Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 49 (3,5)
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 49 (3,6)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 48 (4,9)
Moen skole 48 (3,4)
Sanne skole 47 (4,4)
Trintom skole 48 (3,7)
Lesing
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 50 (3,2)
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 52 (2,8)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 50 (4,1)
Moen skole 49 (2,4)
Sanne skole 51 (4,3)
Trintom skole 47 (2,9)
Regning
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 51 (3,2)
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 48 (5,0)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 49 (4,3)
Moen skole 52 (3,6)
Sanne skole 55 (5,6)
Trintom skole 44 (2,7)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 34,3
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 40,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 25,7
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 29,4
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 50,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 20,6
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 25,7
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 45,7
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 28,6
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no