Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Helle skole 50 (3,4)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 51 (2,8)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 53 (7,3)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Lesing
Helle skole 48 (2,1)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 48 (2,3)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 54 (5,3)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Regning
Helle skole 44 (3,3)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 49 (3,0)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 53 (4,6)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Helle skole 25,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 22,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 50,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 50,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 25,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 27,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 27,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 65,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 7,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 17,9
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 56,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 25,6
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no