Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Lesing 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3)
Regning 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1 34,7 30,9 28,1 27,7 29,2
Mestringsnivå 2 46,0 48,8 51,3 49,0 48,2
Mestringsnivå 3 19,2 20,3 20,7 23,3 22,6

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1 29,4 28,8 26,6 26,3 27,2
Mestringsnivå 2 50,5 52,4 53,9 54,3 56,6
Mestringsnivå 3 20,1 18,8 19,5 19,3 16,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1 30,1 29,5 26,9 25,6 31,3
Mestringsnivå 2 53,1 53,0 53,2 55,1 50,7
Mestringsnivå 3 16,8 17,6 20,0 19,3 18,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no