Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 3441
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Fjerdum skole 45 (3,1) 48 (3,5) 50 (2,9) 44 (1,8) 50 (4,2)
Follebu skole 53 (2,8) 47 (4,1) 47 (3,4) 50 (4,6) 48 (3,7)
Forset skole 46 (4,9) 49 (4,3) 53 (5,5) 53 (6,9) 51 (4,3)
Gausdal ungdomsskole
Lesing
Fjerdum skole 47 (3,0) 45 (3,2) 52 (2,7) 48 (2,3) 49 (4,1)
Follebu skole 54 (3,9) 49 (3,5) 50 (3,8) 53 (4,5) 48 (3,6)
Forset skole 46 (4,1) 47 (4,1) 53 (4,5) 52 (7,0) 50 (3,3)
Gausdal ungdomsskole
Regning
Fjerdum skole 45 (3,5) 47 (3,4) 50 (3,0) 49 (3,2) 47 (4,2)
Follebu skole 53 (4,3) 47 (3,0) 47 (3,0) 53 (5,0) 46 (3,7)
Forset skole 46 (6,7) 48 (4,0) 50 (3,6) 50 (4,9) 51 (2,8)
Gausdal ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole 51,6 22,9 38,2
Follebu skole 38,5
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole 41,9 48,6 58,8
Follebu skole 42,3
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole 6,5 28,6 2,9
Follebu skole 19,2
Forset skole
Gausdal ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole 37,5 12,1 26,5
Follebu skole 25,0
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole 50,0 60,6 64,7
Follebu skole 50,0
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole 12,5 27,3 8,8
Follebu skole 25,0
Forset skole
Gausdal ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Fjerdum skole 48,4 22,9 17,6
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Fjerdum skole 38,7 48,6 61,8
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Fjerdum skole 12,9 28,6 20,6
Follebu skole
Forset skole
Gausdal ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no