Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Alver kommune
Askvoll kommune 48 (2,3)
Askøy kommune 50 (0,9)
Aurland kommune 52 (5,4)
Austevoll kommune 48 (2,0)
Austrheim kommune 49 (3,3)
Bergen kommune 51 (0,4)
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 50 (3,8)
Bømlo kommune 49 (1,3)
Eidfjord kommune
Etne kommune 50 (2,8)
Fedje kommune
Fitjar kommune 47 (2,5)
Fjaler kommune 46 (3,8)
Gloppen kommune 47 (2,2)
Gulen kommune 53 (4,6)
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 48 (2,8)
Kinn kommune
Kvam kommune 48 (1,9)
Kvinnherad kommune 51 (1,5)
Luster kommune 52 (2,3)
Lærdal kommune 47 (4,0)
Masfjorden kommune 44 (2,0)
Modalen kommune
Osterøy kommune 47 (1,6)
Samnanger kommune 47 (4,4)
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 48 (1,1)
Stryn kommune 49 (1,6)
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 48 (2,0)
Tysnes kommune 49 (3,6)
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 49 (2,6)
Vik kommune 48 (3,3)
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 53 (3,1)
Lesing
Alver kommune
Askvoll kommune 45 (2,6)
Askøy kommune 49 (0,8)
Aurland kommune 49 (3,7)
Austevoll kommune 48 (1,7)
Austrheim kommune 47 (2,9)
Bergen kommune 50 (0,3)
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 48 (3,3)
Bømlo kommune 47 (1,2)
Eidfjord kommune
Etne kommune 50 (2,7)
Fedje kommune
Fitjar kommune 50 (2,9)
Fjaler kommune 48 (3,0)
Gloppen kommune 49 (2,1)
Gulen kommune 48 (4,3)
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 45 (2,5)
Kinn kommune
Kvam kommune 50 (2,0)
Kvinnherad kommune 48 (1,4)
Luster kommune 50 (2,4)
Lærdal kommune 42 (4,2)
Masfjorden kommune 47 (2,9)
Modalen kommune
Osterøy kommune 47 (1,7)
Samnanger kommune 48 (3,4)
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 47 (1,0)
Stryn kommune 47 (1,5)
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 47 (1,9)
Tysnes kommune 47 (2,8)
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 46 (2,5)
Vik kommune 49 (3,3)
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 49 (3,0)
Regning
Alver kommune
Askvoll kommune 46 (2,8)
Askøy kommune 50 (0,8)
Aurland kommune 49 (5,3)
Austevoll kommune 49 (1,7)
Austrheim kommune 48 (3,2)
Bergen kommune 51 (0,4)
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 49 (3,6)
Bømlo kommune 49 (1,4)
Eidfjord kommune
Etne kommune 53 (2,6)
Fedje kommune
Fitjar kommune 52 (3,1)
Fjaler kommune 50 (3,6)
Gloppen kommune 49 (2,3)
Gulen kommune 50 (3,6)
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 47 (3,2)
Kinn kommune
Kvam kommune 49 (1,9)
Kvinnherad kommune 50 (1,4)
Luster kommune 52 (2,6)
Lærdal kommune 45 (3,8)
Masfjorden kommune 43 (3,8)
Modalen kommune
Osterøy kommune 47 (1,6)
Samnanger kommune 49 (3,1)
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 47 (1,0)
Stryn kommune 52 (1,5)
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 49 (1,9)
Tysnes kommune 48 (3,1)
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 45 (2,6)
Vik kommune 52 (2,5)
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 50 (2,9)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alver kommune
Askvoll kommune 33,3
Askøy kommune 23,1
Aurland kommune
Austevoll kommune 36,5
Austrheim kommune 37,8
Bergen kommune 22,7
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 33,3
Bømlo kommune 30,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 27,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 30,6
Fjaler kommune 45,2
Gloppen kommune 39,7
Gulen kommune 25,9
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 30,3
Kinn kommune
Kvam kommune 21,1
Kvinnherad kommune 14,9
Luster kommune 14,8
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 33,6
Samnanger kommune 55,2
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 28,9
Stryn kommune 20,4
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 32,6
Tysnes kommune 40,6
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 28,3
Vik kommune 33,3
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 17,9
Mestringsnivå 2
Alver kommune
Askvoll kommune 52,4
Askøy kommune 50,1
Aurland kommune
Austevoll kommune 47,1
Austrheim kommune 35,1
Bergen kommune 49,3
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 33,3
Bømlo kommune 46,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 45,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 55,6
Fjaler kommune 35,5
Gloppen kommune 44,4
Gulen kommune 29,6
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 45,5
Kinn kommune
Kvam kommune 64,8
Kvinnherad kommune 60,8
Luster kommune 57,4
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 57,7
Modalen kommune
Osterøy kommune 51,4
Samnanger kommune 17,2
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 52,0
Stryn kommune 61,2
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 52,3
Tysnes kommune 31,3
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 50,0
Vik kommune 47,2
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 41,0
Mestringsnivå 3
Alver kommune
Askvoll kommune 14,3
Askøy kommune 26,8
Aurland kommune
Austevoll kommune 16,5
Austrheim kommune 27,0
Bergen kommune 27,9
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 33,3
Bømlo kommune 23,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 27,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 13,9
Fjaler kommune 19,4
Gloppen kommune 15,9
Gulen kommune 44,4
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 24,2
Kinn kommune
Kvam kommune 14,1
Kvinnherad kommune 24,3
Luster kommune 27,8
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 15,0
Samnanger kommune 27,6
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 19,1
Stryn kommune 18,4
