Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 49 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke 49 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,5) 47 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 51 (2,3) 55 (2,6) 53 (2,1) 52 (2,5) 52 (2,7)
Oppland fylke 49 (0,4) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2) 53 (0,2)
Rogaland fylke 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard 48 (4,6)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4)
Troms Romsa fylke 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Lesing
Akershus fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 49 (0,7) 47 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke 50 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 50 (2,0) 51 (2,3) 47 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2)
Oppland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke 49 (0,5) 48 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Svalbard 49 (4,7)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Telemark fylke 49 (0,4) 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Troms Romsa fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,2)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning
Akershus fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5)
Buskerud fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,6) 48 (0,7) 47 (0,6)
Hedmark fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 47 (0,4) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,5) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 48 (2,1) 50 (2,5) 49 (2,0) 49 (1,9) 47 (2,3)
Oppland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,2)
Rogaland fylke 51 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Svalbard 51 (3,7)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms Romsa fylke 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold fylke 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,7 20,4 20,8 20,8 20,5
Aust-Agder fylke 31,2 29,4 29,1 29,0 26,8
Buskerud fylke 25,5 25,4 24,7 23,5 24,4
Finnmark Finnmárku fylke 30,0 31,8 33,4 31,4 31,6
Hedmark fylke 21,6 23,6 23,5 20,5 22,4
Hordaland fylke 27,0 28,5 25,7 24,3 25,2
Møre og Romsdal fylke 26,3 27,2 25,1 22,4 24,8
Nordland fylke 32,5 34,7 30,9 28,1 27,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,5 33,5 32,4 30,9
Norske skoler i utlandet 25,0 13,6 17,9 18,2 22,7
Oppland fylke 27,0 28,5 29,8 27,2 26,1
Oslo fylke 15,4 16,9 15,0 15,5 14,4
Rogaland fylke 23,0 23,8 23,6 22,2 22,4
Sogn og Fjordane fylke 27,0 27,3 22,7 23,7 22,7
Svalbard 32,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,2 25,5 25,3 25,3
Telemark fylke 24,9 26,6 24,2 26,2 25,0
Troms Romsa fylke 29,9 30,0 31,9 27,0 27,2
Trøndelag fylke 27,1
Vest-Agder fylke 23,4 28,9 24,1 22,5 25,5
Vestfold fylke 27,7 26,1 24,1 24,0 24,0
Østfold fylke 28,3 27,8 28,4 24,8 25,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 49,6 51,4 52,0 51,1 50,6
Aust-Agder fylke 47,2 49,7 49,5 50,7 50,8
Buskerud fylke 51,4 51,8 51,3 51,3 49,7
Finnmark Finnmárku fylke 49,6 46,7 45,7 47,5 47,7
Hedmark fylke 55,3 52,9 51,8 53,7 54,8
Hordaland fylke 50,0 50,4 52,1 51,8 49,8
Møre og Romsdal fylke 51,1 51,0 52,9 51,7 51,2
Nordland fylke 48,8 46,0 48,8 51,3 49,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,3 51,1 51,4 49,6
Norske skoler i utlandet 40,5 40,9 47,6 50,9 40,9
Oppland fylke 51,4 53,5 52,6 52,0 52,8
Oslo fylke 48,0 47,1 51,1 48,4 50,1
Rogaland fylke 50,4 50,0 51,2 52,5 49,1
Sogn og Fjordane fylke 50,7 52,1 55,3 51,8 51,8
