Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 3450
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Etnedal skule 45 (4,4) 47 (5,7) 52 (6,0) 50 (4,1) 43 (2,4)
Lesing
Etnedal skule 48 (3,8) 49 (4,0) 50 (5,7) 50 (4,5) 46 (3,2)
Regning
Etnedal skule 49 (3,9) 51 (5,7) 47 (5,4) 48 (5,0) 47 (5,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Etnedal skule
Mestringsnivå 2
Etnedal skule 57,1
Mestringsnivå 3
Etnedal skule

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Etnedal skule 23,8
Mestringsnivå 2
Etnedal skule 52,4
Mestringsnivå 3
Etnedal skule 23,8

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Etnedal skule 38,1
Mestringsnivå 2
Etnedal skule 28,6
Mestringsnivå 3
Etnedal skule 33,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no