Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 50 (1,9)
Akershus fylke (utgått) 51 (2,0) 51 (1,9) 51 (1,6) 53 (1,7)
Aust-Agder fylke (utgått) 56 (3,1) 56 (3,0) 55 (3,0) 52 (2,8)
Buskerud fylke (utgått) 55 (3,4) 50 (3,3) 50 (3,4) 55 (3,1)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 45 (4,7) 41 (3,5) 46 (2,9)
Hedmark fylke (utgått) 46 (2,1) 48 (2,5) 47 (2,0) 48 (2,8)
Hordaland fylke (utgått) 49 (1,7) 48 (1,4) 48 (1,4) 49 (1,3)
Innlandet fylke 44 (1,8)
Møre og Romsdal fylke 52 (1,9) 50 (1,9) 50 (1,8) 50 (2,0) 51 (1,8)
Nordland fylke 48 (2,6) 50 (2,2) 48 (2,1) 47 (1,9) 46 (1,8)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (2,3) 50 (2,4)
Norske skoler i utlandet 53 (2,1) 52 (2,5) 52 (2,7) 54 (2,3) 51 (2,8)
Oppland fylke (utgått) 44 (3,1) 47 (3,4) 45 (2,9) 40 (2,9)
Oslo fylke 52 (1,4) 52 (1,3) 51 (1,4) 50 (1,5) 51 (1,4)
Rogaland fylke 51 (1,8) 49 (2,1) 49 (1,7) 51 (1,6) 53 (1,6)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48 (5,8) 45 (4,9) 49 (4,6) 49 (4,9)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 55 (2,6) 54 (2,4)
Telemark fylke (utgått) 51 (2,4) 51 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52 (2,1)
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (2,7) 52 (3,2) 49 (2,1) 50 (2,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 52 (1,7) 50 (1,6) 50 (1,6)
Vest-Agder fylke (utgått) 44 (1,5) 44 (1,8) 44 (1,8) 46 (2,0)
Vestfold fylke (utgått) 49 (2,0) 49 (1,9) 51 (1,7) 49 (2,2)
Vestfold og Telemark fylke 49 (1,4)
Vestland fylke 49 (1,4)
Viken fylke 53 (1,1)
Østfold fylke (utgått) 57 (2,8) 56 (2,2) 55 (2,4) 55 (1,8)
Lesing
Agder fylke 50 (1,7)
Akershus fylke (utgått) 49 (1,4) 48 (1,4) 49 (1,3) 50 (1,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (2,8) 52 (2,4) 50 (2,3) 48 (2,2)
Buskerud fylke (utgått) 50 (2,5) 47 (2,5) 46 (2,2) 49 (2,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (6,5) 44 (4,4) 47 (4,3)
Hedmark fylke (utgått) 47 (2,1) 48 (2,3) 49 (1,8) 48 (2,2)
Hordaland fylke (utgått) 47 (1,4) 47 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,3)
Innlandet fylke 47 (1,7)
Møre og Romsdal fylke 50 (1,7) 48 (1,8) 46 (1,6) 46 (1,8) 48 (1,7)
Nordland fylke 48 (2,1) 48 (1,9) 48 (1,8) 48 (1,6) 47 (1,8)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (2,7) 49 (2,5)
Norske skoler i utlandet 47 (2,1) 47 (2,1) 48 (2,2) 48 (2,2) 45 (2,1)
Oppland fylke (utgått) 47 (2,4) 46 (3,3) 47 (2,6) 43 (4,0)
Oslo fylke 51 (1,3) 51 (1,2) 51 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,2)
Rogaland fylke 49 (1,4) 46 (1,6) 46 (1,3) 48 (1,3) 49 (1,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 55 (7,1) 53 (5,3) 49 (4,2) 53 (5,9)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (1,9) 47 (1,7)
Telemark fylke (utgått) 49 (2,1) 49 (1,8) 46 (1,9) 48 (1,9)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (2,0)
Troms Romsa fylke (utgått) 46 (2,3) 49 (2,5) 46 (2,1) 45 (2,2)
Trøndelag - Trööndelage fylke 48 (1,4) 47 (1,4) 48 (1,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 47 (1,7) 46 (2,2) 45 (1,8) 48 (2,2)
Vestfold fylke (utgått) 48 (1,7) 51 (1,7) 50 (1,7) 48 (1,8)
Vestfold og Telemark fylke 48 (1,2)
Vestland fylke 48 (1,3)
Viken fylke 50 (0,9)
Østfold fylke (utgått) 50 (2,1) 50 (1,7) 50 (2,1) 48 (1,7)
Regning
Agder fylke 47 (1,7)
Akershus fylke (utgått) 47 (1,6) 48 (1,5) 48 (1,3) 49 (1,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 47 (2,7) 48 (2,1) 49 (2,5) 45 (2,4)
Buskerud fylke (utgått) 48 (2,8) 46 (2,6) 43 (3,1) 48 (2,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 45 (3,9) 43 (5,6) 47 (4,5)
Hedmark fylke (utgått) 44 (1,8) 47 (1,9) 47 (2,1) 45 (2,2)
Hordaland fylke (utgått) 47 (1,4) 47 (1,4) 47 (1,3) 47 (1,2)
Innlandet fylke 45 (1,9)
Møre og Romsdal fylke 50 (2,0) 49 (1,9) 48 (1,6) 50 (1,7) 49 (1,7)
