Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Engelsk
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 55 (4,0)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 58 (4,7)
Frogn kommune 53 (7,1)
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune 69 (2,5)
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 48 (4,6)
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 46 (4,5)
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 42 (3,9)
Lesing
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 51 (2,6)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 52 (3,2)
Frogn kommune 53 (5,2)
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune 53 (4,6)
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 47 (4,6)
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 47 (3,8)
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 45 (3,2)
Regning
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 49 (3,1)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 52 (3,2)
Frogn kommune 51 (6,3)
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune 54 (4,0)
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 48 (4,7)
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 44 (2,9)
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 38 (3,8)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 34,5
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 28,2
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 50,0
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 53,8
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 18,2
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 15,4
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 30,8
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 46,2
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 47,3
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 56,4
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 19,2
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 0,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 24,1
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 23,1
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 38,5
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 44,4
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 43,6
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 61,5
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 31,5
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 33,3
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune 0,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 35,7
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 13,2
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 33,3
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 42,9
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 52,6
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 38,1
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 21,4
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 34,2
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune 28,6
Marker kommune
Modum kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune
Skiptvet kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Ås kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no