Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2)
Lesing 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Regning 51 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 23,0 23,8 23,6 22,2 22,4
Mestringsnivå 2 50,4 50,0 51,2 52,5 49,1
Mestringsnivå 3 26,7 26,2 25,2 25,3 28,5

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 23,3 24,9 26,6 25,3 23,6
Mestringsnivå 2 51,6 49,6 51,3 54,0 56,0
Mestringsnivå 3 25,1 25,6 22,1 20,7 20,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 21,9 22,4 22,1 22,4 23,1
Mestringsnivå 2 49,6 50,1 53,6 52,6 52,1
Mestringsnivå 3 28,6 27,5 24,3 25,0 24,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no