Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk 48 (2,1)
Lesing 48 (1,8)
Regning 46 (1,7)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1 39,4
Mestringsnivå 2 36,2
Mestringsnivå 3 24,5

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1 26,9
Mestringsnivå 2 59,1
Mestringsnivå 3 14,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1 40,6
Mestringsnivå 2 45,8
Mestringsnivå 3 13,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no