Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Lesing
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Regning
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no