33,1 24,6
Hedmark fylke 22,6 27,4 17,7
Hordaland fylke 24,6 28,2 21,0
Møre og Romsdal fylke 26,5 30,2 22,8
Nordland fylke 26,3 30,5 21,9
Norske skoler i utlandet 33,8 31,3 36,4
Oppland fylke 25,2 31,1 19,5
Oslo fylke 15,1 17,2 13,0
Rogaland fylke 23,6 28,9 18,4
Sogn og Fjordane fylke 26,9 28,2 25,3
Svalbard
Telemark fylke 24,1 27,2 20,7
Troms Romsa fylke 25,9 29,6 22,0
Trøndelag fylke 24,9 28,8 20,9
Vest-Agder fylke 26,1 29,5 22,5
Vestfold fylke 23,1 25,9 20,3
Østfold fylke 28,2 32,6 23,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 54,3 54,3 54,3
Aust-Agder fylke 57,1 57,1 57,1
Buskerud fylke 56,0 54,6 57,5
Finnmark Finnmárku fylke 54,5 51,8 57,3
Hedmark fylke 55,7 54,2 57,3
Hordaland fylke 54,9 54,0 55,8
Møre og Romsdal fylke 56,9 53,7 59,9
Nordland fylke 54,3 52,4 56,3
Norske skoler i utlandet 53,8 56,3 51,5
Oppland fylke 55,4 51,4 59,2
Oslo fylke 49,0 49,3 48,7
Rogaland fylke 56,0 53,3 58,7
Sogn og Fjordane fylke 54,5 53,5 55,7
Svalbard
Telemark fylke 56,0 53,9 58,3
Troms Romsa fylke 54,4 53,1 55,6
Trøndelag fylke 55,1 52,9 57,3
Vest-Agder fylke 54,7 52,2 57,3
Vestfold fylke 54,9 54,6 55,3
Østfold fylke 54,5 52,4 56,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 26,2 22,9 29,5
Aust-Agder fylke 17,1 13,5 20,5
Buskerud fylke 21,9 20,9 22,9
Finnmark Finnmárku fylke 16,5 15,0 18,1
Hedmark fylke 21,6 18,4 24,9
Hordaland fylke 20,5 17,9 23,2
Møre og Romsdal fylke 16,7 16,0 17,2
Nordland fylke 19,3 17,1 21,7
Norske skoler i utlandet 12,3 12,5 12,1
Oppland fylke 19,4 17,5 21,2
Oslo fylke 35,9 33,5 38,3
Rogaland fylke 20,4 17,8 23,0
Sogn og Fjordane fylke 18,7 18,4 19,0
Svalbard
Telemark fylke 19,9 18,9 20,9
Troms Romsa fylke 19,8 17,3 22,3
Trøndelag fylke 20,0 18,3 21,7
Vest-Agder fylke 19,2 18,3 20,1
Vestfold fylke 21,9 19,5 24,4
Østfold fylke 17,4 15,0 19,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no