Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)

- Engelsk

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 20,5 18,4 22,5
Aust-Agder fylke 26,8 25,2 28,3
Buskerud fylke 24,4 22,3 26,5
Finnmark Finnmárku fylke 31,6 27,4 35,9
Hedmark fylke 22,4 23,1 21,6
Hordaland fylke 25,2 23,0 27,5
Møre og Romsdal fylke 24,8 21,5 28,0
Nordland fylke 27,7 25,7 29,8
Norske skoler i utlandet 22,7 24,2 21,2
Oppland fylke 26,1 26,0 26,2
Oslo fylke 14,4 13,1 15,7
Rogaland fylke 22,4 21,7 23,2
Sogn og Fjordane fylke 22,7 20,6 25,2
Svalbard
Telemark fylke 25,0 22,5 27,9
Troms Romsa fylke 27,2 24,4 30,1
Trøndelag fylke 27,1 24,8 29,5
Vest-Agder fylke 25,5 24,1 27,0
Vestfold fylke 24,0 20,7 27,4
Østfold fylke 25,0 22,9 27,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 50,6 49,4 51,9
Aust-Agder fylke 50,8 49,8 51,7
Buskerud fylke 49,7 47,6 51,9
Finnmark Finnmárku fylke 47,7 47,2 48,3
Hedmark fylke 54,8 53,2 56,5
Hordaland fylke 49,8 49,1 50,5
Møre og Romsdal fylke 51,2 50,1 52,3
Nordland fylke 49,0 46,0 52,1
Norske skoler i utlandet 40,9 36,4 45,5
Oppland fylke 52,8 51,1 54,5
Oslo fylke 50,1 48,3 51,9
Rogaland fylke 49,1 47,0 51,1
Sogn og Fjordane fylke 51,8 48,6 55,6
Svalbard
Telemark fylke 50,1 49,9 50,3
Troms Romsa fylke 49,6 48,7 50,7
Trøndelag fylke 49,4 49,1 49,7
Vest-Agder fylke 50,5 47,8 53,4
Vestfold fylke 51,5 51,5 51,5
Østfold fylke 51,2 51,1 51,3
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,9 32,2 25,6
Aust-Agder fylke 22,4 25,0 20,0
Buskerud fylke 26,0 30,1 21,7
Finnmark Finnmárku fylke 20,7 25,4 15,8
Hedmark fylke 22,8 23,6 22,0
Hordaland fylke 25,0 28,0 21,9
Møre og Romsdal fylke 24,0 28,4 19,7
Nordland fylke 23,3 28,3 18,1
Norske skoler i utlandet 36,4 39,4 33,3
Oppland fylke 21,1 22,9 19,3
Oslo fylke 35,5 38,6 32,4
Rogaland fylke 28,5 31,3 25,7
Sogn og Fjordane fylke 25,5 30,8 19,2
Svalbard
Telemark fylke 24,9 27,6 21,8
Troms Romsa fylke 23,2 27,0 19,2
Trøndelag fylke 23,4 26,0 20,7
Vest-Agder fylke 24,0 28,1 19,6
Vestfold fylke 24,6 27,8 21,1
Østfold fylke 23,9 26,0 21,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no