Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Hommelvik skole 48 (2,2) 50 (2,4) 45 (2,2) 48 (2,3) 47 (1,9)
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 52 (2,3) 50 (2,7) 49 (2,4) 52 (2,8) 49 (3,8)
Sveberg skole 57 (2,7) 48 (2,4) 52 (2,4) 47 (2,6) 48 (2,3)
Vikhammer skole 48 (2,6) 44 (2,3) 52 (2,3) 50 (2,6) 49 (2,3)
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Lesing
Hommelvik skole 50 (2,4) 50 (2,7) 48 (2,3) 47 (2,6) 45 (2,0)
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 51 (2,2) 49 (3,0) 53 (2,0) 51 (2,9) 50 (3,3)
Sveberg skole 55 (2,6) 49 (2,3) 51 (2,2) 51 (2,6) 50 (2,4)
Vikhammer skole 50 (3,0) 49 (3,1) 53 (2,5) 50 (2,5) 50 (2,2)
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Regning
Hommelvik skole 48 (2,3) 48 (2,1) 48 (2,2) 46 (2,5)
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 53 (2,1) 51 (3,2) 52 (2,4) 50 (3,3)
Sveberg skole 56 (2,4) 50 (2,8) 52 (2,5) 51 (2,7) 48 (2,4)
Vikhammer skole 47 (2,2) 48 (2,8) 56 (2,2) 52 (2,9) 53 (2,0)
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole 22,9 16,0 45,0 28,0 36,7
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 9,3 16,7 15,4 15,0 32,3
Sveberg skole 6,8 27,7 24,6 36,4 31,4
Vikhammer skole 37,3 48,8 12,5 21,3 21,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole 62,5 64,0 45,0 56,0 55,0
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 64,8 61,1 69,2 47,5 48,4
Sveberg skole 40,9 53,2 44,3 43,6 49,0
Vikhammer skole 47,1 43,9 57,1 57,4 60,0
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole 14,6 20,0 10,0 16,0 8,3
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 25,9 22,2 15,4 37,5 19,4
Sveberg skole 52,3 19,1 31,1 20,0 19,6
Vikhammer skole 15,7 7,3 30,4 21,3 18,3
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole 27,1 32,0 25,0 28,0 47,5
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 16,4 24,3 2,6 22,0 21,4
Sveberg skole 10,9 21,7 18,3 21,8 21,6
Vikhammer skole 33,3 25,6 14,0 25,0 18,3
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole 50,0 36,0 65,0 58,0 44,3
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 63,6 51,4 76,3 51,2 53,6
Sveberg skole 50,0 58,7 61,7 47,3 60,8
Vikhammer skole 39,2 53,5 47,4 52,1 61,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole 22,9 32,0 10,0 14,0 8,2
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 20,0 24,3 21,1 26,8 25,0
Sveberg skole 39,1 19,6 20,0 30,9 17,6
Vikhammer skole 27,5 20,9 38,6 22,9 20,0
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole 29,4 22,0 24,0 40,7
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 10,7 27,8 12,5 17,9
Sveberg skole 8,5 20,0 18,6 24,5 23,5
Vikhammer skole 30,6 23,3 3,4 16,7 8,2
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole 49,0 70,0 60,0 44,1
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 57,1 36,1 55,0 53,6
Sveberg skole 44,7 55,6 54,2 47,2 58,8
Vikhammer skole 57,1 65,1 41,4 41,7 55,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole 21,6 8,0 16,0 15,3
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 32,1 36,1 32,5 28,6
Sveberg skole 46,8 24,4 27,1 28,3 17,6
Vikhammer skole 12,2 11,6 55,2 41,7 36,1
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no