Svalbard 44,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,8 49,7 51,2 50,2
Telemark fylke 52,7 51,9 52,5 52,0 50,1
Troms Romsa fylke 48,6 49,4 48,5 50,4 49,6
Trøndelag fylke 49,4
Vest-Agder fylke 55,0 51,1 53,0 55,8 50,5
Vestfold fylke 49,2 51,8 51,8 52,3 51,5
Østfold fylke 49,7 50,2 49,8 51,5 51,2
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 28,8 28,1 27,2 28,1 28,9
Aust-Agder fylke 21,6 20,9 21,4 20,2 22,4
Buskerud fylke 23,0 22,8 24,0 25,2 26,0
Finnmark Finnmárku fylke 20,4 21,5 20,9 21,1 20,7
Hedmark fylke 23,1 23,5 24,7 25,7 22,8
Hordaland fylke 23,1 21,1 22,2 23,9 25,0
Møre og Romsdal fylke 22,6 21,7 22,0 25,9 24,0
Nordland fylke 18,7 19,2 20,3 20,7 23,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,2 15,4 16,2 19,5
Norske skoler i utlandet 34,5 45,5 34,5 30,9 36,4
Oppland fylke 21,6 18,1 17,5 20,8 21,1
Oslo fylke 36,6 36,0 33,9 36,1 35,5
Rogaland fylke 26,7 26,2 25,2 25,3 28,5
Sogn og Fjordane fylke 22,3 20,6 22,0 24,5 25,5
Svalbard 24,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 24,7 23,4 24,5
Telemark fylke 22,4 21,4 23,3 21,9 24,9
Troms Romsa fylke 21,5 20,6 19,6 22,7 23,2
Trøndelag fylke 23,4
Vest-Agder fylke 21,5 20,0 22,8 21,7 24,0
Vestfold fylke 23,1 22,1 24,1 23,7 24,6
Østfold fylke 22,0 21,9 21,8 23,7 23,9

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 19,2 20,3 21,3 20,2 19,5
Aust-Agder fylke 28,4 28,9 28,0 28,8 25,8
Buskerud fylke 24,0 23,6 25,4 23,3 22,1
Finnmark Finnmárku fylke 28,3 31,1 36,7 32,5 29,0
Hedmark fylke 24,1 24,3 23,3 22,5 22,6
Hordaland fylke 23,9 26,4 27,5 25,1 24,6
Møre og Romsdal fylke 25,5 27,8 27,9 25,4 26,5
Nordland fylke 27,9 29,4 28,8 26,6 26,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,9 28,5 31,1 27,8
Norske skoler i utlandet 17,8 21,9 36,9 30,9 33,8
Oppland fylke 25,8 27,7 26,0 25,1 25,2
Oslo fylke 15,5 16,4 17,5 16,9 15,1
Rogaland fylke 23,3 24,9 26,6 25,3 23,6
Sogn og Fjordane fylke 25,3 30,2 23,6 24,6 26,9
Svalbard 28,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,0 22,4 25,9 25,1
Telemark fylke 24,1 23,8 25,6 24,4 24,1
Troms Romsa fylke 24,3 25,1 29,4 26,6 25,9
Trøndelag fylke 24,9
Vest-Agder fylke 24,9 25,8 24,6 25,2 26,1
Vestfold fylke 25,3 25,2 26,1 23,1 23,1
Østfold fylke 27,1 29,0 30,8 27,5 28,2
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 49,4 49,7 50,6 52,4 54,3
Aust-Agder fylke 50,4 48,7 50,0 53,9 57,1
Buskerud fylke 50,7 49,4 51,8 53,6 56,0
Finnmark Finnmárku fylke 51,4 43,6 46,7 49,0 54,5
Hedmark fylke 51,5 49,6 53,0 52,5 55,7
Hordaland fylke 51,4 49,6 50,6 53,7 54,9
Møre og Romsdal fylke 53,0 49,5 51,0 54,4 56,9
Nordland fylke 52,2 50,5 52,4 53,9 54,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 53,2 51,2 51,2 54,3
Norske skoler i utlandet 56,2 48,4 44,0 58,2 53,8
Oppland fylke 51,6 48,9 53,8 53,8 55,4
Oslo fylke 44,8 45,2 46,2 47,9 49,0
Rogaland fylke 51,6 49,6 51,3 54,0 56,0
Sogn og Fjordane fylke 51,6 48,1 53,6 54,6 54,5
Svalbard 48,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,6 50,6 51,2 53,7
Telemark fylke 50,4 49,7 50,3 53,7 56,0
Troms Romsa fylke 52,7 50,7 51,1 51,5 54,4
Trøndelag fylke 55,1
Vest-Agder fylke 53,4 52,5 52,6 54,5 54,7
Vestfold fylke 52,2 49,6 51,2 55,5 54,9
Østfold fylke 51,1 48,5 50,6 53,8 54,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 31,4 30,0 28,1 27,5 26,2
Aust-Agder fylke 21,2 22,4 22,0 17,3 17,1
Buskerud fylke 25,3 27,0 22,8 23,1 21,9
Finnmark Finnmárku fylke 20,3 25,3 16,6 18,5 16,5
Hedmark fylke 24,4 26,1 23,6 24,9 21,6
Hordaland fylke 24,6 24,1 21,9 21,2 20,5
Møre og Romsdal fylke 21,6 22,7 21,1 20,2 16,7
