Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 51 (2,1) 50 (1,8) 51 (2,0) 51 (1,9) 51 (1,6)
Aust-Agder fylke 57 (2,9) 54 (2,6) 56 (3,1) 56 (3,0) 55 (3,0)
Buskerud fylke 55 (2,6) 53 (3,5) 55 (3,4) 50 (3,3) 50 (3,4)
Finnmark Finnmárku fylke 47 (4,4) 45 (4,7) 41 (3,5)
Hedmark fylke 47 (2,6) 48 (2,6) 46 (2,1) 48 (2,5) 47 (2,0)
Hordaland fylke 48 (1,8) 48 (1,6) 49 (1,7) 48 (1,4) 48 (1,4)
Møre og Romsdal fylke 48 (2,2) 48 (2,1) 52 (1,9) 50 (1,9) 50 (1,8)
Nordland fylke 46 (2,3) 44 (1,7) 48 (2,6) 50 (2,2) 48 (2,1)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (3,6) 47 (2,7) 47 (2,3) 50 (2,4)
Norske skoler i utlandet 55 (2,6) 53 (2,1) 52 (2,5) 52 (2,7)
Oppland fylke 49 (3,3) 44 (2,6) 44 (3,1) 47 (3,4) 45 (2,9)
Oslo fylke 52 (1,5) 52 (1,4) 52 (1,4) 52 (1,3) 51 (1,4)
Rogaland fylke 54 (1,9) 50 (1,9) 51 (1,8) 49 (2,1) 49 (1,7)
Sogn og Fjordane fylke 49 (2,4) 48 (5,8) 45 (4,9) 49 (4,6)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 53 (2,4) 55 (2,4) 55 (2,6) 54 (2,4)
Telemark fylke 47 (2,4) 46 (2,4) 51 (2,4) 51 (2,1) 47 (2,1)
Troms Romsa fylke 49 (2,6) 47 (2,7) 48 (2,7) 52 (3,2) 49 (2,1)
Trøndelag fylke 52 (1,7)
Vest-Agder fylke 47 (1,7) 47 (2,3) 44 (1,5) 44 (1,8) 44 (1,8)
Vestfold fylke 48 (2,1) 50 (1,9) 49 (2,0) 49 (1,9) 51 (1,7)
Østfold fylke 53 (3,3) 53 (2,3) 57 (2,8) 56 (2,2) 55 (2,4)
Lesing
Akershus fylke 48 (1,6) 49 (1,5) 49 (1,4) 48 (1,4) 49 (1,3)
Aust-Agder fylke 51 (2,5) 53 (2,6) 50 (2,8) 52 (2,4) 50 (2,3)
Buskerud fylke 52 (2,3) 45 (3,0) 50 (2,5) 47 (2,5) 46 (2,2)
Finnmark Finnmárku fylke 46 (4,9) 48 (6,5) 44 (4,4)
Hedmark fylke 49 (2,9) 51 (2,6) 47 (2,1) 48 (2,3) 49 (1,8)
Hordaland fylke 46 (1,8) 48 (1,5) 47 (1,4) 47 (1,3) 48 (1,3)
Møre og Romsdal fylke 48 (2,1) 47 (2,2) 50 (1,7) 48 (1,8) 46 (1,6)
Nordland fylke 47 (2,0) 45 (2,3) 48 (2,1) 48 (1,9) 48 (1,8)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 52 (2,7) 49 (2,7) 47 (2,7) 49 (2,5)
Norske skoler i utlandet 51 (2,3) 47 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2)
Oppland fylke 49 (4,0) 48 (3,0) 47 (2,4) 46 (3,3) 47 (2,6)
Oslo fylke 51 (1,2) 52 (1,3) 51 (1,3) 51 (1,2) 51 (1,2)
Rogaland fylke 49 (1,8) 49 (1,8) 49 (1,4) 46 (1,6) 46 (1,3)
Sogn og Fjordane fylke 46 (4,1) 55 (7,1) 53 (5,3) 49 (4,2)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (2,0) 48 (2,1) 50 (1,9) 47 (1,7)
Telemark fylke 48 (2,2) 47 (2,3) 49 (2,1) 49 (1,8) 46 (1,9)
Troms Romsa fylke 51 (3,2) 46 (2,6) 46 (2,3) 49 (2,5) 46 (2,1)
Trøndelag fylke 48 (1,4)
Vest-Agder fylke 48 (2,0) 49 (2,0) 47 (1,7) 46 (2,2) 45 (1,8)
Vestfold fylke 49 (1,8) 50 (1,8) 48 (1,7) 51 (1,7) 50 (1,7)
Østfold fylke 50 (3,2) 47 (2,4) 50 (2,1) 50 (1,7) 50 (2,1)
Regning
Akershus fylke 49 (1,7) 48 (1,6) 47 (1,6) 48 (1,5) 48 (1,3)
Aust-Agder fylke 51 (2,5) 50 (2,5) 47 (2,7) 48 (2,1) 49 (2,5)
Buskerud fylke 51 (2,7) 47 (2,7) 48 (2,8) 46 (2,6) 43 (3,1)
Finnmark Finnmárku fylke 45 (4,5) 45 (3,9) 43 (5,6)
Hedmark fylke 48 (2,4) 49 (2,3) 44 (1,8) 47 (1,9) 47 (2,1)
Hordaland fylke 48 (1,6) 46 (1,4) 47 (1,4) 47 (1,4) 47 (1,3)
