Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 1411
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Askvoll kommune 52 (3,1) 52 (3,2) 50 (3,7) 50 (3,7) 50 (3,5)
Aurland kommune 44 (2,7) 47 (4,0) 53 (5,0) 49 (4,6) 48 (4,7)
Balestrand kommune 50 (5,4) 52 (5,2) 53 (6,3) 53 (4,5)
Bremanger kommune 46 (2,7) 49 (3,8) 47 (2,6) 51 (3,1) 48 (3,3)
Eid kommune 50 (1,9) 49 (1,5) 50 (1,9) 51 (2,0) 48 (1,9)
Fjaler kommune 47 (3,2) 45 (3,2) 48 (3,1) 50 (3,2) 49 (3,3)
Flora kommune 49 (1,8) 49 (1,8) 49 (1,8) 48 (1,7) 49 (1,5)
Førde kommune 54 (1,4) 52 (1,4) 53 (1,3) 53 (1,3) 52 (1,4)
Gaular kommune 48 (3,5) 50 (2,7) 49 (3,5) 49 (2,4) 45 (2,7)
Gloppen kommune 47 (1,9) 45 (2,1) 46 (1,9) 48 (2,0) 49 (2,3)
Gulen kommune 48 (2,6) 44 (3,4) 50 (2,7) 46 (3,4) 50 (2,8)
Hornindal kommune 55 (4,4) 49 (3,7) 43 (4,1) 50 (5,4) 54 (4,4)
Hyllestad kommune 49 (6,1) 43 (3,3) 49 (5,1) 51 (7,8) 48 (5,1)
Høyanger kommune 52 (3,4) 49 (2,6) 49 (2,7) 48 (3,1) 52 (3,5)
Jølster kommune 48 (2,5) 47 (2,6) 48 (2,9) 51 (2,6) 48 (2,6)
Leikanger kommune 51 (3,8) 48 (2,7) 50 (3,7) 54 (3,1) 49 (3,0)
Luster kommune 49 (2,3) 49 (1,9) 50 (2,4) 52 (2,3) 54 (2,3)
Lærdal kommune 54 (3,7) 50 (4,6) 47 (3,1) 45 (2,7)
Naustdal kommune 46 (2,6) 45 (2,9) 43 (2,7) 43 (3,8) 49 (2,8)
Selje kommune 45 (2,6) 49 (3,5) 49 (3,5) 51 (3,8) 50 (3,6)
Sogndal kommune 50 (2,0) 48 (2,1) 52 (2,3) 51 (2,0) 53 (1,9)
Solund kommune 41 (2,6)
Stryn kommune 47 (1,9) 49 (1,8) 50 (1,7) 49 (2,0) 50 (2,0)
Vik kommune 54 (3,0) 46 (3,5) 50 (2,9) 49 (3,5) 52 (3,4)
Vågsøy kommune 50 (2,3) 47 (2,0) 51 (2,3) 52 (2,2) 49 (2,0)
Årdal kommune 49 (2,9) 50 (2,6) 48 (2,1) 49 (2,5) 56 (2,4)
Lesing
Askvoll kommune 50 (2,6) 51 (3,7) 50 (3,4) 51 (3,2) 49 (3,2)
Aurland kommune 50 (3,3) 46 (4,8) 54 (4,3) 50 (4,5) 46 (3,2)
Balestrand kommune 50 (4,7) 50 (4,8) 50 (6,8) 48 (3,9)
Bremanger kommune 47 (3,1) 49 (4,0) 47 (2,9) 51 (2,3) 48 (2,1)
Eid kommune 49 (2,2) 49 (2,0) 50 (2,1) 52 (1,9) 49 (2,1)
Fjaler kommune 46 (2,9) 51 (3,0) 52 (3,6) 51 (2,9)
Flora kommune 48 (1,6) 48 (1,5) 49 (1,8) 47 (1,5) 48 (1,3)
Førde kommune 52 (1,4) 50 (1,5) 53 (1,3) 50 (1,3) 50 (1,3)
Gaular kommune 49 (3,4) 50 (2,8) 51 (4,1) 49 (3,5) 46 (3,0)
Gloppen kommune 48 (2,0) 49 (2,9) 48 (2,0) 47 (2,0) 48 (2,1)
Gulen kommune 46 (3,0) 44 (3,5) 48 (3,6) 47 (2,5) 47 (3,5)
Hornindal kommune 55 (4,8) 51 (4,3) 49 (5,4) 52 (4,2) 51 (4,2)
Hyllestad kommune 45 (4,1) 45 (3,6) 43 (5,8) 48 (6,7) 49 (4,0)
Høyanger kommune 51 (2,6) 47 (2,3) 50 (3,4) 46 (2,4) 49 (3,5)
Jølster kommune 50 (2,6) 51 (2,9) 51 (2,8) 51 (2,7) 48 (3,2)
