Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 3413
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Arstad skole 49 (2,9) 54 (2,6) 50 (3,8) 49 (2,9) 48 (2,8)
Breidablikk skole 51 (3,8) 53 (4,5) 51 (3,7) 46 (3,3) 45 (3,1)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 51 (2,7) 51 (3,0) 50 (3,3) 50 (2,9) 54 (3,4)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 55 (3,2) 58 (4,6) 48 (5,2) 55 (3,3) 50 (3,5)
Stange skole 53 (3,2) 51 (2,7) 54 (2,4) 56 (3,5) 52 (2,8)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 38 (1,8) 41 (2,4) 41 (2,2) 39 (2,5) 36 (2,3)
Tangen skole 45 (3,2) 57 (4,8)
Vallset skole 46 (3,2) 58 (3,5) 53 (4,2) 46 (3,6) 45 (3,4)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 48 (5,3) 42 (3,5)
Lesing
Arstad skole 48 (3,0) 54 (2,5) 49 (3,7) 47 (2,6) 49 (3,1)
Breidablikk skole 49 (3,9) 52 (5,8) 54 (3,9) 49 (4,6) 53 (3,2)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 53 (3,1) 53 (2,9) 53 (3,3) 51 (2,7) 50 (3,3)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 49 (3,1) 57 (3,5) 50 (4,1) 56 (2,9) 49 (3,2)
Stange skole 49 (3,2) 50 (2,7) 52 (2,4) 53 (2,7) 49 (2,9)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 41 (3,8) 48 (4,9) 44 (2,9) 52 (4,8) 43 (4,2)
Tangen skole 49 (4,1) 55 (3,3)
Vallset skole 46 (2,9) 64 (2,7) 47 (4,2) 48 (3,7) 47 (3,1)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 50 (5,7) 46 (4,9)
Regning
Arstad skole 48 (2,8) 48 (2,8) 50 (3,5) 48 (2,8) 53 (3,1)
Breidablikk skole 51 (3,9) 48 (5,6) 52 (3,9) 49 (4,1) 54 (4,4)
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 53 (3,0) 54 (3,1) 53 (2,6) 53 (2,6) 49 (3,8)
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 52 (2,8) 53 (3,9) 51 (3,5) 52 (3,6) 46 (3,9)
Stange skole 51 (3,4) 53 (3,1) 51 (2,5) 49 (3,3) 48 (2,9)
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 37 (3,1) 46 (3,5) 39 (3,5) 45 (2,9) 36 (3,0)
Tangen skole 49 (4,6) 59 (3,3)
Vallset skole 50 (3,2) 57 (3,8) 54 (3,9) 46 (4,5) 47 (3,2)
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole 50 (4,3) 48 (5,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arstad skole 16,2 7,0 26,9 31,3 18,2
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 15,8 17,1 20,6 21,3 5,7
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 0,0
Stange skole 11,1 25,6 4,7 13,9 22,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole 31,3
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 54,1 53,5 53,8 45,8 66,7
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 55,3 58,5 52,9 48,9 57,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 52,9
Stange skole 55,6 48,7 53,5 41,7 46,3
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole 68,8
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 29,7 39,5 19,2 22,9 15,2
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 28,9 24,4 26,5 29,8 37,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 47,1
Stange skole 33,3 25,6 41,9 44,4 31,7
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole 54,5
Vallset skole 0,0 56,3
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arstad skole 33,3 11,1 31,3 25,8
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 13,2 14,6 11,8 19,1 22,9
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 31,3
Stange skole 30,6 20,5 14,0 19,4 27,3
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 31,8
Tangen skole
Vallset skole 37,5
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 47,2 48,9 54,2 61,3
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 55,3 53,7 52,9 57,4 60,0
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 37,5
Stange skole 47,2 59,0 62,8 50,0 50,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 40,9 59,1
Tangen skole
Vallset skole 62,5
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 19,4 40,0 14,6 12,9
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 31,6 31,7 35,3 23,4 17,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole 31,3
Stange skole 22,2 20,5 23,3 30,6 22,7
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 27,3
Tangen skole
Vallset skole 0,0
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arstad skole 22,2 27,3 26,9 33,3 12,1
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 18,4 15,0 11,4 12,8 37,1
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 23,7 20,5 18,6 23,7 23,8
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 2
Arstad skole 61,1 50,0 50,0 45,8 57,6
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 44,7 37,5 57,1 42,6 40,0
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 42,1 43,6 58,1 44,7 57,1
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat) 68,8
Tangen skole
Vallset skole 52,9
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Mestringsnivå 3
Arstad skole 16,7 22,7 23,1 20,8 30,3
Breidablikk skole
Espa skole og barnehage - Avd skole
Helsepedagogisk steinerskole på Hedemarken (privat)
Hoberg skole 36,8 47,5 31,4 44,7 22,9
Innlandet Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste
Ottestad ungdomsskole
Romedal ungdomsskole
Solvin skole
Stange skole 34,2 35,9 23,3 31,6 19,0
Stange ungdomsskole
Steinerskolen på Hedemarken - Avd grunnskolen Ottestad (privat)
Tangen skole
Vallset skole
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter - Avd. Undervisning Barn og Unge
Åsbygda skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no