Møre og Romsdal fylke 47 (1,9) 49 (2,4) 50 (2,0) 49 (1,9) 48 (1,6)
Nordland fylke 45 (2,1) 43 (1,9) 47 (2,2) 45 (1,8) 46 (1,7)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (2,9) 49 (2,7) 48 (2,6) 48 (2,9)
Norske skoler i utlandet 50 (2,5) 49 (2,0) 49 (1,9) 47 (2,3)
Oppland fylke 46 (2,8) 45 (2,9) 42 (2,6) 44 (3,0) 46 (2,7)
Oslo fylke 48 (1,1) 49 (1,1) 51 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,2)
Rogaland fylke 49 (2,0) 48 (1,7) 48 (1,5) 46 (1,6) 45 (1,4)
Sogn og Fjordane fylke 46 (3,7) 49 (6,7) 51 (4,2) 52 (3,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (2,0) 47 (1,8) 49 (2,1) 49 (1,9)
Telemark fylke 45 (1,9) 47 (2,2) 49 (2,2) 49 (1,9) 46 (1,9)
Troms Romsa fylke 48 (2,4) 46 (2,7) 43 (2,3) 49 (2,7) 47 (2,3)
Trøndelag fylke 46 (1,4)
Vest-Agder fylke 48 (1,9) 47 (2,2) 47 (1,7) 47 (2,3) 47 (2,1)
Vestfold fylke 47 (1,6) 49 (1,9) 46 (1,7) 48 (1,8) 50 (1,6)
Østfold fylke 49 (2,7) 49 (2,0) 50 (2,0) 50 (1,8) 50 (1,9)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 31,8 30,9 36,8 33,7 35,3
Aust-Agder fylke 12,3 11,3 15,8 12,3 13,5
Buskerud fylke 10,9 30,0 18,9 34,4 32,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 40,6 32,3 42,7 38,4 34,2
Hordaland fylke 31,2 34,2 33,3 32,6 34,9
Møre og Romsdal fylke 36,8 29,9 19,1 20,8 23,8
Nordland fylke 44,3 51,2 30,5 26,6 39,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 35,0 45,0 30,4 22,8
Norske skoler i utlandet 13,6 17,9 18,2 22,7
Oppland fylke 31,7 41,9 56,0 36,8 42,0
Oslo fylke 21,3 20,0 20,6 15,9 24,6
Rogaland fylke 19,5 30,3 27,4 37,8 38,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,6 23,5 25,5 25,0
Telemark fylke 34,2 44,7 19,3 21,8 39,6
Troms Romsa fylke 31,7 33,3 32,8 25,9 25,6
Trøndelag fylke 26,9
Vest-Agder fylke 32,3 40,5 49,1 50,8 52,2
Vestfold fylke 35,6 26,1 36,1 35,5 24,0
Østfold fylke 31,7 24,2 19,8 15,8 21,3
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 32,5 38,1 27,9 33,7 31,1
Aust-Agder fylke 35,1 52,8 36,8 35,1 42,3
Buskerud fylke 47,3 28,0 35,8 31,1 30,5
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 42,2 46,8 40,2 39,7 46,8
Hordaland fylke 46,8 43,7 42,4 46,1 45,1
Møre og Romsdal fylke 40,2 53,2 50,0 51,5 46,0
Nordland fylke 38,6 40,2 47,5 48,1 36,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 30,0 35,0 55,4 52,6
Norske skoler i utlandet 40,9 47,6 50,9 40,9
Oppland fylke 43,9 51,2 24,0 47,4 42,0
Oslo fylke 42,1 46,4 46,6 52,3 42,5
Rogaland fylke 40,6 38,0 41,7 30,4 33,2
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 40,2 28,4 29,4 28,6
Telemark fylke 45,2 34,2 54,2 47,1 38,7
Troms Romsa fylke 45,0 44,4 43,8 34,5 52,4
Trøndelag fylke 37,6
Vest-Agder fylke 56,6 41,9 42,6 41,3 38,9
Vestfold fylke 39,8 44,3 39,3 40,5 48,8
Østfold fylke 28,3 30,3 27,5 32,5 31,9
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 35,8 30,9 35,3 32,6 33,6
Aust-Agder fylke 52,6 35,8 47,4 52,6 44,2
Buskerud fylke 41,8 42,0 45,3 34,4 37,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 17,2 21,0 17,1 21,9 19,0
Hordaland fylke 22,0 22,2 24,3 21,2 20,0
Møre og Romsdal fylke 23,0 16,9 30,9 27,7 30,2
