Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule 49 (4,0) 49 (3,4)
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 46 (4,8) 49 (4,0) 47 (5,7) 44 (3,6)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 43 (2,5) 47 (5,3)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 46 (3,4) 48 (3,7) 43 (3,0) 50 (3,4)
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 47 (2,9) 49 (3,0) 47 (3,2) 49 (3,0)
Lesing
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule 45 (4,8)
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 45 (4,0) 46 (2,9) 43 (5,0) 43 (2,9)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 46 (7,4)
Hosanger Montessoriskule (privat) 47 (5,9)
Lonevåg skule 46 (3,1) 46 (3,8) 42 (3,0)
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 48 (2,9) 46 (2,8) 47 (3,0)
Regning
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule 54 (4,4) 48 (4,5)
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 51 (3,2) 46 (3,1) 43 (4,5) 44 (3,4)
Hjellvik Montessoriskule (privat) 49 (2,8)
Hosanger Montessoriskule (privat) 49 (4,6)
Lonevåg skule 48 (2,4) 50 (3,4) 43 (2,9) 47 (3,3)
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 45 (2,8) 49 (2,8) 47 (3,2) 49 (3,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 26,1
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 41,4 30,8
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 31,0 38,5 26,7
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 47,8
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 41,4 46,2
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 48,3 42,3 53,3
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule 26,1
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 17,2 23,1
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 20,7 19,2 20,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 46,2
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 23,3
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 34,6
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 66,7
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 19,2
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 10,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 30,8
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 20,0 23,3
Mestringsnivå 2
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 46,2
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 63,3 56,7
Mestringsnivå 3
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Fotlandsvåg skule
Hamre Grendaskule (privat)
Haus skule
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hosanger Montessoriskule (privat)
Lonevåg skule 23,1
Osterøy ungdomsskule
Valestrand skule 16,7 20,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no