Leikanger kommune 50 (3,6) 48 (3,2) 50 (2,8) 52 (2,3) 48 (4,0)
Luster kommune 50 (2,6) 49 (2,4) 50 (2,7) 49 (2,3) 52 (2,1)
Lærdal kommune 51 (4,1) 52 (4,1) 50 (5,4) 48 (3,1) 46 (3,5)
Naustdal kommune 46 (3,2) 45 (2,6) 46 (2,9) 46 (3,9) 48 (3,2)
Selje kommune 45 (3,3) 46 (3,5) 47 (3,5) 53 (3,6) 47 (3,0)
Sogndal kommune 50 (1,8) 47 (2,0) 52 (2,0) 51 (1,7) 50 (1,9)
Solund kommune 42 (5,2)
Stryn kommune 47 (1,8) 49 (2,0) 51 (2,0) 50 (1,9) 50 (2,1)
Vik kommune 56 (3,2) 51 (3,9) 51 (2,8) 48 (3,6) 50 (3,6)
Vågsøy kommune 48 (2,1) 48 (2,3) 50 (2,3) 49 (1,7) 48 (2,1)
Årdal kommune 48 (2,5) 47 (2,5) 49 (2,1) 48 (2,3) 52 (2,4)
Regning
Askvoll kommune 52 (2,9) 52 (3,1) 52 (4,2) 51 (3,1) 52 (3,0)
Aurland kommune 50 (3,4) 47 (5,4) 53 (2,8) 52 (3,6) 54 (4,2)
Balestrand kommune 49 (4,5) 49 (5,0) 48 (6,8) 49 (5,0)
Bremanger kommune 50 (3,0) 50 (3,1) 50 (3,0) 54 (2,7) 51 (3,0)
Eid kommune 51 (2,1) 55 (1,9) 53 (2,3) 54 (2,0) 52 (1,8)
Fjaler kommune 50 (4,2) 52 (2,9) 50 (2,9) 52 (3,7) 49 (3,1)
Flora kommune 50 (1,6) 48 (1,6) 48 (1,6) 48 (1,6) 49 (1,4)
Førde kommune 55 (1,4) 56 (1,4) 54 (1,3) 54 (1,3) 52 (1,4)
Gaular kommune 51 (3,4) 53 (2,8) 51 (3,4) 50 (3,3) 48 (2,2)
Gloppen kommune 51 (1,8) 49 (2,0) 49 (2,2) 52 (2,1) 49 (2,1)
Gulen kommune 51 (2,7) 47 (3,6) 50 (3,9) 45 (2,8) 51 (3,6)
Hornindal kommune 53 (5,7) 53 (4,6) 55 (3,4) 52 (5,2) 53 (5,2)
Hyllestad kommune 48 (4,5) 45 (4,4) 44 (4,5) 49 (5,5) 51 (4,8)
Høyanger kommune 49 (3,0) 48 (2,6) 50 (2,7) 50 (2,7) 51 (3,0)
Jølster kommune 51 (2,6) 51 (2,7) 52 (2,5) 51 (3,0) 51 (2,4)
Leikanger kommune 52 (4,1) 49 (3,2) 51 (2,7) 53 (3,1) 54 (3,5)
Luster kommune 54 (2,3) 51 (2,3) 53 (2,2) 55 (2,1)
Lærdal kommune 52 (3,3) 50 (3,5) 52 (6,3) 52 (3,4) 46 (3,5)
Naustdal kommune 45 (2,4) 48 (3,3) 45 (3,0) 47 (4,0) 52 (3,2)
Selje kommune 47 (2,6) 49 (3,3) 46 (3,0) 51 (3,1) 48 (2,3)
Sogndal kommune 54 (1,9) 48 (1,8) 54 (2,4) 52 (1,8) 51 (2,1)
Solund kommune 40 (2,0)
Stryn kommune 50 (1,8) 51 (1,8) 50 (1,6) 52 (1,9) 50 (2,1)
Vik kommune 55 (3,1) 53 (3,9) 55 (2,9) 50 (3,3) 54 (2,9)
Vågsøy kommune 51 (2,0) 51 (2,0) 52 (1,9) 51 (1,8) 52 (2,0)
Årdal kommune 52 (2,5) 53 (2,6) 51 (2,2) 48 (2,1) 56 (2,1)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Askvoll kommune 20,6 20,0 21,4 28,1 21,9
Aurland kommune 27,8 35,0
Balestrand kommune
Bremanger kommune 47,6 28,1 26,8 14,6 35,0
Eid kommune 23,4 13,6 18,7 15,5 29,1
Fjaler kommune 40,0 51,4 22,6 25,8
Flora kommune 30,5 32,7 31,1 35,8 27,5
Førde kommune 9,0 14,6 10,2 12,7 14,3
Gaular kommune 42,9 15,9 31,3 17,1 38,9
Gloppen kommune 37,8 37,3 36,6 29,6 28,9
Gulen kommune