Nordland fylke 17,1 8,5 22,0 25,3 24,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 35,0 20,0 14,3 24,6
Norske skoler i utlandet 45,5 34,5 30,9 36,4
Oppland fylke 24,4 7,0 20,0 15,8 16,0
Oslo fylke 36,6 33,6 32,7 31,8 32,9
Rogaland fylke 39,8 31,7 30,9 31,8 28,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,1 48,0 45,1 46,4
Telemark fylke 20,5 21,1 26,5 31,0 21,7
Troms Romsa fylke 23,3 22,2 23,4 39,7 22,0
Trøndelag fylke 35,5
Vest-Agder fylke 11,1 17,6 8,3 7,9 8,9
Vestfold fylke 24,6 29,6 24,6 24,0 27,2
Østfold fylke 40,0 45,5 52,7 51,8 46,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 28,7 26,0 32,4 27,6 31,2
Aust-Agder fylke 22,6 17,0 35,1 20,8 20,0
Buskerud fylke 16,3 51,0 25,9 40,7 36,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 22,6 19,0 36,5 27,4 25,3
Hordaland fylke 35,1 31,8 36,5 34,8 29,7
Møre og Romsdal fylke 27,1 41,6 23,4 34,0 40,3
Nordland fylke 33,8 33,8 29,3 26,7 26,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,0 33,3 34,5 28,6
Norske skoler i utlandet 21,9 36,9 30,9 33,8
Oppland fylke 40,0 31,4 33,3 40,5 33,3
Oslo fylke 18,6 17,8 21,5 22,1 22,9
Rogaland fylke 24,7 32,4 30,2 37,6 36,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,3 33,3 26,0 30,8
Telemark fylke 29,7 31,9 24,7 24,7 37,1
Troms Romsa fylke 26,0 38,8 40,7 29,5 41,0
Trøndelag fylke 33,3
Vest-Agder fylke 31,3 21,3 37,3 39,1 42,9
Vestfold fylke 23,9 24,3 32,8 19,3 22,0
Østfold fylke 27,9 36,4 25,6 32,8 27,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 47,1 50,9 46,7 53,6 46,4
Aust-Agder fylke 46,8 40,4 36,8 49,1 58,2
Buskerud fylke 55,1 33,3 50,0 44,1 50,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 52,8 46,6 44,7 50,7 59,5
Hordaland fylke 51,8 41,0 46,0 48,8 53,5
Møre og Romsdal fylke 49,4 39,0 57,9 49,5 50,4
Nordland fylke 54,9 53,8 58,6 59,3 59,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 65,0 36,7 50,9 53,6
Norske skoler i utlandet 48,4 44,0 58,2 53,8
Oppland fylke 30,0 54,3 54,9 45,9 52,1
Oslo fylke 49,6 49,6 46,9 52,3 48,8
Rogaland fylke 50,5 43,8 51,6 48,1 54,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 51,1 41,7 49,0 53,3
Telemark fylke 51,4 51,4 51,9 53,9 49,5
Troms Romsa fylke 42,0 46,9 45,8 49,2 46,2
Trøndelag fylke 48,0
Vest-Agder fylke 49,0 62,3 49,1 48,4 48,4
Vestfold fylke 52,1 47,0 44,3 57,1 52,8
Østfold fylke 46,5 40,4 51,1 43,1 50,5
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 24,3 23,1 20,9 18,8 22,4
Aust-Agder fylke 30,6 42,6 28,1 30,2 21,8
Buskerud fylke 28,6 15,7 24,1 15,3 12,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 24,5 34,5 18,8 21,9 15,2
Hordaland fylke 13,2 27,2 17,5 16,4 16,8
Møre og Romsdal fylke 23,5 19,5 18,7 16,5 9,2
Nordland fylke 11,3 12,3 12,1 14,0 14,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 30,0 14,5 17,9
Norske skoler i utlandet 29,7 19,0 10,9 12,3
Oppland fylke 30,0 14,3 11,8 13,5 14,6
Oslo fylke 31,9 32,6 31,6 25,6 28,3
Rogaland fylke 24,7 23,8 18,2 14,3 9,7
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,6 25,0 25,0 15,9
