Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Lesing 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 26,3 27,2 25,1 22,4 24,8
Mestringsnivå 2 51,1 51,0 52,9 51,7 51,2
Mestringsnivå 3 22,6 21,7 22,0 25,9 24,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 25,5 27,8 27,9 25,4 26,5
Mestringsnivå 2 53,0 49,5 51,0 54,4 56,9
Mestringsnivå 3 21,6 22,7 21,1 20,2 16,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 24,4 25,0 25,2 21,3 23,8
Mestringsnivå 2 52,9 52,4 53,9 53,9 53,4
Mestringsnivå 3 22,7 22,6 20,9 24,8 22,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no