Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 50 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 49 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 55 (2,6) 53 (2,1) 52 (2,5) 52 (2,7) 54 (2,3)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2) 53 (0,2) 52 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,5)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,7) 47 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 51 (2,3) 47 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2) 48 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2) 52 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,2) 50 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 50 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 48 (0,6) 48 (0,7) 47 (0,6) 49 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 50 (2,5) 49 (2,0) 49 (1,9) 47 (2,3) 49 (2,4)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,2) 52 (0,2)
Rogaland fylke 51 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,3) 50 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,4 20,8 20,8 20,5 22,1
Aust-Agder fylke (utgått) 29,4 29,1 29,0 26,8 29,5
Buskerud fylke (utgått) 25,4 24,7 23,5 24,4 24,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,8 33,4 31,4 31,6 26,3
Hedmark fylke (utgått) 23,6 23,5 20,5 22,4 23,9
Hordaland fylke (utgått) 28,5 25,7 24,3 25,2 25,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 27,2 25,1 22,4 24,8 24,7
Nordland fylke 34,7 30,9 28,1 27,7 29,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 33,5 32,4 30,9
Norske skoler i utlandet 13,6 17,9 18,2 22,7 14,3
Oppland fylke (utgått) 28,5 29,8 27,2 26,1 31,0
Oslo fylke 16,9 15,0 15,5 14,4 17,7
Rogaland fylke 23,8 23,6 22,2 22,4 23,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 27,3 22,7 23,7 22,7 25,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,5 25,3 25,3
Telemark fylke (utgått) 26,6 24,2 26,2 25,0 25,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 30,0 31,9 27,0 27,2 28,2
Trøndelag fylke 27,1 28,8
Vest-Agder fylke (utgått) 28,9 24,1 22,5 25,5 26,3
Vestfold fylke (utgått) 26,1 24,1 24,0 24,0 24,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,8 28,4 24,8 25,0 27,5
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,4 52,0 51,1 50,6 49,4
Aust-Agder fylke (utgått) 49,7 49,5 50,7 50,8 50,2
Buskerud fylke (utgått) 51,8 51,3 51,3 49,7 49,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46,7 45,7 47,5 47,7 45,5
Hedmark fylke (utgått) 52,9 51,8 53,7 54,8 49,2
Hordaland fylke (utgått) 50,4 52,1 51,8 49,8 50,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 51,0 52,9 51,7 51,2 49,4
Nordland fylke 46,0 48,8 51,3 49,0 48,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,1 51,4 49,6
Norske skoler i utlandet 40,9 47,6 50,9 40,9 46,8
Oppland fylke (utgått) 53,5 52,6 52,0 52,8 50,2
Oslo fylke 47,1 51,1 48,4 50,1 47,9
Rogaland fylke 50,0 51,2 52,5 49,1 48,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52,1 55,3 51,8 51,8 49,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49,7 51,2 50,2
Telemark fylke (utgått) 51,9 52,5 52,0 50,1 50,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49,4 48,5 50,4 49,6 47,4
Trøndelag fylke 49,4 47,8
Vest-Agder fylke (utgått) 51,1 53,0 55,8 50,5 51,0
Vestfold fylke (utgått) 51,8 51,8 52,3 51,5 49,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50,2 49,8 51,5 51,2 48,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,1 27,2 28,1 28,9 28,5
Aust-Agder fylke (utgått) 20,9 21,4 20,2 22,4 20,3
Buskerud fylke (utgått) 22,8 24,0 25,2 26,0 26,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,5 20,9 21,1 20,7 28,1
Hedmark fylke (utgått) 23,5 24,7 25,7 22,8 26,9
Hordaland fylke (utgått) 21,1 22,2 23,9 25,0 24,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,7 22,0 25,9 24,0 25,9
Nordland fylke 19,2 20,3 20,7 23,3 22,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,4 16,2 19,5
