Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule 49 (3,4)
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 44 (3,6) 44 (4,2) 45 (6,5)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 47 (5,3)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 50 (3,4)
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 49 (3,0) 50 (3,6) 48 (5,1)
Lesing
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 43 (2,9) 44 (3,6) 41 (4,8)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 46 (7,4)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 47 (3,0) 48 (4,1) 46 (4,5)
Regning
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule 48 (4,5)
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 44 (3,4) 46 (4,9) 40 (3,6)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 49 (2,8)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 47 (3,3)
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 49 (3,4) 49 (4,2) 48 (5,8)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 26,7
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 53,3
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 20,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 50,0
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 23,3
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 56,7
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 20,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no