Hornindal kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 22,0 28,8 17,1 31,8 20,6
Jølster kommune 24,3 33,3 21,2 17,0 30,8
Leikanger kommune 25,9 26,5 17,2 25,9
Luster kommune 34,4 16,1 20,0 16,2 9,1
Lærdal kommune
Naustdal kommune 46,2 41,0 52,6 28,1
Selje kommune 41,2 24,0 30,8 30,0
Sogndal kommune 19,3 33,3 14,5 23,2 14,1
Solund kommune
Stryn kommune 32,9 24,1 14,9 26,2 25,9
Vik kommune 17,1 29,6
Vågsøy kommune 25,0 32,1 17,1 16,5 24,7
Årdal kommune 33,3 25,4 29,4 26,8 4,0
Mestringsnivå 2
Askvoll kommune 47,1 54,3 57,1 31,3 46,9
Aurland kommune 33,3 40,0
Balestrand kommune
Bremanger kommune 38,1 43,8 56,1 63,4 47,5
Eid kommune 55,8 66,7 61,3 62,0 51,9
Fjaler kommune 43,3 35,1 61,3 48,4
Flora kommune 48,2 38,8 40,0 45,0 51,1
Førde kommune 56,5 56,7 55,1 54,1 59,5
Gaular kommune 33,3 65,9 46,9 62,9 50,0
Gloppen kommune 46,7 52,5 53,5 53,5 46,1
Gulen kommune
Hornindal kommune 57,1
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 46,3 47,5 68,6 50,0 41,2
Jølster kommune 67,6 52,1 63,6 59,6 53,8
Leikanger kommune 51,9 61,8 58,6 55,6
Luster kommune 42,6 64,5 58,2 51,5 51,5
Lærdal kommune
Naustdal kommune 41,0 43,6 42,1 59,4
Selje kommune 50,0 56,0 50,0 33,3
Sogndal kommune 57,8 44,1 57,9 51,2 51,1
Solund kommune
Stryn kommune 50,6 63,2 66,0 56,0 40,0
Vik kommune 60,0 44,4
Vågsøy kommune 52,5 52,6 64,3 50,6 55,6
Årdal kommune 37,8 45,8 52,9 48,2 56,0
Mestringsnivå 3
Askvoll kommune 32,4 25,7 21,4 40,6 31,3
Aurland kommune 38,9 25,0
Balestrand kommune
Bremanger kommune 14,3 28,1 17,1 22,0 17,5
Eid kommune 20,8 19,8 20,0 22,5 19,0
Fjaler kommune 16,7 13,5 16,1 25,8
Flora kommune 21,3 28,6 28,9 19,2 21,3
Førde kommune 34,5 28,7 34,7 33,1 26,2
Gaular kommune 23,8 18,2 21,9 20,0 11,1
Gloppen kommune 15,6 10,2 9,9 16,9 25,0
Gulen kommune
Hornindal kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 31,7 23,7 14,3 18,2 38,2
Jølster kommune 8,1 14,6 15,2 23,4 15,4
Leikanger kommune 22,2 11,8 24,1 18,5
Luster kommune 23,0 19,4 21,8 32,4 39,4
Lærdal kommune
Naustdal kommune 12,8 15,4 5,3 12,5
Selje kommune 8,8 20,0 19,2 36,7
Sogndal kommune 22,9 22,5 27,6 25,6 34,8
Solund kommune
Stryn kommune 16,5 12,6 19,1 17,9 34,1
Vik kommune 22,9 25,9
Vågsøy kommune 22,5 15,4 18,6 32,9 19,8
Årdal kommune 28,9 28,8 17,6 25,0 40,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Askvoll kommune 9,4 28,6 21,4 21,9 28,1
Aurland kommune 23,8
Balestrand kommune
Bremanger kommune 35,7 34,8 33,3 9,8 23,7
Eid kommune 26,3 21,3 16,9 12,7 29,1
Fjaler kommune 35,5 38,9 22,6 16,1
Flora kommune 29,8 29,7 30,1 34,9 31,0
