Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 50 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Innlandet fylke 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 53 (2,1) 52 (2,5) 52 (2,7) 54 (2,3) 51 (2,8)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2) 53 (0,2) 53 (0,2) 52 (0,2) 52 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,3)
Vestland fylke 50 (0,2)
Viken fylke 51 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Lesing
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Innlandet fylke 50 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 47 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2) 48 (2,2) 45 (2,1)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2) 52 (0,2) 52 (0,2)
Rogaland fylke 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 49 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,2) 50 (0,3) 49 (0,2)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3)
Vestland fylke 49 (0,2)
Viken fylke 50 (0,1)
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,6) 48 (0,7) 47 (0,6) 49 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Innlandet fylke 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,4) 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 49 (2,0) 49 (1,9) 47 (2,3) 49 (2,4) 45 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,2) 52 (0,2) 51 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3)
Vestland fylke 50 (0,2)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 27,4
Akershus fylke (utgått) 20,8 20,8 20,5 22,1
Aust-Agder fylke (utgått) 29,1 29,0 26,8 29,5
Buskerud fylke (utgått) 24,7 23,5 24,4 24,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 33,4 31,4 31,6 26,3
Hedmark fylke (utgått) 23,5 20,5 22,4 23,9
Hordaland fylke (utgått) 25,7 24,3 25,2 25,1
Innlandet fylke 26,2
Møre og Romsdal fylke 25,1 22,4 24,8 24,7 23,1
Nordland fylke 30,9 28,1 27,7 29,2 27,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,4 30,9
Norske skoler i utlandet 17,9 18,2 22,7 14,3 20,0
Oppland fylke (utgått) 29,8 27,2 26,1 31,0
Oslo fylke 15,0 15,5 14,4 17,7 17,8
Rogaland fylke 23,6 22,2 22,4 23,4 22,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7 23,7 22,7 25,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,3 25,3
Telemark fylke (utgått) 24,2 26,2 25,0 25,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,3
Troms Romsa fylke (utgått) 31,9 27,0 27,2 28,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 27,1 28,8 28,9
Vest-Agder fylke (utgått) 24,1 22,5 25,5 26,3
Vestfold fylke (utgått) 24,1 24,0 24,0 24,6
Vestfold og Telemark fylke 26,6
Vestland fylke 26,9
Viken fylke 23,7
Østfold fylke (utgått) 28,4 24,8 25,0 27,5
Mestringsnivå 2
Agder fylke 48,8
Akershus fylke (utgått) 52,0 51,1 50,6 49,4
Aust-Agder fylke (utgått) 49,5 50,7 50,8 50,2
Buskerud fylke (utgått) 51,3 51,3 49,7 49,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 45,7 47,5 47,7 45,5
Hedmark fylke (utgått) 51,8 53,7 54,8 49,2
Hordaland fylke (utgått) 52,1 51,8 49,8 50,5
Innlandet fylke 49,9
Møre og Romsdal fylke 52,9 51,7 51,2 49,4 50,1
Nordland fylke 48,8 51,3 49,0 48,2 47,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,4 49,6
Norske skoler i utlandet 47,6 50,9 40,9 46,8 53,3
Oppland fylke (utgått) 52,6 52,0 52,8 50,2
Oslo fylke 51,1 48,4 50,1 47,9 47,1
Rogaland fylke 51,2 52,5 49,1 48,7 47,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 55,3 51,8 51,8 49,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,2 50,2
Telemark fylke (utgått) 52,5 52,0 50,1 50,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45,7
Troms Romsa fylke (utgått) 48,5 50,4 49,6 47,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 49,4 47,8 47,6
Vest-Agder fylke (utgått) 53,0 55,8 50,5 51,0
Vestfold fylke (utgått) 51,8 52,3 51,5 49,6
Vestfold og Telemark fylke 48,4
Vestland fylke 47,2
Viken fylke 47,5
Østfold fylke (utgått) 49,8 51,5 51,2 48,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,8
Akershus fylke (utgått) 27,2 28,1 28,9 28,5
Aust-Agder fylke (utgått) 21,4 20,2 22,4 20,3
Buskerud fylke (utgått) 24,0 25,2 26,0 26,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 20,9 21,1 20,7 28,1
Hedmark fylke (utgått) 24,7 25,7 22,8 26,9
