Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Helle skole 48 (3,7) 44 (3,1) 50 (3,4) 50 (3,5) 43 (2,7)
Kragerø skole 43 (2,4) 51 (2,9) 51 (2,8) 50 (2,8) 45 (2,8)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 53 (7,3)
Levangsheia skole
Sannidal skole 53 (4,1)
Sannidal ungdomsskole
Lesing
Helle skole 50 (4,0) 46 (2,8) 48 (2,1) 49 (2,7) 45 (2,9)
Kragerø skole 43 (2,4) 51 (2,5) 48 (2,3) 48 (2,4) 49 (2,9)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 54 (5,3)
Levangsheia skole
Sannidal skole 51 (4,9)
Sannidal ungdomsskole
Regning
Helle skole 50 (3,0) 44 (3,0) 44 (3,3) 45 (3,2) 43 (3,3)
Kragerø skole 45 (2,2) 48 (2,6) 49 (3,0) 47 (3,4) 45 (3,1)
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 53 (4,6)
Levangsheia skole
Sannidal skole 51 (3,2)
Sannidal ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Helle skole 32,1 43,8 25,0 28,1 47,1
Kragerø skole 55,6 15,4 22,5 25,0 41,2
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 46,4 50,0 50,0 50,0 47,1
Kragerø skole 37,8 59,0 50,0 52,3 50,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 21,4 6,3 25,0 21,9 5,9
Kragerø skole 6,7 25,6 27,5 22,7 8,8
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Helle skole 28,6 34,3 50,0
Kragerø skole 60,0 21,4 27,5 24,4 16,1
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 35,7 54,3 35,3
Kragerø skole 33,3 52,4 65,0 64,4 64,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 35,7 11,4 14,7
Kragerø skole 6,7 26,2 7,5 11,1 19,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Helle skole 22,2 51,4 40,0 50,0
Kragerø skole 40,0 37,5 17,9 48,8 34,3
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Helle skole 55,6 34,3 50,0 41,2
Kragerø skole 51,1 42,5 56,4 25,6 51,4
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Helle skole 22,2 14,3 10,0 8,8
Kragerø skole 8,9 20,0 25,6 25,6 14,3
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat)
Levangsheia skole
Sannidal skole
Sannidal ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no