Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Bønsmoen skole 50 (3,1)
Dal skole 50 (3,1)
Eidsvoll Verk skole 50 (3,5)
Feiring skole 51 (6,2)
Langset skole 47 (3,4)
Råholt skole 56 (2,8)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 46 (2,6)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 49 (3,0)
Lesing
Bønsmoen skole 51 (3,4)
Dal skole 50 (3,1)
Eidsvoll Verk skole 48 (3,7)
Feiring skole 52 (5,8)
Langset skole 45 (3,6)
Råholt skole 55 (2,4)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 46 (2,7)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 50 (2,8)
Regning
Bønsmoen skole 48 (3,1)
Dal skole 47 (2,7)
Eidsvoll Verk skole 47 (3,1)
Feiring skole 47 (4,4)
Langset skole 42 (3,2)
Råholt skole 53 (2,8)
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 45 (2,2)
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 51 (2,6)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole 24,2
Dal skole 27,7
Eidsvoll Verk skole 30,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 8,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 40,4
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 23,5
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole 54,5
Dal skole 42,6
Eidsvoll Verk skole 40,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 50,0
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 44,7
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 55,9
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole 21,2
Dal skole 29,8
Eidsvoll Verk skole 30,0
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 41,1
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 14,9
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 20,6

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole
Dal skole 29,8
Eidsvoll Verk skole 30,0
Feiring skole
Langset skole 45,2
Råholt skole 5,6
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 41,7
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 17,6
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole
Dal skole 42,6
Eidsvoll Verk skole 53,3
Feiring skole
Langset skole 41,9
Råholt skole 55,6
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 43,8
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 64,7
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole
Dal skole 27,7
Eidsvoll Verk skole 16,7
Feiring skole
Langset skole 12,9
Råholt skole 38,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 14,6
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 17,6

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole 29,0
Dal skole 28,6
Eidsvoll Verk skole 38,7
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 17,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 35,6
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 11,4
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole 54,8
Dal skole 57,1
Eidsvoll Verk skole 48,4
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 39,3
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 57,8
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 71,4
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole 16,1
Dal skole 14,3
Eidsvoll Verk skole 12,9
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole 42,9
Råholt ungdomsskole
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole 6,7
Vilberg ungdomsskole
Ås skole 17,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no