Norske skoler i utlandet 45,5 34,5 30,9 36,4 39,0
Oppland fylke (utgått) 18,1 17,5 20,8 21,1 18,8
Oslo fylke 36,0 33,9 36,1 35,5 34,4
Rogaland fylke 26,2 25,2 25,3 28,5 27,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 20,6 22,0 24,5 25,5 24,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,7 23,4 24,5
Telemark fylke (utgått) 21,4 23,3 21,9 24,9 24,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,6 19,6 22,7 23,2 24,4
Trøndelag fylke 23,4 23,3
Vest-Agder fylke (utgått) 20,0 22,8 21,7 24,0 22,7
Vestfold fylke (utgått) 22,1 24,1 23,7 24,6 25,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 21,9 21,8 23,7 23,9 23,5

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,3 21,3 20,2 19,5 19,5
Aust-Agder fylke (utgått) 28,9 28,0 28,8 25,8 26,3
Buskerud fylke (utgått) 23,6 25,4 23,3 22,1 21,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,1 36,7 32,5 29,0 25,5
Hedmark fylke (utgått) 24,3 23,3 22,5 22,6 22,8
Hordaland fylke (utgått) 26,4 27,5 25,1 24,6 25,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 27,8 27,9 25,4 26,5 23,8
Nordland fylke 29,4 28,8 26,6 26,3 27,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,5 31,1 27,8
Norske skoler i utlandet 21,9 36,9 30,9 33,8 25,3
Oppland fylke (utgått) 27,7 26,0 25,1 25,2 25,6
Oslo fylke 16,4 17,5 16,9 15,1 16,8
Rogaland fylke 24,9 26,6 25,3 23,6 22,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 30,2 23,6 24,6 26,9 27,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,4 25,9 25,1
Telemark fylke (utgått) 23,8 25,6 24,4 24,1 24,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,1 29,4 26,6 25,9 24,6
Trøndelag fylke 24,9 23,6
Vest-Agder fylke (utgått) 25,8 24,6 25,2 26,1 25,6
Vestfold fylke (utgått) 25,2 26,1 23,1 23,1 23,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,0 30,8 27,5 28,2 26,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,7 50,6 52,4 54,3 56,1
Aust-Agder fylke (utgått) 48,7 50,0 53,9 57,1 56,7
Buskerud fylke (utgått) 49,4 51,8 53,6 56,0 57,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,6 46,7 49,0 54,5 58,1
Hedmark fylke (utgått) 49,6 53,0 52,5 55,7 55,4
Hordaland fylke (utgått) 49,6 50,6 53,7 54,9 54,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49,5 51,0 54,4 56,9 58,9
Nordland fylke 50,5 52,4 53,9 54,3 56,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,2 51,2 54,3
Norske skoler i utlandet 48,4 44,0 58,2 53,8 58,7
Oppland fylke (utgått) 48,9 53,8 53,8 55,4 56,3
Oslo fylke 45,2 46,2 47,9 49,0 51,2
Rogaland fylke 49,6 51,3 54,0 56,0 57,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48,1 53,6 54,6 54,5 55,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,6 51,2 53,7
Telemark fylke (utgått) 49,7 50,3 53,7 56,0 56,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50,7 51,1 51,5 54,4 55,2
Trøndelag fylke 55,1 54,8
Vest-Agder fylke (utgått) 52,5 52,6 54,5 54,7 55,7
Vestfold fylke (utgått) 49,6 51,2 55,5 54,9 55,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48,5 50,6 53,8 54,5 56,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 30,0 28,1 27,5 26,2 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 22,4 22,0 17,3 17,1 17,0
Buskerud fylke (utgått) 27,0 22,8 23,1 21,9 21,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,3 16,6 18,5 16,5 16,4
Hedmark fylke (utgått) 26,1 23,6 24,9 21,6 21,8
Hordaland fylke (utgått) 24,1 21,9 21,2 20,5 19,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,7 21,1 20,2 16,7 17,3
Nordland fylke 20,1 18,8 19,5 19,3 16,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,3 17,7 17,8
Norske skoler i utlandet 29,7 19,0 10,9 12,3 16,0
Oppland fylke (utgått) 23,4 20,2 21,1 19,4 18,1
Oslo fylke 38,4 36,3 35,2 35,9 31,9
Rogaland fylke 25,6 22,1 20,7 20,4 20,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,6 22,8 20,9 18,7 17,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 27,0 22,9 21,2