Førde kommune 16,4 23,4 13,5 25,0 20,8
Gaular kommune 40,0 23,3 32,4 28,6 33,3
Gloppen kommune 25,8 28,6 24,7 30,0 31,6
Gulen kommune 32,3
Hornindal kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 12,2 33,9 20,0 38,1 29,4
Jølster kommune 15,8 22,0 15,6 17,0 32,5
Leikanger kommune 25,0 31,4 29,6
Luster kommune 23,3 26,6 26,3 26,5 14,1
Lærdal kommune 25,0 28,6
Naustdal kommune 30,8 40,0 38,5 41,4 31,3
Selje kommune 40,0 40,7
Sogndal kommune 20,5 37,3 13,2 17,1 25,0
Solund kommune
Stryn kommune 31,6 27,4 22,6 19,0 32,5
Vik kommune 21,4 14,7 29,6 22,7
Vågsøy kommune 31,3 35,5 30,9 21,8 34,2
Årdal kommune 28,3 38,6 23,1 33,9 18,0
Mestringsnivå 2
Askvoll kommune 75,0 42,9 57,1 50,0 56,3
Aurland kommune 42,9
Balestrand kommune
Bremanger kommune 42,9 34,8 50,0 65,9 71,1
Eid kommune 48,7 61,3 64,9 60,6 54,4
Fjaler kommune 41,9 47,2 51,6 64,5
Flora kommune 51,1 50,3 45,9 46,7 50,6
Førde kommune 49,7 48,7 53,8 50,0 57,7
Gaular kommune 22,2 55,8 26,5 45,7 50,0
Gloppen kommune 55,1 49,0 64,4 58,6 51,3
Gulen kommune 61,3
Hornindal kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 63,4 44,1 54,3 52,4 52,9
Jølster kommune 63,2 38,0 71,9 61,7 50,0
Leikanger kommune 57,1 48,6 51,9
Luster kommune 51,7 50,0 47,4 47,1 60,9
Lærdal kommune 41,7 53,6
Naustdal kommune 53,8 47,5 48,7 41,4 46,9
Selje kommune 42,9 40,7
Sogndal kommune 61,4 44,1 57,9 62,2 54,3
Solund kommune
Stryn kommune 52,6 47,6 55,9 58,3 42,2
Vik kommune 46,4 52,9 48,1 54,5
Vågsøy kommune 45,0 48,4 47,1 61,5 49,4
Årdal kommune 54,3 42,1 63,5 51,8 56,0
Mestringsnivå 3
Askvoll kommune 15,6 28,6 21,4 28,1 15,6
Aurland kommune 33,3
Balestrand kommune
Bremanger kommune 21,4 30,4 16,7 24,4 5,3
Eid kommune 25,0 17,5 18,2 26,8 16,5
Fjaler kommune 22,6 13,9 25,8 19,4
Flora kommune 19,1 20,0 24,1 18,4 18,4
Førde kommune 33,9 27,8 32,7 25,0 21,4
Gaular kommune 37,8 20,9 41,2 25,7 16,7
Gloppen kommune 19,1 22,4 11,0 11,4 17,1
Gulen kommune 6,5
Hornindal kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune 24,4 22,0 25,7 9,5 17,6
Jølster kommune 21,1 40,0 12,5 21,3 17,5
Leikanger kommune 17,9 20,0 18,5
Luster kommune 25,0 23,4 26,3 26,5 25,0
Lærdal kommune 33,3 17,9
Naustdal kommune 15,4 12,5 12,8 17,2 21,9
Selje kommune 17,1 18,5
Sogndal kommune 18,1 18,6 28,9 20,7 20,7
Solund kommune
Stryn kommune 15,8 25,0 21,5 22,6 25,3
Vik kommune 32,1 32,4 22,2 22,7
Vågsøy kommune 23,8 16,1 22,1 16,7 16,5
Årdal kommune 17,4 19,3 13,5 14,3 26,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Askvoll kommune 12,1 17,6 24,1 15,6 14,7
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune 29,3 18,9 20,0 9,5 23,1
