Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)

- Engelsk

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,7 20,4 20,8 20,8 20,5
Aust-Agder fylke 31,2 29,4 29,1 29,0 26,8
Buskerud fylke 25,5 25,4 24,7 23,5 24,4
Finnmark Finnmárku fylke 30,0 31,8 33,4 31,4 31,6
Hedmark fylke 21,6 23,6 23,5 20,5 22,4
Hordaland fylke 27,0 28,5 25,7 24,3 25,2
Møre og Romsdal fylke 26,3 27,2 25,1 22,4 24,8
Nordland fylke 32,5 34,7 30,9 28,1 27,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,5 33,5 32,4 30,9
Norske skoler i utlandet 25,0 13,6 17,9 18,2 22,7
Oppland fylke 27,0 28,5 29,8 27,2 26,1
Oslo fylke 15,4 16,9 15,0 15,5 14,4
Rogaland fylke 23,0 23,8 23,6 22,2 22,4
Sogn og Fjordane fylke 27,0 27,3 22,7 23,7 22,7
Svalbard 32,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,2 25,5 25,3 25,3
Telemark fylke 24,9 26,6 24,2 26,2 25,0
Troms Romsa fylke 29,9 30,0 31,9 27,0 27,2
Trøndelag fylke 27,1
Vest-Agder fylke 23,4 28,9 24,1 22,5 25,5
Vestfold fylke 27,7 26,1 24,1 24,0 24,0
Østfold fylke 28,3 27,8 28,4 24,8 25,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 49,6 51,4 52,0 51,1 50,6
Aust-Agder fylke 47,2 49,7 49,5 50,7 50,8
Buskerud fylke 51,4 51,8 51,3 51,3 49,7
Finnmark Finnmárku fylke 49,6 46,7 45,7 47,5 47,7
Hedmark fylke 55,3 52,9 51,8 53,7 54,8
Hordaland fylke 50,0 50,4 52,1 51,8 49,8
Møre og Romsdal fylke 51,1 51,0 52,9 51,7 51,2
Nordland fylke 48,8 46,0 48,8 51,3 49,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,3 51,1 51,4 49,6
Norske skoler i utlandet 40,5 40,9 47,6 50,9 40,9
Oppland fylke 51,4 53,5 52,6 52,0 52,8
Oslo fylke 48,0 47,1 51,1 48,4 50,1
Rogaland fylke 50,4 50,0 51,2 52,5 49,1
Sogn og Fjordane fylke 50,7 52,1 55,3 51,8 51,8
Svalbard 44,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,8 49,7 51,2 50,2
Telemark fylke 52,7 51,9 52,5 52,0 50,1
Troms Romsa fylke 48,6 49,4 48,5 50,4 49,6
Trøndelag fylke 49,4
Vest-Agder fylke 55,0 51,1 53,0 55,8 50,5
Vestfold fylke 49,2 51,8 51,8 52,3 51,5
Østfold fylke 49,7 50,2 49,8 51,5 51,2
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,8 28,1 27,2 28,1 28,9
Aust-Agder fylke 21,6 20,9 21,4 20,2 22,4
Buskerud fylke 23,0 22,8 24,0 25,2 26,0
Finnmark Finnmárku fylke 20,4 21,5 20,9 21,1 20,7
Hedmark fylke 23,1 23,5 24,7 25,7 22,8
Hordaland fylke 23,1 21,1 22,2 23,9 25,0
Møre og Romsdal fylke 22,6 21,7 22,0 25,9 24,0
Nordland fylke 18,7 19,2 20,3 20,7 23,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,2 15,4 16,2 19,5
Norske skoler i utlandet 34,5 45,5 34,5 30,9 36,4
Oppland fylke 21,6 18,1 17,5 20,8 21,1
Oslo fylke 36,6 36,0 33,9 36,1 35,5
Rogaland fylke 26,7 26,2 25,2 25,3 28,5
Sogn og Fjordane fylke 22,3 20,6 22,0 24,5 25,5
Svalbard 24,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 24,7 23,4 24,5
Telemark fylke 22,4 21,4 23,3 21,9 24,9
Troms Romsa fylke 21,5 20,6 19,6 22,7 23,2
Trøndelag fylke 23,4
Vest-Agder fylke 21,5 20,0 22,8 21,7 24,0
Vestfold fylke 23,1 22,1 24,1 23,7 24,6
Østfold fylke 22,0 21,9 21,8 23,7 23,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no