Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Porsgrunn kommune
Kommunenr 3806
Alle grunnskoler med adresse i Porsgrunn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bergsbygda Montessoriskole (privat) 43 (6,5) 50 (5,8)
Borge skole 48 (2,3) 53 (2,7) 49 (2,8) 55 (2,9) 50 (2,9)
Brattås skole 47 (2,6) 53 (2,8) 50 (3,9) 46 (3,8) 51 (3,9)
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 47 (3,2) 48 (4,6)
Grønli skole 50 (2,7) 47 (2,7) 52 (3,0) 52 (2,4) 54 (3,5)
Heistadskolene - Avd Barn 55 (2,5) 51 (2,5) 54 (2,6) 49 (2,6) 48 (2,2)
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 57 (5,0) 45 (3,3) 48 (3,1) 51 (2,7) 55 (3,7)
Langangen skole 43 (2,6) 48 (4,5)
Myrene skole 52 (3,7) 55 (3,1) 46 (2,3) 52 (2,9)
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 60 (4,5) 67 (4,1) 61 (4,8) 60 (4,9)
Stridsklev skole 50 (3,3) 53 (2,8) 47 (2,6) 50 (2,6) 49 (3,5)
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 50 (2,8) 54 (2,7) 54 (4,0) 54 (3,1) 49 (3,7)
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 50 (3,3) 49 (3,0) 49 (2,7) 49 (2,9) 49 (3,3)
Lesing
Bergsbygda Montessoriskole (privat) 48 (6,4)
Borge skole 51 (2,5) 53 (2,2) 53 (2,6) 52 (2,9) 50 (3,3)
Brattås skole 49 (3,2) 54 (3,0) 48 (4,3) 49 (3,2) 53 (3,5)
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 51 (4,3) 47 (4,2)
Grønli skole 51 (3,3) 49 (2,8) 59 (2,9) 49 (2,6) 50 (3,1)
Heistadskolene - Avd Barn 57 (2,2) 50 (2,4) 54 (2,6) 49 (2,3) 49 (2,0)
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 52 (4,4) 44 (3,2) 55 (2,6) 49 (2,4) 50 (3,0)
Langangen skole 47 (5,7) 47 (4,2)
Myrene skole 51 (3,1) 55 (4,2) 52 (2,8) 54 (2,7)
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 49 (7,2) 55 (4,8) 47 (4,3) 53 (4,5)
Stridsklev skole 51 (3,0) 54 (2,9) 49 (2,9) 53 (2,4) 49 (3,1)
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 49 (2,8) 50 (2,4) 51 (3,2) 51 (3,0) 49 (3,0)
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 47 (3,4) 50 (3,3) 47 (2,4) 49 (2,8) 47 (2,6)
Regning
Bergsbygda Montessoriskole (privat) 44 (5,1)
Borge skole 48 (2,0) 53 (2,0) 50 (2,6) 50 (2,7) 47 (2,8)
Brattås skole 52 (2,9) 57 (3,0) 50 (4,4) 49 (3,8) 52 (3,1)
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 49 (3,9) 46 (4,0) 49 (3,2) 50 (3,4)
Grønli skole 54 (2,7) 52 (2,9) 60 (3,8) 50 (2,8) 49 (3,3)
Heistadskolene - Avd Barn 56 (2,8) 51 (2,3) 52 (2,7) 48 (2,4) 49 (2,3)
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 60 (5,2) 47 (3,0) 44 (2,8) 50 (3,0)
Langangen skole 45 (4,2) 50 (5,0)
Myrene skole 51 (3,1) 52 (3,6) 49 (4,4) 49 (2,4)
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 51 (3,4) 53 (6,4) 49 (5,9) 51 (5,0)
Stridsklev skole 48 (2,7) 55 (2,7) 45 (2,5) 49 (2,8) 47 (3,4)
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 46 (2,4) 51 (2,6) 52 (4,2) 52 (3,4) 50 (4,0)
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 49 (2,9) 47 (2,5) 46 (3,1) 46 (2,7) 49 (2,6)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 22,2 11,4 32,1 8,7 26,0
Brattås skole 23,1 6,5 32,3
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 44,4
Grønli skole 25,6 33,3 11,1 11,4 17,6
Heistadskolene - Avd Barn 6,8 15,4 7,1 30,5 33,3
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 24,2 16,1
Langangen skole 41,7
Myrene skole 26,9 9,1
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 25,6 14,6 32,0 18,2 33,3
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 22,0 7,1 9,1 34,5
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 20,0 25,8 17,6 28,2 31,4
Mestringsnivå 2
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 63,0 52,3 41,5 47,8 44,0
Brattås skole 64,1 61,3 38,7
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 25,9
Grønli skole 51,2 51,3 61,1 59,1 38,2
Heistadskolene - Avd Barn 54,5 63,5 59,5 40,7 50,0
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 63,6 32,3
Langangen skole 58,3
Myrene skole 42,3 66,7
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 51,3 58,5 54,0 61,4 43,3
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 58,5 50,0 51,5 37,9
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 60,0 61,3 61,8 51,3 42,9
Mestringsnivå 3
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 14,8 36,4 26,4 43,5 30,0
Brattås skole 12,8 32,3 29,0
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 29,6
Grønli skole 23,3 15,4 27,8 29,5 44,1