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 15,1
Tysnes kommune 28,1
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 21,7
Vik kommune 19,4
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 41,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alver kommune
Askvoll kommune 41,9
Askøy kommune 23,8
Aurland kommune
Austevoll kommune 21,7
Austrheim kommune 37,8
Bergen kommune 21,4
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 37,5
Bømlo kommune 28,7
Eidfjord kommune
Etne kommune 22,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 18,4
Fjaler kommune 32,3
Gloppen kommune 30,2
Gulen kommune 25,9
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 35,3
Kinn kommune
Kvam kommune 17,1
Kvinnherad kommune 28,9
Luster kommune 21,8
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 35,6
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 32,2
Stryn kommune 28,2
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 27,9
Tysnes kommune 40,0
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 44,7
Vik kommune 30,6
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 23,7
Mestringsnivå 2
Alver kommune
Askvoll kommune 53,5
Askøy kommune 54,8
Aurland kommune
Austevoll kommune 68,7
Austrheim kommune 45,9
Bergen kommune 55,1
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 50,0
Bømlo kommune 62,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 54,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 63,2
Fjaler kommune 51,6
Gloppen kommune 54,0
Gulen kommune 55,6
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 58,8
Kinn kommune
Kvam kommune 61,4
Kvinnherad kommune 56,4
Luster kommune 56,4
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 50,0
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 55,4
Stryn kommune 62,1
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 59,3
Tysnes kommune 46,7
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 40,4
Vik kommune 47,2
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 60,5
Mestringsnivå 3
Alver kommune
Askvoll kommune 4,7
Askøy kommune 21,4
Aurland kommune
Austevoll kommune 9,6
Austrheim kommune 16,2
Bergen kommune 23,5
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 12,5
Bømlo kommune 8,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 24,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 18,4
Fjaler kommune 16,1
Gloppen kommune 15,9
Gulen kommune 18,5
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 5,9
Kinn kommune
Kvam kommune 21,4
Kvinnherad kommune 14,8
Luster kommune 21,8
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 14,4
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 12,3
Stryn kommune 9,7
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 12,8
Tysnes kommune 13,3
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 14,9
Vik kommune 22,2
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 15,8

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Alver kommune
Askvoll kommune 31,0
Askøy kommune 21,0
Aurland kommune 31,3
Austevoll kommune 17,6
Austrheim kommune 30,8
Bergen kommune 21,8
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 31,3
Bømlo kommune 26,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 18,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 15,8
Fjaler kommune 28,1
Gloppen kommune 22,2
Gulen kommune 25,9
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 36,4
Kinn kommune
Kvam kommune 24,4
Kvinnherad kommune 21,1
Luster kommune 20,4
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 27,8
Samnanger kommune 31,0
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 32,0
Stryn kommune 12,4
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 31,4
Tysnes kommune 23,3
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 44,0
Vik kommune 8,6
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 18,4
Mestringsnivå 2
Alver kommune
Askvoll kommune 59,5
Askøy kommune 55,2
Aurland kommune 37,5
Austevoll kommune 65,9
Austrheim kommune 51,3
Bergen kommune 49,8
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 43,8
Bømlo kommune 55,6
Eidfjord kommune
Etne kommune 48,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 47,4
Fjaler kommune 43,8
Gloppen kommune 55,6
Gulen kommune 48,1
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 48,5
Kinn kommune
Kvam kommune 57,7
Kvinnherad kommune 52,6
Luster kommune 48,1
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 60,2
Samnanger kommune 41,4
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 53,0
Stryn kommune 55,2
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 45,3
Tysnes kommune 53,3
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 44,0
Vik kommune 68,6
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 50,0
Mestringsnivå 3
Alver kommune
Askvoll kommune 9,5
Askøy kommune 23,8
Aurland kommune 31,3
Austevoll kommune 16,5
Austrheim kommune 17,9
Bergen kommune 28,4
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 25,0
Bømlo kommune 18,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 34,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 36,8
Fjaler kommune 28,1
Gloppen kommune 22,2
Gulen kommune 25,9
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 15,2
Kinn kommune
Kvam kommune 17,9
Kvinnherad kommune 26,3
Luster kommune 31,5
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune 12,0
Samnanger kommune 27,6
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 14,9
Stryn kommune 32,4
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 23,3
Tysnes kommune 23,3
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,0
Vik kommune 22,9
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no