Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 3441
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Fjerdum skole 50 (4,2)
Follebu skole 48 (3,7) 49 (6,5) 47 (4,5)
Forset skole 51 (4,3)
Gausdal ungdomsskole
Lesing
Fjerdum skole 49 (4,1)
Follebu skole 48 (3,6) 48 (6,6) 49 (4,4)
Forset skole 50 (3,3)
Gausdal ungdomsskole
Regning
Fjerdum skole 47 (4,2)
Follebu skole 46 (3,7)
Forset skole 51 (2,8)
Gausdal ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole
Follebu skole 38,5
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole
Follebu skole 42,3
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole
Follebu skole 19,2
Forset skole
Gausdal ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no