Nordland fylke 47 (2,2) 45 (1,8) 46 (1,7) 45 (1,6) 48 (2,1)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (2,6) 48 (2,9)
Norske skoler i utlandet 49 (2,0) 49 (1,9) 47 (2,3) 49 (2,4) 45 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 42 (2,6) 44 (3,0) 46 (2,7) 42 (2,9)
Oslo fylke 51 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,2) 47 (1,1) 49 (1,2)
Rogaland fylke 48 (1,5) 46 (1,6) 45 (1,4) 47 (1,6) 49 (1,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (6,7) 51 (4,2) 52 (3,7) 52 (5,4)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49 (2,1) 49 (1,9)
Telemark fylke (utgått) 49 (2,2) 49 (1,9) 46 (1,9) 46 (1,8)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 47 (1,8)
Troms Romsa fylke (utgått) 43 (2,3) 49 (2,7) 47 (2,3) 45 (2,1)
Trøndelag - Trööndelage fylke 46 (1,4) 46 (1,3) 47 (1,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 47 (1,7) 47 (2,3) 47 (2,1) 47 (2,2)
Vestfold fylke (utgått) 46 (1,7) 48 (1,8) 50 (1,6) 49 (2,0)
Vestfold og Telemark fylke 47 (1,2)
Vestland fylke 48 (1,3)
Viken fylke 49 (1,0)
Østfold fylke (utgått) 50 (2,0) 50 (1,8) 50 (1,9) 48 (1,6)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 29,4
Akershus fylke (utgått) 36,8 33,7 35,3 27,0
Aust-Agder fylke (utgått) 15,8 12,3 13,5 19,2
Buskerud fylke (utgått) 18,9 34,4 32,2 17,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 42,7 38,4 34,2 37,1
Hordaland fylke (utgått) 33,3 32,6 34,9 31,5
Innlandet fylke 53,8
Møre og Romsdal fylke 19,1 20,8 23,8 29,0 25,2
Nordland fylke 30,5 26,6 39,4 38,1 45,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,4 22,8
Norske skoler i utlandet 17,9 18,2 22,7 14,3 20,0
Oppland fylke (utgått) 56,0 36,8 42,0 73,3
Oslo fylke 20,6 15,9 24,6 31,2 25,2
Rogaland fylke 27,4 37,8 38,4 26,3 22,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,5 25,0
Telemark fylke (utgått) 19,3 21,8 39,6 35,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 21,0
Troms Romsa fylke (utgått) 32,8 25,9 25,6 27,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 26,9 31,2 32,5
Vest-Agder fylke (utgått) 49,1 50,8 52,2 38,5
Vestfold fylke (utgått) 36,1 35,5 24,0 40,5
Vestfold og Telemark fylke 31,3
Vestland fylke 30,1
Viken fylke 23,8
Østfold fylke (utgått) 19,8 15,8 21,3 14,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke 39,2
Akershus fylke (utgått) 27,9 33,7 31,1 32,6
Aust-Agder fylke (utgått) 36,8 35,1 42,3 44,2
Buskerud fylke (utgått) 35,8 31,1 30,5 31,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 40,2 39,7 46,8 40,0
Hordaland fylke (utgått) 42,4 46,1 45,1 43,3
Innlandet fylke 34,9
Møre og Romsdal fylke 50,0 51,5 46,0 45,8 45,7
Nordland fylke 47,5 48,1 36,2 44,8 39,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 55,4 52,6
Norske skoler i utlandet 47,6 50,9 40,9 46,8 53,3
Oppland fylke (utgått) 24,0 47,4 42,0 16,7
Oslo fylke 46,6 52,3 42,5 37,2 38,4
Rogaland fylke 41,7 30,4 33,2 40,7 35,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 29,4 28,6
Telemark fylke (utgått) 54,2 47,1 38,7 44,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45,0
Troms Romsa fylke (utgått) 43,8 34,5 52,4 49,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 37,6 40,2 37,9
Vest-Agder fylke (utgått) 42,6 41,3 38,9 44,9
Vestfold fylke (utgått) 39,3 40,5 48,8 29,3
Vestfold og Telemark fylke 43,3
Vestland fylke 43,7
Viken fylke 34,0
Østfold fylke (utgått) 27,5 32,5 31,9 41,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 31,5
Akershus fylke (utgått) 35,3 32,6 33,6 40,4
Aust-Agder fylke (utgått) 47,4 52,6 44,2 36,5
Buskerud fylke (utgått) 45,3 34,4 37,3 50,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 17,1 21,9 19,0 22,9
Hordaland fylke (utgått) 24,3 21,2 20,0 25,1
Innlandet fylke 11,3
Møre og Romsdal fylke 30,9 27,7 30,2 25,2 29,1
