Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 3413
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Arstad skole 48 (2,8) 49 (4,5) 47 (3,7)
Breidablikk skole 45 (3,1)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 54 (3,4) 54 (5,4) 55 (4,4)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 50 (3,5)
Stange skole 52 (2,8) 52 (3,9) 52 (4,1)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 36 (2,3)
Tangen skole
Vallset skole 45 (3,4) 47 (5,3) 43 (4,1)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 42 (3,5)
Lesing
Arstad skole 49 (3,1) 50 (5,0) 48 (3,8)
Breidablikk skole 53 (3,2)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 50 (3,3) 49 (5,2) 50 (4,3)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 49 (3,2)
Stange skole 49 (2,9) 48 (3,6) 51 (5,0)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 43 (4,2)
Tangen skole
Vallset skole 47 (3,1)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 46 (4,9)
Regning
Arstad skole 53 (3,1) 56 (3,9) 51 (4,4)
Breidablikk skole 54 (4,4)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 49 (3,8) 50 (6,0) 48 (4,8)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 46 (3,9)
Stange skole 48 (2,9) 50 (3,6) 46 (4,6)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 36 (3,0)
Tangen skole
Vallset skole 47 (3,2) 46 (4,4) 49 (4,9)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 48 (5,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Arstad skole 18,2
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 5,7
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 22,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 66,7
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 57,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 46,3
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 15,2
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 37,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 31,7
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Arstad skole 25,8
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 22,9
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 27,3
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 61,3
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 60,0
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 50,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 12,9
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 17,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 22,7
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Arstad skole 12,1
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 37,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 23,8
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 57,6
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 40,0
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 57,1
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 30,3
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 22,9
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 19,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no