Nordland fylke 19,8 20,1 18,8 19,5 19,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,0 20,3 17,7 17,8
Norske skoler i utlandet 26,0 29,7 19,0 10,9 12,3
Oppland fylke 22,6 23,4 20,2 21,1 19,4
Oslo fylke 39,7 38,4 36,3 35,2 35,9
Rogaland fylke 25,1 25,6 22,1 20,7 20,4
Sogn og Fjordane fylke 23,1 21,6 22,8 20,9 18,7
Svalbard 24,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,4 27,0 22,9 21,2
Telemark fylke 25,5 26,5 24,1 21,9 19,9
Troms Romsa fylke 23,0 24,2 19,4 21,8 19,8
Trøndelag fylke 20,0
Vest-Agder fylke 21,8 21,7 22,7 20,3 19,2
Vestfold fylke 22,6 25,2 22,7 21,3 21,9
Østfold fylke 21,8 22,5 18,6 18,6 17,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 21,2 19,9 19,6 22,0 21,2
Aust-Agder fylke 29,2 27,7 26,4 25,2 26,8
Buskerud fylke 26,1 24,5 23,9 24,1 23,7
Finnmark Finnmárku fylke 29,9 32,3 30,1 32,3 30,5
Hedmark fylke 23,9 21,9 22,9 20,9 23,4
Hordaland fylke 25,3 24,7 23,2 22,4 22,7
Møre og Romsdal fylke 24,4 25,0 25,2 21,3 23,8
Nordland fylke 34,5 30,1 29,5 26,9 25,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,7 29,7 28,7 27,5
Norske skoler i utlandet 33,7 24,2 28,2 17,5 32,4
Oppland fylke 27,5 24,5 26,3 23,3 25,6
Oslo fylke 16,7 17,0 17,4 18,3 17,0
Rogaland fylke 21,9 22,4 22,1 22,4 23,1
Sogn og Fjordane fylke 19,5 21,3 19,7 18,3 18,1
Svalbard 25,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,4 24,6 22,2 22,7
Telemark fylke 25,9 24,4 22,7 25,3 26,1
Troms Romsa fylke 29,7 25,9 27,4 26,5 25,6
Trøndelag fylke 24,5
Vest-Agder fylke 24,3 25,2 21,7 23,6 24,2
Vestfold fylke 29,0 25,5 23,2 24,7 23,8
Østfold fylke 29,5 28,0 28,6 28,0 28,2
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 48,5 50,3 51,6 51,4 50,1
Aust-Agder fylke 51,0 51,7 50,5 52,0 52,9
Buskerud fylke 50,2 51,3 52,1 51,6 51,7
Finnmark Finnmárku fylke 50,5 50,5 51,3 47,9 55,0
Hedmark fylke 50,8 50,9 51,8 52,1 52,4
Hordaland fylke 50,3 52,3 53,6 51,4 51,9
Møre og Romsdal fylke 52,9 52,4 53,9 53,9 53,4
Nordland fylke 49,0 53,1 53,0 53,2 55,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 52,0 52,2 53,7 52,7
Norske skoler i utlandet 45,3 56,5 51,8 70,2 52,9
Oppland fylke 49,1 54,3 52,4 53,3 52,2
Oslo fylke 45,0 47,3 47,0 46,0 45,3
Rogaland fylke 49,6 50,1 53,6 52,6 52,1
Sogn og Fjordane fylke 50,4 49,3 52,5 52,9 53,7
Svalbard 41,7
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,5 50,9 52,2 53,5
Telemark fylke 50,2 52,4 52,8 52,5 50,9
Troms Romsa fylke 49,5 51,9 52,2 49,9 51,7
Trøndelag fylke 52,1
Vest-Agder fylke 51,9 52,0 51,9 51,7 51,9
Vestfold fylke 48,3 51,0 52,7 50,6 52,7
Østfold fylke 49,6 51,7 51,6 51,1 51,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 30,2 29,8 28,9 26,6 28,7
Aust-Agder fylke 19,8 20,6 23,1 22,8 20,4
Buskerud fylke 23,7 24,2 24,0 24,3 24,6
Finnmark Finnmárku fylke 19,7 17,2 18,6 19,7 14,5
Hedmark fylke 25,4 27,2 25,3 27,0 24,2
Hordaland fylke 24,4 23,1 23,2 26,3 25,4
Møre og Romsdal fylke 22,7 22,6 20,9 24,8 22,8
Nordland fylke 16,5 16,8 17,6 20,0 19,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,4 18,2 17,6 19,9
Norske skoler i utlandet 20,9 19,4 20,0 12,3 14,7
Oppland fylke 23,3 21,2 21,3 23,4 22,2
Oslo fylke 38,3 35,8 35,7 35,7 37,7
Rogaland fylke 28,6 27,5 24,3 25,0 24,8
Sogn og Fjordane fylke 30,0 29,4 27,8 28,8 28,2
Svalbard 33,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,2 24,5 25,6 23,8
Telemark fylke 23,9 23,2 24,6 22,2 23,0
Troms Romsa fylke 20,8 22,2 20,4 23,6 22,7
Trøndelag fylke 23,5
Vest-Agder fylke 23,7 22,8 26,4 24,7 23,9
Vestfold fylke 22,7 23,5 24,1 24,7 23,5
Østfold fylke 20,9 20,3 19,8 20,9 20,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no