Hordaland fylke (utgått) 22,2 23,9 25,0 24,3
Innlandet fylke 23,9
Møre og Romsdal fylke 22,0 25,9 24,0 25,9 26,8
Nordland fylke 20,3 20,7 23,3 22,6 25,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,2 19,5
Norske skoler i utlandet 34,5 30,9 36,4 39,0 26,7
Oppland fylke (utgått) 17,5 20,8 21,1 18,8
Oslo fylke 33,9 36,1 35,5 34,4 35,0
Rogaland fylke 25,2 25,3 28,5 27,9 30,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,0 24,5 25,5 24,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,4 24,5
Telemark fylke (utgått) 23,3 21,9 24,9 24,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,0
Troms Romsa fylke (utgått) 19,6 22,7 23,2 24,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,4 23,3 23,5
Vest-Agder fylke (utgått) 22,8 21,7 24,0 22,7
Vestfold fylke (utgått) 24,1 23,7 24,6 25,9
Vestfold og Telemark fylke 25,0
Vestland fylke 25,9
Viken fylke 28,7
Østfold fylke (utgått) 21,8 23,7 23,9 23,5

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 25,3
Akershus fylke (utgått) 21,3 20,2 19,5 19,5
Aust-Agder fylke (utgått) 28,0 28,8 25,8 26,3
Buskerud fylke (utgått) 25,4 23,3 22,1 21,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,7 32,5 29,0 25,5
Hedmark fylke (utgått) 23,3 22,5 22,6 22,8
Hordaland fylke (utgått) 27,5 25,1 24,6 25,5
Innlandet fylke 21,9
Møre og Romsdal fylke 27,9 25,4 26,5 23,8 25,5
Nordland fylke 28,8 26,6 26,3 27,2 27,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,1 27,8
Norske skoler i utlandet 36,9 30,9 33,8 25,3 43,5
Oppland fylke (utgått) 26,0 25,1 25,2 25,6
Oslo fylke 17,5 16,9 15,1 16,8 18,1
Rogaland fylke 26,6 25,3 23,6 22,3 21,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,6 24,6 26,9 27,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,9 25,1
Telemark fylke (utgått) 25,6 24,4 24,1 24,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 26,1
Troms Romsa fylke (utgått) 29,4 26,6 25,9 24,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,9 23,6 25,4
Vest-Agder fylke (utgått) 24,6 25,2 26,1 25,6
Vestfold fylke (utgått) 26,1 23,1 23,1 23,7
Vestfold og Telemark fylke 25,4
Vestland fylke 26,3
Viken fylke 21,5
Østfold fylke (utgått) 30,8 27,5 28,2 26,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 55,3
Akershus fylke (utgått) 50,6 52,4 54,3 56,1
Aust-Agder fylke (utgått) 50,0 53,9 57,1 56,7
Buskerud fylke (utgått) 51,8 53,6 56,0 57,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46,7 49,0 54,5 58,1
Hedmark fylke (utgått) 53,0 52,5 55,7 55,4
Hordaland fylke (utgått) 50,6 53,7 54,9 54,9
Innlandet fylke 57,1
Møre og Romsdal fylke 51,0 54,4 56,9 58,9 55,3
Nordland fylke 52,4 53,9 54,3 56,6 55,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,2 54,3
Norske skoler i utlandet 44,0 58,2 53,8 58,7 52,2
Oppland fylke (utgått) 53,8 53,8 55,4 56,3
Oslo fylke 46,2 47,9 49,0 51,2 52,3
Rogaland fylke 51,3 54,0 56,0 57,0 56,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 53,6 54,6 54,5 55,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,2 53,7
Telemark fylke (utgått) 50,3 53,7 56,0 56,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 54,1
Troms Romsa fylke (utgått) 51,1 51,5 54,4 55,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 55,1 54,8 55,8
Vest-Agder fylke (utgått) 52,6 54,5 54,7 55,7
Vestfold fylke (utgått) 51,2 55,5 54,9 55,4
Vestfold og Telemark fylke 55,2
Vestland fylke 54,2
Viken fylke 55,3
Østfold fylke (utgått) 50,6 53,8 54,5 56,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke 19,4
Akershus fylke (utgått) 28,1 27,5 26,2 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 22,0 17,3 17,1 17,0
Buskerud fylke (utgått) 22,8 23,1 21,9 21,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,6 18,5 16,5 16,4
Hedmark fylke (utgått) 23,6 24,9 21,6 21,8
Hordaland fylke (utgått) 21,9 21,2 20,5 19,6
Innlandet fylke 20,9
Møre og Romsdal fylke 21,1 20,2 16,7 17,3 19,2
Nordland fylke 18,8 19,5 19,3 16,1 17,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,7 17,8
Norske skoler i utlandet 19,0 10,9 12,3 16,0 4,3
Oppland fylke (utgått) 20,2 21,1 19,4 18,1
Oslo fylke 36,3 35,2 35,9 31,9 29,5
Rogaland fylke 22,1 20,7 20,4 20,7 21,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,8 20,9 18,7 17,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,9 21,2
