Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Helle skole 44 (3,1) 45 (4,6) 43 (4,2)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 51 (2,9) 52 (4,6) 49 (3,6)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Lesing
Helle skole 46 (2,8) 45 (3,8) 47 (4,1)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 51 (2,5) 52 (3,5) 49 (3,5)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Regning
Helle skole 44 (3,0) 44 (4,5) 45 (4,1)
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 48 (2,6) 49 (4,0) 47 (3,5)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Helle skole 43,8
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 15,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 50,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 59,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 6,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 25,6
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Helle skole 34,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 21,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 54,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 52,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 11,4
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 26,2
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Helle skole 51,4
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 37,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 34,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 42,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 14,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 20,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no