Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 41 (2,5) 50 (2,8) 45 (2,2) 49 (2,5)
Røros skole
Lesing
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 45 (2,2) 50 (2,7) 44 (2,1) 49 (2,4)
Røros skole
Regning
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 43 (2,3) 47 (2,4) 41 (2,0) 49 (2,5)
Røros skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 66,7 25,5 39,3 19,0
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 22,9 54,5 50,0 71,4
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 10,4 20,0 10,7 9,5
Røros skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 36,2 25,0 48,2 22,7
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 51,1 53,6 46,4 59,1
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 12,8 21,4 5,4 18,2
Røros skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 54,2 25,0 54,4 28,9
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 41,7 58,9 42,1 44,4
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,2 16,1 3,5 26,7
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no