Telemark fylke (utgått) 24,1 21,9 19,9 18,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,8
Troms Romsa fylke (utgått) 19,4 21,8 19,8 20,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,0 21,6 18,8
Vest-Agder fylke (utgått) 22,7 20,3 19,2 18,7
Vestfold fylke (utgått) 22,7 21,3 21,9 20,9
Vestfold og Telemark fylke 19,4
Vestland fylke 19,5
Viken fylke 23,1
Østfold fylke (utgått) 18,6 18,6 17,4 17,2

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 24,3
Akershus fylke (utgått) 19,6 22,0 21,2 21,2
Aust-Agder fylke (utgått) 26,4 25,2 26,8 28,0
Buskerud fylke (utgått) 23,9 24,1 23,7 23,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,1 32,3 30,5 25,1
Hedmark fylke (utgått) 22,9 20,9 23,4 23,2
Hordaland fylke (utgått) 23,2 22,4 22,7 24,0
Innlandet fylke 24,5
Møre og Romsdal fylke 25,2 21,3 23,8 22,2 23,1
Nordland fylke 29,5 26,9 25,6 31,3 27,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,7 27,5
Norske skoler i utlandet 28,2 17,5 32,4 38,7 34,8
Oppland fylke (utgått) 26,3 23,3 25,6 28,8
Oslo fylke 17,4 18,3 17,0 18,7 21,0
Rogaland fylke 22,1 22,4 23,1 21,9 21,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,7 18,3 18,1 20,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,2 22,7
Telemark fylke (utgått) 22,7 25,3 26,1 26,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 28,5
Troms Romsa fylke (utgått) 27,4 26,5 25,6 25,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,5 24,3 25,4
Vest-Agder fylke (utgått) 21,7 23,6 24,2 25,1
Vestfold fylke (utgått) 23,2 24,7 23,8 26,0
Vestfold og Telemark fylke 27,2
Vestland fylke 23,6
Viken fylke 23,6
Østfold fylke (utgått) 28,6 28,0 28,2 28,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke 52,6
Akershus fylke (utgått) 51,6 51,4 50,1 50,5
Aust-Agder fylke (utgått) 50,5 52,0 52,9 49,9
Buskerud fylke (utgått) 52,1 51,6 51,7 49,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 51,3 47,9 55,0 52,2
Hedmark fylke (utgått) 51,8 52,1 52,4 49,9
Hordaland fylke (utgått) 53,6 51,4 51,9 51,2
Innlandet fylke 53,6
Møre og Romsdal fylke 53,9 53,9 53,4 55,1 53,7
Nordland fylke 53,0 53,2 55,1 50,7 53,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53,7 52,7
Norske skoler i utlandet 51,8 70,2 52,9 37,3 56,5
Oppland fylke (utgått) 52,4 53,3 52,2 50,9
Oslo fylke 47,0 46,0 45,3 47,3 47,2
Rogaland fylke 53,6 52,6 52,1 50,9 52,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52,5 52,9 53,7 52,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 52,2 53,5
Telemark fylke (utgått) 52,8 52,5 50,9 53,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51,7
Troms Romsa fylke (utgått) 52,2 49,9 51,7 52,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 52,1 51,3 53,0
Vest-Agder fylke (utgått) 51,9 51,7 51,9 50,7
Vestfold fylke (utgått) 52,7 50,6 52,7 50,1
Vestfold og Telemark fylke 52,0
Vestland fylke 51,8
Viken fylke 51,4
Østfold fylke (utgått) 51,6 51,1 51,5 51,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,0
Akershus fylke (utgått) 28,9 26,6 28,7 28,3
Aust-Agder fylke (utgått) 23,1 22,8 20,4 22,1
Buskerud fylke (utgått) 24,0 24,3 24,6 26,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,6 19,7 14,5 22,8
Hedmark fylke (utgått) 25,3 27,0 24,2 26,9
Hordaland fylke (utgått) 23,2 26,3 25,4 24,8
Innlandet fylke 21,8
Møre og Romsdal fylke 20,9 24,8 22,8 22,7 23,1
Nordland fylke 17,6 20,0 19,3 18,1 19,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,6 19,9
Norske skoler i utlandet 20,0 12,3 14,7 24,0 8,7
Oppland fylke (utgått) 21,3 23,4 22,2 20,4
Oslo fylke 35,7 35,7 37,7 34,0 31,8
Rogaland fylke 24,3 25,0 24,8 27,2 25,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 27,8 28,8 28,2 26,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,6 23,8
Telemark fylke (utgått) 24,6 22,2 23,0 20,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,8
Troms Romsa fylke (utgått) 20,4 23,6 22,7 22,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,5 24,4 21,6
Vest-Agder fylke (utgått) 26,4 24,7 23,9 24,2
Vestfold fylke (utgått) 24,1 24,7 23,5 23,8
Vestfold og Telemark fylke 20,7
Vestland fylke 24,6
Viken fylke 25,0
Østfold fylke (utgått) 19,8 20,9 20,3 19,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no