Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Engelsk
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 49 (2,5)
Røros skole
Lesing
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 49 (2,4)
Røros skole
Regning
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 49 (2,5)
Røros skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 19,0
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 71,4
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 9,5
Røros skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 22,7
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 59,1
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 18,2
Røros skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 28,9
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 44,4
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 26,7
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no