Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Røst kommune
Kommunenr 1856
Alle grunnskoler med adresse i Røst kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Alstahaug kommune 48 (2,7)
Andøy kommune 48 (4,7)
Ballangen kommune 50 (5,7)
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 49 (1,0)
Brønnøy kommune 47 (2,6)
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 48 (3,1)
Flakstad kommune
Gildeskål kommune 48 (5,7)
Grane kommune
Hadsel kommune 48 (2,8)
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 49 (3,6)
Herøy kommune
Leirfjord kommune 45 (3,0)
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 46 (3,4)
Moskenes kommune
Narvik kommune 49 (1,8)
Nesna kommune
Rana kommune 48 (1,5)
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 53 (3,4)
Sortland - Suortá kommune 49 (2,5)
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune 49 (5,2)
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 49 (2,0)
Vega kommune
Vestvågøy kommune 46 (1,7)
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 46 (2,5)
Øksnes kommune 51 (5,2)
Lesing
Alstahaug kommune 50 (2,9)
Andøy kommune 48 (2,9)
Ballangen kommune 46 (4,9)
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 51 (1,0)
Brønnøy kommune 51 (2,8)
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 49 (2,9)
Flakstad kommune
Gildeskål kommune 50 (6,4)
Grane kommune
Hadsel kommune 48 (3,0)
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 51 (3,6)
Herøy kommune
Leirfjord kommune 48 (5,8)
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 50 (3,3)
Moskenes kommune
Narvik kommune 51 (1,8)
Nesna kommune
Rana kommune 52 (1,7)
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 51 (3,4)
Sortland - Suortá kommune 51 (2,5)
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune 51 (4,3)
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 51 (2,2)
Vega kommune
Vestvågøy kommune 49 (2,0)
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 48 (2,4)
Øksnes kommune 47 (4,3)
Regning
Alstahaug kommune 47 (2,9)
Andøy kommune 44 (4,0)
Ballangen kommune 47 (4,4)
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 49 (0,9)
Brønnøy kommune 45 (3,0)
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 44 (2,3)
Flakstad kommune
Gildeskål kommune 46 (4,4)
Grane kommune
Hadsel kommune 46 (2,9)
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 48 (3,8)
Herøy kommune
Leirfjord kommune 47 (4,5)
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 48 (3,2)
Moskenes kommune
Narvik kommune 48 (1,4)
Nesna kommune
Rana kommune 48 (1,6)
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 48 (3,5)
Sortland - Suortá kommune 47 (2,5)
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune 45 (6,6)
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 48 (2,1)
Vega kommune
Vestvågøy kommune 46 (2,0)
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 46 (2,4)
Øksnes kommune 42 (2,8)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alstahaug kommune 27,5
Andøy kommune 36,8
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 27,5
Brønnøy kommune 33,3
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 35,3
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 29,7
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 21,7
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 28,4
Nesna kommune
Rana kommune 34,3
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Sortland - Suortá kommune 22,2
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 21,3
Vega kommune
Vestvågøy kommune 41,5
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 40,9
Øksnes kommune
Mestringsnivå 2
Alstahaug kommune 60,0
Andøy kommune 36,8
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 52,1
Brønnøy kommune 58,3
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 47,1
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 48,6
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 56,5
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 50,5
Nesna kommune
Rana kommune 47,0
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Sortland - Suortá kommune 61,1
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 59,0
Vega kommune
Vestvågøy kommune 48,8
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 47,7
Øksnes kommune
Mestringsnivå 3
Alstahaug kommune 12,5
Andøy kommune 26,3
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 20,3
Brønnøy kommune 8,3
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 17,6
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 21,6
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune 21,7
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 21,1
Nesna kommune
Rana kommune 18,7
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Sortland - Suortá kommune 16,7
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 19,7
Vega kommune
Vestvågøy kommune 9,8
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 11,4
Øksnes kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alstahaug kommune 19,0
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 16,5
Brønnøy kommune 15,4
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 30,0
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 32,4
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 18,5
Moskenes kommune
Narvik kommune 16,0
Nesna kommune
Rana kommune 21,8
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 20,0
Sortland - Suortá kommune 22,2
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 19,7
Vega kommune
Vestvågøy kommune 22,2
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 28,0
Øksnes kommune
Mestringsnivå 2
Alstahaug kommune 59,5
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 60,2
Brønnøy kommune 56,4
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 48,0
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 54,1
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 59,3
Moskenes kommune
Narvik kommune 61,7
Nesna kommune
Rana kommune 50,4
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 50,0
Sortland - Suortá kommune 51,9
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 55,7
Vega kommune
Vestvågøy kommune 59,3
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 56,0
Øksnes kommune
Mestringsnivå 3
Alstahaug kommune 21,4
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 23,3
Brønnøy kommune 28,2
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 22,0
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 13,5
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune 22,2
Moskenes kommune
Narvik kommune 22,3
Nesna kommune
Rana kommune 27,8
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 30,0
Sortland - Suortá kommune 25,9
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 24,6
Vega kommune
Vestvågøy kommune 18,5
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 16,0
Øksnes kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alstahaug kommune 33,3
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 23,5
Brønnøy kommune 37,5
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 45,1
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 31,4
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 17,5
Nesna kommune
Rana kommune 24,1
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 34,5
Sortland - Suortá kommune 25,0
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 26,6
Vega kommune
Vestvågøy kommune 39,0
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 39,2
Øksnes kommune
Mestringsnivå 2
Alstahaug kommune 47,6
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 61,2
Brønnøy kommune 52,5
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 49,0
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 54,3
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 72,2
Nesna kommune
Rana kommune 56,4
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 44,8
Sortland - Suortá kommune 62,5
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 56,3
Vega kommune
Vestvågøy kommune 46,3
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 41,2
Øksnes kommune
Mestringsnivå 3
Alstahaug kommune 19,0
Andøy kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune 15,3
Brønnøy kommune 10,0
Bø kommune
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauske - Fuosko kommune 5,9
Flakstad kommune
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune 14,3
Hamarøy - Hábmer kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune 10,3
Nesna kommune
Rana kommune 19,5
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune 20,7
Sortland - Suortá kommune 12,5
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Tjeldsund kommune
Træna kommune
Vefsn kommune 17,2
Vega kommune
Vestvågøy kommune 14,6
Vevelstad kommune
Værøy kommune
Vågan kommune 19,6
Øksnes kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no