Heistadskolene - Avd Barn 38,6 21,2 33,3 28,8 16,7
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 12,1 51,6
Langangen skole 0,0
Myrene skole 30,8 24,2
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 23,1 26,8 14,0 20,5 23,3
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 19,5 42,9 39,4 27,6
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 20,0 12,9 20,6 20,5 25,7

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 16,7 11,6 15,1 17,4 32,0
Brattås skole 30,0 6,5 19,4
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 25,9 44,4
Grønli skole 28,3 26,3 5,4 23,3 17,6
Heistadskolene - Avd Barn 0,0 18,2 9,5 30,0 18,2
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 27,8 22,6
Langangen skole
Myrene skole 16,7 8,8
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 22,5 7,3 28,6 8,9 23,3
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 24,4 19,5 24,2 20,0
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 51,4 19,4 34,3 20,0 28,6
Mestringsnivå 2
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 53,7 55,8 47,2 56,5 38,0
Brattås skole 45,0 51,6 48,4
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 37,0 29,6
Grønli skole 41,3 60,5 35,1 58,1 64,7
Heistadskolene - Avd Barn 52,3 56,4 54,8 48,3 61,8
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 33,3 66,7 61,3
Langangen skole
Myrene skole 43,3 58,8
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 47,5 61,0 51,0 64,4 56,7
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 51,2 61,0 45,5 60,0
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 28,6 61,3 54,3 70,0 60,0
Mestringsnivå 3
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 29,6 32,6 37,7 26,1 30,0
Brattås skole 25,0 41,9 32,3
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 37,0 25,9
Grønli skole 30,4 13,2 59,5 18,6 17,6
Heistadskolene - Avd Barn 47,7 25,5 35,7 21,7 20,0
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 38,9 16,1
Langangen skole
Myrene skole 40,0 32,4
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Stridsklev skole 30,0 31,7 20,4 26,7 20,0
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 24,4 19,5 30,3 20,0
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 20,0 19,4 11,4 10,0 11,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 27,8 6,8 22,6 26,1 32,7
Brattås skole 17,5 0,0 26,1 15,6
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 25,9 23,8
Grønli skole 8,7 21,1 5,4 30,2 25,7
Heistadskolene - Avd Barn 6,8 18,5 11,9 33,3 25,5
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 50,0 25,0
Langangen skole
Myrene skole 18,5 16,7 35,7 14,3
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 33,3
Stridsklev skole 29,3 7,1 42,0 25,0 30,0
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 35,0 16,7 20,8 21,2 17,9
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 28,6 25,0 44,4 37,5 22,9
Mestringsnivå 2
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 57,4 65,9 50,9 47,8 49,0
Brattås skole 50,0 46,9 47,8 53,1
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 51,9 38,1
Grønli skole 56,5 47,4 35,1 41,9 54,3
Heistadskolene - Avd Barn 45,5 61,1 66,7 43,3 54,5
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 43,8 53,1
Langangen skole
Myrene skole 63,0 50,0 32,1 71,4
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 33,3
Stridsklev skole 53,7 42,9 46,0 54,5 63,3
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 55,0 61,9 45,8 42,4 53,6
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 42,9 62,5 38,9 50,0 65,7
Mestringsnivå 3
Bergsbygda Montessoriskole (privat)
Borge skole 14,8 27,3 26,4 26,1 18,4
Brattås skole 32,5 53,1 26,1 31,3
Brevik oppvekstsenter - Avd skole 22,2 38,1
Grønli skole 34,8 31,6 59,5 27,9 20,0
Heistadskolene - Avd Barn 47,7 20,4 21,4 23,3 20,0
Heistadskolene - Avd Ungdom
Kjølnes ungdomsskole
Klevstrand skole 6,3 21,9
Langangen skole
Myrene skole 18,5 33,3 32,1 14,3
Porsgrunn kommune Lilleborge
Porsgrunn kommune Tospråklig Undervisning
Porsgrunn kommune Vikarer Grunnskole/sfo
Sandøya Montessoriskole (privat)
Stiftelsen International School Telemark (privat) 33,3
Stridsklev skole 17,1 50,0 12,0 20,5 6,7
Stridsklev ungdomsskole
Tveten skole 10,0 21,4 33,3 36,4 28,6
Tveten ungdomsskole
Vestsiden skole 28,6 12,5 16,7 12,5 11,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no