Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2018-19
Engelsk
Bønsmoen skole 51 (2,6)
Dal skole 49 (2,4)
Eidsvoll Verk skole 52 (3,8)
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 51 (2,5)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 46 (2,8)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 53 (3,6)
Lesing
Bønsmoen skole 51 (2,5)
Dal skole 45 (2,4)
Eidsvoll Verk skole 50 (3,0)
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 49 (3,0)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 47 (3,1)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 50 (2,7)
Regning
Bønsmoen skole 49 (2,8)
Dal skole 44 (2,7)
Eidsvoll Verk skole 49 (2,6)
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 48 (2,4)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 46 (2,9)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 47 (3,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2018-19
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole 2,9
Dal skole 35,1
Eidsvoll Verk skole 20,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 18,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 37,0
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 17,1
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole 77,1
Dal skole 43,9
Eidsvoll Verk skole 50,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 52,8
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 54,3
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 45,7
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole 20,0
Dal skole 21,1
Eidsvoll Verk skole 30,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 28,3
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 8,7
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 37,1

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2018-19
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole 17,1
Dal skole 50,9
Eidsvoll Verk skole 30,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 30,2
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 37,0
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 20,0
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole 60,0
Dal skole 40,4
Eidsvoll Verk skole 50,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 45,3
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 43,5
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 65,7
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole 22,9
Dal skole 8,8
Eidsvoll Verk skole 20,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 24,5
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 19,6
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 14,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2018-19
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole 27,8
Dal skole 51,7
Eidsvoll Verk skole 22,6
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 25,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 46,7
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 36,1
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole 47,2
Dal skole 39,7
Eidsvoll Verk skole 58,1
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 57,4
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 31,1
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 44,4
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole 25,0
Dal skole 8,6
Eidsvoll Verk skole 19,4
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 16,7
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 22,2
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 19,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no