Nordland fylke 22,0 25,3 24,5 17,1 14,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,3 24,6
Norske skoler i utlandet 34,5 30,9 36,4 39,0 26,7
Oppland fylke (utgått) 20,0 15,8 16,0 10,0
Oslo fylke 32,7 31,8 32,9 31,6 36,4
Rogaland fylke 30,9 31,8 28,4 32,9 41,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 45,1 46,4
Telemark fylke (utgått) 26,5 31,0 21,7 20,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 34,0
Troms Romsa fylke (utgått) 23,4 39,7 22,0 23,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,5 28,6 29,6
Vest-Agder fylke (utgått) 8,3 7,9 8,9 16,7
Vestfold fylke (utgått) 24,6 24,0 27,2 30,2
Vestfold og Telemark fylke 25,3
Vestland fylke 26,2
Viken fylke 42,2
Østfold fylke (utgått) 52,7 51,8 46,8 43,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 24,1
Akershus fylke (utgått) 32,4 27,6 31,2 23,5
Aust-Agder fylke (utgått) 35,1 20,8 20,0 25,5
Buskerud fylke (utgått) 25,9 40,7 36,8 25,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 36,5 27,4 25,3 33,8
Hordaland fylke (utgått) 36,5 34,8 29,7 31,9
Innlandet fylke 28,6
Møre og Romsdal fylke 23,4 34,0 40,3 41,1 32,3
Nordland fylke 29,3 26,7 26,9 31,4 32,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 34,5 28,6
Norske skoler i utlandet 36,9 30,9 33,8 25,3 43,5
Oppland fylke (utgått) 33,3 40,5 33,3 65,5
Oslo fylke 21,5 22,1 22,9 28,9 24,4
Rogaland fylke 30,2 37,6 36,0 24,8 24,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,0 30,8
Telemark fylke (utgått) 24,7 24,7 37,1 30,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 30,5
Troms Romsa fylke (utgått) 40,7 29,5 41,0 34,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 33,3 37,0 32,3
Vest-Agder fylke (utgått) 37,3 39,1 42,9 30,4
Vestfold fylke (utgått) 32,8 19,3 22,0 33,6
Vestfold og Telemark fylke 29,1
Vestland fylke 31,5
Viken fylke 25,6
Østfold fylke (utgått) 25,6 32,8 27,8 31,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke 48,9
Akershus fylke (utgått) 46,7 53,6 46,4 52,6
Aust-Agder fylke (utgått) 36,8 49,1 58,2 60,8
Buskerud fylke (utgått) 50,0 44,1 50,9 55,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 44,7 50,7 59,5 51,5
Hordaland fylke (utgått) 46,0 48,8 53,5 49,5
Innlandet fylke 59,0
Møre og Romsdal fylke 57,9 49,5 50,4 44,9 50,8
Nordland fylke 58,6 59,3 59,1 52,9 56,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50,9 53,6
Norske skoler i utlandet 44,0 58,2 53,8 58,7 52,2
Oppland fylke (utgått) 54,9 45,9 52,1 17,2
Oslo fylke 46,9 52,3 48,8 52,1 53,5
Rogaland fylke 51,6 48,1 54,3 62,1 59,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49,0 53,3
Telemark fylke (utgått) 51,9 53,9 49,5 56,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52,6
Troms Romsa fylke (utgått) 45,8 49,2 46,2 57,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 48,0 47,6 51,5
Vest-Agder fylke (utgått) 49,1 48,4 48,4 50,6
Vestfold fylke (utgått) 44,3 57,1 52,8 45,1
Vestfold og Telemark fylke 50,5
Vestland fylke 50,0
Viken fylke 49,3
Østfold fylke (utgått) 51,1 43,1 50,5 44,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 27,0
Akershus fylke (utgått) 20,9 18,8 22,4 23,9
Aust-Agder fylke (utgått) 28,1 30,2 21,8 13,7
Buskerud fylke (utgått) 24,1 15,3 12,3 20,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 18,8 21,9 15,2 14,7
Hordaland fylke (utgått) 17,5 16,4 16,8 18,5
Innlandet fylke 12,4
Møre og Romsdal fylke 18,7 16,5 9,2 14,0 16,9
Nordland fylke 12,1 14,0 14,0 15,7 11,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,5 17,9
Norske skoler i utlandet 19,0 10,9 12,3 16,0 4,3
Oppland fylke (utgått) 11,8 13,5 14,6 17,2
Oslo fylke 31,6 25,6 28,3 19,0 22,0
Rogaland fylke 18,2 14,3 9,7 13,1 16,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,0 15,9
Telemark fylke (utgått) 23,5 21,3 13,3 13,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,8
