Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått) 49 (3,0)
Brandbu barneskole 49 (2,8) 51 (3,9) 47 (2,7) 49 (3,5)
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 47 (4,8) 58 (4,2) 56 (6,8) 53 (5,6) 49 (3,6)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 51 (5,0) 50 (4,4) 44 (3,1) 48 (3,8) 48 (4,9)
Moen skole 54 (3,0) 53 (5,1) 53 (3,1) 53 (4,9) 48 (3,4)
Sanne skole 50 (4,2) 51 (3,5) 54 (4,1) 50 (3,4) 47 (4,4)
Solvang skole (utgått) 48 (2,9)
Trintom skole 45 (3,2) 54 (3,6) 52 (2,9) 52 (3,6) 48 (3,7)
Lesing
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått) 48 (5,6)
Brandbu barneskole 49 (2,5) 50 (3,1) 48 (2,7) 50 (3,2)
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 52 (5,8) 53 (3,7) 52 (5,1) 52 (2,8)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 54 (4,5) 53 (2,7) 50 (3,7) 50 (3,5) 50 (4,1)
Moen skole 61 (2,5) 52 (4,0) 53 (3,1) 52 (5,1) 49 (2,4)
Sanne skole 51 (4,3) 51 (3,1) 55 (4,1) 47 (3,7) 51 (4,3)
Solvang skole (utgått) 51 (3,9)
Trintom skole 47 (3,9) 56 (3,3) 50 (2,9) 55 (3,5) 47 (2,9)
Regning
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått) 50 (5,8)
Brandbu barneskole 51 (2,7) 49 (3,3) 46 (2,6) 51 (3,2)
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 49 (4,8) 55 (3,7) 55 (5,5) 48 (5,0)
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 45 (5,6)
Jaren skole 52 (4,7) 52 (3,7) 48 (4,1) 53 (3,8) 49 (4,3)
Moen skole 62 (2,6) 54 (3,3) 55 (3,2) 56 (4,8) 52 (3,6)
Sanne skole 51 (4,2) 51 (3,2) 58 (5,6) 47 (4,2) 55 (5,6)
Solvang skole (utgått) 48 (3,4)
Trintom skole 48 (3,9) 53 (3,4) 47 (3,7) 53 (3,9) 44 (2,7)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 31,9 19,4 37,2 34,3
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 46,7 10,0 20,0 23,3
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 46,8 48,4 48,8 40,0
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 43,3 56,7 53,3 43,3
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 21,3 32,3 14,0 25,7
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 10,0 33,3 26,7 33,3

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 31,3 19,4 31,8 29,4
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 29,4
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 25,0 25,0
Moen skole 0,0 26,3
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 40,0 3,3 16,7 16,7
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 50,0 61,3 50,0 50,0
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 29,4
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 45,0 50,0
Moen skole 26,3 36,8
Sanne skole 54,5
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 40,0 60,0 66,7 43,3
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 18,8 19,4 18,2 20,6
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 41,2
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 30,0 25,0
Moen skole 73,7 36,8
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 20,0 36,7 16,7 40,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 17,0 25,0 42,9 25,7
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 36,7 10,0 40,0 20,0
Mestringsnivå 2
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 57,4 59,4 45,2 45,7
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 64,7
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 40,0 53,3 40,0 40,0
Mestringsnivå 3
Bjoneroa skole
Bjørklund skole (utgått)
Brandbu barneskole 25,5 15,6 11,9 28,6
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått)
Fredheim skole 35,3
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Solvang skole (utgått)
Trintom skole 23,3 36,7 20,0 40,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no