Telemark fylke (utgått) 26,5 24,1 21,9 19,9 18,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24,2 19,4 21,8 19,8 20,2
Trøndelag fylke 20,0 21,6
Vest-Agder fylke (utgått) 21,7 22,7 20,3 19,2 18,7
Vestfold fylke (utgått) 25,2 22,7 21,3 21,9 20,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 22,5 18,6 18,6 17,4 17,2

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,9 19,6 22,0 21,2 21,2
Aust-Agder fylke (utgått) 27,7 26,4 25,2 26,8 28,0
Buskerud fylke (utgått) 24,5 23,9 24,1 23,7 23,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 32,3 30,1 32,3 30,5 25,1
Hedmark fylke (utgått) 21,9 22,9 20,9 23,4 23,2
Hordaland fylke (utgått) 24,7 23,2 22,4 22,7 24,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,0 25,2 21,3 23,8 22,2
Nordland fylke 30,1 29,5 26,9 25,6 31,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 29,7 28,7 27,5
Norske skoler i utlandet 24,2 28,2 17,5 32,4 38,7
Oppland fylke (utgått) 24,5 26,3 23,3 25,6 28,8
Oslo fylke 17,0 17,4 18,3 17,0 18,7
Rogaland fylke 22,4 22,1 22,4 23,1 21,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,3 19,7 18,3 18,1 20,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,6 22,2 22,7
Telemark fylke (utgått) 24,4 22,7 25,3 26,1 26,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,9 27,4 26,5 25,6 25,1
Trøndelag fylke 24,5 24,3
Vest-Agder fylke (utgått) 25,2 21,7 23,6 24,2 25,1
Vestfold fylke (utgått) 25,5 23,2 24,7 23,8 26,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,0 28,6 28,0 28,2 28,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,3 51,6 51,4 50,1 50,5
Aust-Agder fylke (utgått) 51,7 50,5 52,0 52,9 49,9
Buskerud fylke (utgått) 51,3 52,1 51,6 51,7 49,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 50,5 51,3 47,9 55,0 52,2
Hedmark fylke (utgått) 50,9 51,8 52,1 52,4 49,9
Hordaland fylke (utgått) 52,3 53,6 51,4 51,9 51,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 52,4 53,9 53,9 53,4 55,1
Nordland fylke 53,1 53,0 53,2 55,1 50,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 52,2 53,7 52,7
Norske skoler i utlandet 56,5 51,8 70,2 52,9 37,3
Oppland fylke (utgått) 54,3 52,4 53,3 52,2 50,9
Oslo fylke 47,3 47,0 46,0 45,3 47,3
Rogaland fylke 50,1 53,6 52,6 52,1 50,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49,3 52,5 52,9 53,7 52,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,9 52,2 53,5
Telemark fylke (utgått) 52,4 52,8 52,5 50,9 53,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 51,9 52,2 49,9 51,7 52,6
Trøndelag fylke 52,1 51,3
Vest-Agder fylke (utgått) 52,0 51,9 51,7 51,9 50,7
Vestfold fylke (utgått) 51,0 52,7 50,6 52,7 50,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,7 51,6 51,1 51,5 51,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 29,8 28,9 26,6 28,7 28,3
Aust-Agder fylke (utgått) 20,6 23,1 22,8 20,4 22,1
Buskerud fylke (utgått) 24,2 24,0 24,3 24,6 26,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 17,2 18,6 19,7 14,5 22,8
Hedmark fylke (utgått) 27,2 25,3 27,0 24,2 26,9
Hordaland fylke (utgått) 23,1 23,2 26,3 25,4 24,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,6 20,9 24,8 22,8 22,7
Nordland fylke 16,8 17,6 20,0 19,3 18,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,2 17,6 19,9
Norske skoler i utlandet 19,4 20,0 12,3 14,7 24,0
Oppland fylke (utgått) 21,2 21,3 23,4 22,2 20,4
Oslo fylke 35,8 35,7 35,7 37,7 34,0
Rogaland fylke 27,5 24,3 25,0 24,8 27,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 29,4 27,8 28,8 28,2 26,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,5 25,6 23,8
Telemark fylke (utgått) 23,2 24,6 22,2 23,0 20,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,2 20,4 23,6 22,7 22,4
Trøndelag fylke 23,5 24,4
Vest-Agder fylke (utgått) 22,8 26,4 24,7 23,9 24,2
Vestfold fylke (utgått) 23,5 24,1 24,7 23,5 23,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,3 19,8 20,9 20,3 19,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no