Eid kommune 13,0 7,6 15,4 11,1 10,1
Fjaler kommune 33,3 10,8 25,8 16,1
Flora kommune 24,6 32,7 32,6 32,0 24,3
Førde kommune 9,0 7,7 9,8 13,2 18,1
Gaular kommune 28,9 13,6 17,1 22,2 14,3
Gloppen kommune 17,7 27,4 26,0 13,9 25,0
Gulen kommune 10,0 24,0 26,7
Hornindal kommune
Hyllestad kommune 45,5
Høyanger kommune 23,3 30,5 20,0 21,7 17,6
Jølster kommune 22,5 17,6 14,7 22,9 12,2
Leikanger kommune 29,6 33,3
Luster kommune 19,4 15,6 19,6 14,3 7,6
Lærdal kommune 23,1 17,2
Naustdal kommune 48,8 33,3 42,5 37,9 15,6
Selje kommune 34,3
Sogndal kommune 11,8 25,5 17,9 13,6 21,3
Solund kommune
Stryn kommune 18,4 13,8 21,1 18,6 21,8
Vik kommune 21,4 5,7 18,5
Vågsøy kommune 22,5 20,8 14,3 11,5 15,2
Årdal kommune 13,0 15,3 15,7 25,0 6,1
Mestringsnivå 2
Askvoll kommune 60,6 47,1 41,4 56,3 55,9
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune 46,3 51,4 52,5 52,4 46,2
Eid kommune 58,4 49,4 52,6 50,0 62,0
Fjaler kommune 26,7 56,8 54,8 64,5
Flora kommune 49,3 48,7 45,4 47,1 52,5
Førde kommune 46,3 44,2 50,6 46,2 50,3
Gaular kommune 35,6 40,9 54,3 50,0 74,3
Gloppen kommune 50,0 53,2 56,2 55,6 50,0
Gulen kommune 70,0 56,0 70,0
Hornindal kommune
Hyllestad kommune 54,5
Høyanger kommune 58,1 49,2 57,1 50,0 52,9
Jølster kommune 50,0 52,9 55,9 54,2 61,0
Leikanger kommune 37,0 47,2
Luster kommune 56,5 40,6 51,8 48,6 48,5
Lærdal kommune 42,3 41,4
Naustdal kommune 43,9 43,6 37,5 34,5 56,3
Selje kommune 54,3
Sogndal kommune 50,6 56,9 39,7 60,5 48,3
Solund kommune
Stryn kommune 57,9 64,4 57,9 52,3 55,2
Vik kommune 42,9 54,3 59,3
Vågsøy kommune 45,0 50,6 55,7 65,4 51,9
Årdal kommune 50,0 44,1 62,7 62,5 44,9
Mestringsnivå 3
Askvoll kommune 27,3 35,3 34,5 28,1 29,4
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune 24,4 29,7 27,5 38,1 30,8
Eid kommune 28,6 43,0 32,1 38,9 27,8
Fjaler kommune 40,0 32,4 19,4 19,4
Flora kommune 26,1 18,7 22,0 20,9 23,2
Førde kommune 44,6 48,1 39,6 40,7 31,6
Gaular kommune 35,6 45,5 28,6 27,8 11,4
Gloppen kommune 32,3 19,4 17,8 30,6 25,0
Gulen kommune 20,0 20,0 3,3
Hornindal kommune
Hyllestad kommune 0,0
Høyanger kommune 18,6 20,3 22,9 28,3 29,4
Jølster kommune 27,5 29,4 29,4 22,9 26,8
Leikanger kommune 33,3 19,4
Luster kommune 24,2 43,8 28,6 37,1 43,9
Lærdal kommune 34,6 41,4
Naustdal kommune 7,3 23,1 20,0 27,6 28,1
Selje kommune 11,4
Sogndal kommune 37,6 17,6 42,3 25,9 30,3
Solund kommune
Stryn kommune 23,7 21,8 21,1 29,1 23,0
Vik kommune 35,7 40,0 22,2
Vågsøy kommune 32,5 28,6 30,0 23,1 32,9
Årdal kommune 37,0 40,7 21,6 12,5 49,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no