Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Lesing

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 26,0 32,4 27,6 31,2 23,5
Aust-Agder fylke 17,0 35,1 20,8 20,0 25,5
Buskerud fylke 51,0 25,9 40,7 36,8 25,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 19,0 36,5 27,4 25,3 33,8
Hordaland fylke 31,8 36,5 34,8 29,7 31,9
Møre og Romsdal fylke 41,6 23,4 34,0 40,3 41,1
Nordland fylke 33,8 29,3 26,7 26,9 31,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 34,5 28,6
Norske skoler i utlandet 21,9 36,9 30,9 33,8 25,3
Oppland fylke 31,4 33,3 40,5 33,3 65,5
Oslo fylke 17,8 21,5 22,1 22,9 28,9
Rogaland fylke 32,4 30,2 37,6 36,0 24,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,3 26,0 30,8
Telemark fylke 31,9 24,7 24,7 37,1 30,4
Troms Romsa fylke 38,8 40,7 29,5 41,0 34,4
Trøndelag fylke 33,3 37,0
Vest-Agder fylke 21,3 37,3 39,1 42,9 30,4
Vestfold fylke 24,3 32,8 19,3 22,0 33,6
Østfold fylke 36,4 25,6 32,8 27,8 31,7
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,9 46,7 53,6 46,4 52,6
Aust-Agder fylke 40,4 36,8 49,1 58,2 60,8
Buskerud fylke 33,3 50,0 44,1 50,9 55,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 46,6 44,7 50,7 59,5 51,5
Hordaland fylke 41,0 46,0 48,8 53,5 49,5
Møre og Romsdal fylke 39,0 57,9 49,5 50,4 44,9
Nordland fylke 53,8 58,6 59,3 59,1 52,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 36,7 50,9 53,6
Norske skoler i utlandet 48,4 44,0 58,2 53,8 58,7
Oppland fylke 54,3 54,9 45,9 52,1 17,2
Oslo fylke 49,6 46,9 52,3 48,8 52,1
Rogaland fylke 43,8 51,6 48,1 54,3 62,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,7 49,0 53,3
Telemark fylke 51,4 51,9 53,9 49,5 56,5
Troms Romsa fylke 46,9 45,8 49,2 46,2 57,4
Trøndelag fylke 48,0 47,6
Vest-Agder fylke 62,3 49,1 48,4 48,4 50,6
Vestfold fylke 47,0 44,3 57,1 52,8 45,1
Østfold fylke 40,4 51,1 43,1 50,5 44,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 23,1 20,9 18,8 22,4 23,9
Aust-Agder fylke 42,6 28,1 30,2 21,8 13,7
Buskerud fylke 15,7 24,1 15,3 12,3 20,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 34,5 18,8 21,9 15,2 14,7
Hordaland fylke 27,2 17,5 16,4 16,8 18,5
Møre og Romsdal fylke 19,5 18,7 16,5 9,2 14,0
Nordland fylke 12,3 12,1 14,0 14,0 15,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 30,0 14,5 17,9
Norske skoler i utlandet 29,7 19,0 10,9 12,3 16,0
Oppland fylke 14,3 11,8 13,5 14,6 17,2
Oslo fylke 32,6 31,6 25,6 28,3 19,0
Rogaland fylke 23,8 18,2 14,3 9,7 13,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 25,0 15,9
Telemark fylke 16,7 23,5 21,3 13,3 13,0
Troms Romsa fylke 14,3 13,6 21,3 12,8 8,2
Trøndelag fylke 18,7 15,3
Vest-Agder fylke 16,4 13,6 12,5 8,8 19,0
Vestfold fylke 28,7 23,0 23,5 25,2 21,2
Østfold fylke 23,2 23,3 24,1 21,6 23,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no