Troms Romsa fylke (utgått) 13,6 21,3 12,8 8,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,7 15,3 16,2
Vest-Agder fylke (utgått) 13,6 12,5 8,8 19,0
Vestfold fylke (utgått) 23,0 23,5 25,2 21,2
Vestfold og Telemark fylke 20,5
Vestland fylke 18,5
Viken fylke 25,1
Østfold fylke (utgått) 23,3 24,1 21,6 23,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 36,4
Akershus fylke (utgått) 42,7 35,0 32,4 25,2
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 20,7 23,2 49,0
Buskerud fylke (utgått) 24,1 36,5 54,2 26,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 46,5 32,4 36,6 39,1
Hordaland fylke (utgått) 33,7 36,2 34,2 32,9
Innlandet fylke 49,5
Møre og Romsdal fylke 28,6 29,2 28,7 22,2 26,0
Nordland fylke 31,7 40,0 40,6 39,4 29,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,1 32,8
Norske skoler i utlandet 28,2 17,5 32,4 38,7 34,8
Oppland fylke (utgått) 59,6 43,9 35,4
Oslo fylke 18,9 26,8 25,5 33,1 30,9
Rogaland fylke 30,1 39,7 40,4 31,0 25,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 35,3 24,8
Telemark fylke (utgått) 31,3 24,4 40,5 33,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 38,4
Troms Romsa fylke (utgått) 50,0 29,8 29,5 40,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 40,5 39,1 36,8
Vest-Agder fylke (utgått) 36,4 33,3 32,6 30,9
Vestfold fylke (utgått) 35,0 27,4 18,9 29,1
Vestfold og Telemark fylke 37,1
Vestland fylke 29,6
Viken fylke 29,3
Østfold fylke (utgått) 19,4 25,2 20,8 30,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke 46,9
Akershus fylke (utgått) 38,5 46,7 44,7 50,9
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 58,6 53,6 33,3
Buskerud fylke (utgått) 55,6 42,9 32,2 50,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 45,3 57,7 47,6 46,4
Hordaland fylke (utgått) 49,7 44,0 47,5 48,9
Innlandet fylke 33,6
Møre og Romsdal fylke 45,7 46,2 54,3 55,6 52,0
Nordland fylke 58,3 47,1 45,8 52,9 54,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,1 46,6
Norske skoler i utlandet 51,8 70,2 52,9 37,3 56,5
Oppland fylke (utgått) 32,7 41,5 50,0
Oslo fylke 53,6 46,5 46,9 47,7 46,8
Rogaland fylke 47,9 47,1 44,9 49,0 53,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 42,2 48,6
Telemark fylke (utgått) 43,4 53,3 44,1 57,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 44,4
Troms Romsa fylke (utgått) 40,3 42,1 52,6 47,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 42,0 47,9 46,8
Vest-Agder fylke (utgått) 49,1 50,8 51,7 51,9
Vestfold fylke (utgått) 54,7 50,0 59,1 43,6
Vestfold og Telemark fylke 45,5
Vestland fylke 49,1
Viken fylke 46,1
Østfold fylke (utgått) 55,9 45,4 54,2 49,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 16,8
Akershus fylke (utgått) 18,8 18,3 23,0 23,9
Aust-Agder fylke (utgått) 15,8 20,7 23,2 17,6
Buskerud fylke (utgått) 20,4 20,6 13,6 23,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 8,1 9,9 15,9 14,5
Hordaland fylke (utgått) 16,6 19,8 18,3 18,3
Innlandet fylke 16,8
Møre og Romsdal fylke 25,7 24,5 17,1 22,2 22,0
Nordland fylke 10,0 12,9 13,5 7,7 15,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,9 20,7
Norske skoler i utlandet 20,0 12,3 14,7 24,0 8,7
Oppland fylke (utgått) 7,7 14,6 14,6
Oslo fylke 27,5 26,8 27,6 19,2 22,3
Rogaland fylke 22,1 13,2 14,6 20,0 21,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,5 26,7
Telemark fylke (utgått) 25,3 22,2 15,3 9,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 17,2
Troms Romsa fylke (utgått) 9,7 28,1 17,9 12,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,5 13,0 16,4
Vest-Agder fylke (utgått) 14,5 15,9 15,7 17,3
Vestfold fylke (utgått) 10,3 22,6 22,0 27,4
Vestfold og Telemark fylke 17,4
Vestland fylke 21,3
Viken fylke 24,7
Østfold fylke (utgått) 24,7 29,4 25,0 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no