Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bjørnevatn skole (utgått) 47 (3,0) 42 (2,3) 48 (4,1) 43 (4,2)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 51 (2,6) 45 (4,5) 48 (3,2) 52 (3,4) 44 (3,2)
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 45 (2,7) 50 (3,4) 47 (3,4) 48 (2,8) 48 (3,2)
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 52 (4,1)
Sandnes skole (utgått) 53 (2,7) 54 (6,9) 51 (3,9) 47 (3,3)
Skogfoss skole (utgått)
Lesing
Bjørnevatn skole (utgått) 45 (4,8) 46 (5,2) 46 (3,5) 45 (4,5)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 53 (3,7) 44 (4,6) 49 (4,4) 51 (4,1) 44 (3,6)
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 46 (2,5) 48 (3,4) 47 (3,4) 49 (2,2) 50 (2,8)
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 52 (3,7)
Sandnes skole (utgått) 53 (3,3) 57 (5,8) 52 (4,0) 46 (3,2)
Skogfoss skole (utgått)
Regning
Bjørnevatn skole (utgått) 51 (4,1) 48 (4,4) 48 (4,7) 46 (3,9)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 53 (3,6) 44 (2,8) 47 (3,0) 47 (3,6) 48 (3,4)
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 47 (2,9) 47 (2,5) 47 (3,2) 48 (2,2) 50 (2,7)
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 54 (3,9)
Sandnes skole (utgått) 55 (3,5) 57 (5,1) 51 (3,9) 48 (3,8)
Skogfoss skole (utgått)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjørnevatn skole (utgått) 64,3
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 47,5 34,4 41,0 33,3 43,6
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 19,2
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 2
Bjørnevatn skole (utgått) 35,7
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 45,0 40,6 33,3 37,8 43,6
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 42,3
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 3
Bjørnevatn skole (utgått) 0,0
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 7,5 25,0 25,6 28,9 12,8
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 38,5
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 33,3 20,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 35,9 40,0 42,1 23,4 23,1
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 19,2
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 2
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 33,3 56,0 60,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 53,8 42,9 42,1 59,6 59,0
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 46,2
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 3
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 33,3 24,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 10,3 17,1 15,8 17,0 17,9
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole 34,6
Sandnes skole (utgått)
Skogfoss skole (utgått)

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 37,5
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 41,5 27,8 39,5 34,8 17,5
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole
Sandnes skole (utgått) 0,0 0,0
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 2
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 62,5
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 41,5 66,7 36,8 54,3 55,0
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole
Sandnes skole (utgått) 50,0 50,0
Skogfoss skole (utgått)
Mestringsnivå 3
Bjørnevatn skole (utgått)
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 0,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole
Kirkenes barneskole 17,1 5,6 23,7 10,9 27,5
Kirkenes ungdomsskole
Pasvik skole
Sandnes og Bjørnevatn skole
Sandnes skole (utgått) 50,0 50,0
Skogfoss skole (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no