Telemark fylke 18,9 16,7 23,5 21,3 13,3
Troms Romsa fylke 32,0 14,3 13,6 21,3 12,8
Trøndelag fylke 18,7
Vest-Agder fylke 19,8 16,4 13,6 12,5 8,8
Vestfold fylke 23,9 28,7 23,0 23,5 25,2
Østfold fylke 25,6 23,2 23,3 24,1 21,6

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 30,2 34,3 42,7 35,0 32,4
Aust-Agder fylke 20,4 20,4 42,1 20,7 23,2
Buskerud fylke 24,1 40,0 24,1 36,5 54,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 30,9 22,6 46,5 32,4 36,6
Hordaland fylke 29,1 39,0 33,7 36,2 34,2
Møre og Romsdal fylke 29,9 33,8 28,6 29,2 28,7
Nordland fylke 49,3 50,6 31,7 40,0 40,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,5 26,7 32,1 32,8
Norske skoler i utlandet 24,2 28,2 17,5 32,4
Oppland fylke 39,0 46,5 59,6 43,9 35,4
Oslo fylke 30,0 25,9 18,9 26,8 25,5
Rogaland fylke 32,4 32,8 30,1 39,7 40,4
Sogn og Fjordane fylke 35,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,1 31,6 35,3 24,8
Telemark fylke 37,5 37,3 31,3 24,4 40,5
Troms Romsa fylke 29,5 43,1 50,0 29,8 29,5
Trøndelag fylke 40,5
Vest-Agder fylke 35,0 44,4 36,4 33,3 32,6
Vestfold fylke 32,0 30,8 35,0 27,4 18,9
Østfold fylke 31,1 28,7 19,4 25,2 20,8
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 44,3 44,2 38,5 46,7 44,7
Aust-Agder fylke 48,1 57,1 42,1 58,6 53,6
Buskerud fylke 50,0 38,0 55,6 42,9 32,2
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 45,6 54,8 45,3 57,7 47,6
Hordaland fylke 54,7 48,8 49,7 44,0 47,5
Møre og Romsdal fylke 52,9 39,2 45,7 46,2 54,3
Nordland fylke 42,0 44,3 58,3 47,1 45,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 53,7 51,7 49,1 46,6
Norske skoler i utlandet 56,5 51,8 70,2 52,9
Oppland fylke 46,3 39,5 32,7 41,5 50,0
Oslo fylke 50,9 48,9 53,6 46,5 46,9
Rogaland fylke 45,9 48,0 47,9 47,1 44,9
Sogn og Fjordane fylke 64,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,0 49,5 42,2 48,6
Telemark fylke 55,6 49,3 43,4 53,3 44,1
Troms Romsa fylke 54,1 41,2 40,3 42,1 52,6
Trøndelag fylke 42,0
Vest-Agder fylke 43,7 38,9 49,1 50,8 51,7
Vestfold fylke 50,8 42,7 54,7 50,0 59,1
Østfold fylke 45,9 45,5 55,9 45,4 54,2
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 25,5 21,5 18,8 18,3 23,0
Aust-Agder fylke 31,5 22,4 15,8 20,7 23,2
Buskerud fylke 25,9 22,0 20,4 20,6 13,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 23,5 22,6 8,1 9,9 15,9
Hordaland fylke 16,2 12,2 16,6 19,8 18,3
Møre og Romsdal fylke 17,2 27,0 25,7 24,5 17,1
Nordland fylke 8,7 5,1 10,0 12,9 13,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,8 21,7 18,9 20,7
Norske skoler i utlandet 19,4 20,0 12,3 14,7
Oppland fylke 14,6 14,0 7,7 14,6 14,6
Oslo fylke 19,1 25,2 27,5 26,8 27,6
Rogaland fylke 21,6 19,2 22,1 13,2 14,6
Sogn og Fjordane fylke 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,9 18,9 22,5 26,7
Telemark fylke 6,9 13,3 25,3 22,2 15,3
Troms Romsa fylke 16,4 15,7 9,7 28,1 17,9
Trøndelag fylke 17,5
Vest-Agder fylke 21,4 16,7 14,5 15,9 15,7
Vestfold fylke 17,2 26,5 10,3 22,6 22,0
Østfold fylke 23,0 25,7 24,7 29,4 25,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no