Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Engelsk
Aremark kommune 43 (6,4)
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 53 (0,5)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 49 (1,8)
Flesberg kommune 45 (3,1)
Flå kommune
Fredrikstad kommune 50 (0,6)
Frogn kommune 51 (1,3)
Gjerdrum kommune 50 (2,1)
Gol kommune 49 (2,4)
Halden kommune
Hemsedal kommune 46 (3,4)
Hol kommune 48 (2,6)
Hole kommune
Hurdal kommune 46 (3,8)
Hvaler kommune 49 (2,1)
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 45 (1,8)
Kongsberg kommune 51 (1,2)
Krødsherad kommune 45 (3,6)
Lier kommune 49 (1,1)
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 48 (1,8)
Lørenskog kommune 52 (0,9)
Marker kommune 47 (3,0)
Modum kommune 47 (1,5)
Moss kommune
Nannestad kommune 49 (1,6)
Nes kommune 49 (1,2)
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 51 (1,5)
Nittedal kommune 51 (1,1)
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 46 (3,0)
Rakkestad kommune 49 (1,7)
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 50 (1,3)
Råde kommune 46 (2,3)
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 51 (2,8)
Skiptvet kommune 49 (2,5)
Ullensaker kommune 51 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,3)
Våler kommune 51 (2,0)
Øvre Eiker kommune 50 (1,4)
Ål kommune 46 (1,9)
Ås kommune
Lesing
Aremark kommune 47 (5,1)
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 53 (0,5)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 49 (1,2)
Enebakk kommune 47 (1,5)
Flesberg kommune 49 (3,8)
Flå kommune
Fredrikstad kommune 49 (0,6)
Frogn kommune 52 (1,4)
Gjerdrum kommune 52 (2,0)
Gol kommune 49 (2,1)
Halden kommune
Hemsedal kommune 46 (4,1)
Hol kommune 48 (2,8)
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 51 (2,4)
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 47 (2,1)
Kongsberg kommune 52 (1,2)
Krødsherad kommune 49 (3,3)
Lier kommune 52 (1,1)
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 49 (1,6)
Lørenskog kommune 51 (0,9)
Marker kommune 48 (3,9)
Modum kommune 48 (1,5)
Moss kommune
Nannestad kommune 48 (1,4)
Nes kommune 48 (1,4)
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 51 (1,3)
Nittedal kommune 51 (1,1)
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 47 (3,5)
Rakkestad kommune 49 (2,1)
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 50 (1,4)
Råde kommune 46 (2,1)
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 56 (3,5)
Skiptvet kommune 47 (2,8)
Ullensaker kommune 50 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,3)
Våler kommune 50 (2,1)
Øvre Eiker kommune 50 (1,5)
Ål kommune 48 (2,3)
Ås kommune 51 (1,4)
Regning
Aremark kommune 43 (5,7)
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 53 (0,5)
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 48 (1,6)
Flesberg kommune 46 (4,0)
Flå kommune
Fredrikstad kommune 49 (0,6)
Frogn kommune 51 (1,3)
Gjerdrum kommune 51 (2,0)
Gol kommune 46 (2,4)
Halden kommune
Hemsedal kommune 48 (4,1)
Hol kommune 50 (2,7)
Hole kommune
Hurdal kommune 49 (3,5)
Hvaler kommune 47 (2,6)
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 46 (1,8)
Kongsberg kommune 51 (1,1)
Krødsherad kommune 49 (2,8)
Lier kommune 51 (1,1)
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 48 (1,5)
Lørenskog kommune 52 (0,9)
Marker kommune 52 (3,8)
Modum kommune 49 (1,4)
Moss kommune
Nannestad kommune 46 (1,4)
Nes kommune 49 (1,3)
Nesbyen kommune
Nesodden kommune 51 (1,3)
Nittedal kommune 52 (1,0)
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 45 (3,8)
Rakkestad kommune 49 (1,9)
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 50 (1,2)
Råde kommune 47 (1,9)
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 53 (2,7)
Skiptvet kommune 48 (2,7)
Ullensaker kommune 50 (1,0)
Vestby kommune 51 (1,3)
Våler kommune 50 (2,3)
Øvre Eiker kommune 51 (1,3)
Ål kommune 49 (2,2)
Ås kommune

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Offentlig
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 14,6
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 31,0
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 21,3
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune 25,9
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 18,4
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 22,9
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 45,1
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune 28,5
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 30,0
Lørenskog kommune 16,8
Marker kommune 40,0
Modum kommune 35,1
Moss kommune
Nannestad kommune 29,2
Nes kommune 23,3
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 18,1
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 21,3
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 26,8
Råde kommune 49,3
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 10,8
Skiptvet kommune 30,0
Ullensaker kommune 18,9
Vestby kommune 23,8
Våler kommune 15,4
Øvre Eiker kommune 25,3
Ål kommune 38,7
Ås kommune
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 50,4
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 41,3
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 55,2
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune 53,4
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 63,2
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 60,4
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 42,3
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune 46,4
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 51,0
Lørenskog kommune 52,8
Marker kommune 53,3
Modum kommune 48,7
Moss kommune
Nannestad kommune 47,4
Nes kommune 56,7
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 52,7
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 57,3
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 51,8
Råde kommune 32,0
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 59,5
Skiptvet kommune 48,0
Ullensaker kommune 55,9
Vestby kommune 56,3
Våler kommune 63,1
Øvre Eiker kommune 50,5
Ål kommune 51,6
Ås kommune
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 35,0
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 27,8
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 23,5
Frogn kommune
Gjerdrum kommune
Gol kommune 20,7
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 18,4
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 16,7
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 12,7
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune 25,2
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 19,0
Lørenskog kommune 30,3
Marker kommune 6,7
Modum kommune 16,2
Moss kommune
Nannestad kommune 23,4
Nes kommune 20,0
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 29,2
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 21,3
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 21,4
Råde kommune 18,7
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 29,7
Skiptvet kommune 22,0
Ullensaker kommune 25,2
Vestby kommune 19,9
Våler kommune 21,5
Øvre Eiker kommune 24,2
Ål kommune 9,7
Ås kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Offentlig
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 14,3
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 24,5
Enebakk kommune 31,3
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 25,6
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 22,9
Gol kommune 18,0
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 29,7
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 14,9
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 31,5
Kongsberg kommune 19,4
Krødsherad kommune
Lier kommune 14,8
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 24,0
Lørenskog kommune 19,6
Marker kommune 36,7
Modum kommune 31,0
Moss kommune
Nannestad kommune 28,1
Nes kommune 31,0
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 19,6
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 30,3
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 23,7
Råde kommune 38,7
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 11,1
Skiptvet kommune 35,4
Ullensaker kommune 22,8
Vestby kommune 24,8
Våler kommune 17,2
Øvre Eiker kommune 25,4
Ål kommune 32,3
Ås kommune 17,6
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 47,0
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 54,2
Enebakk kommune 51,6
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 50,2
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 42,2
Gol kommune 68,9
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 54,1
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 61,7
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 54,8
Kongsberg kommune 45,8
Krødsherad kommune
Lier kommune 49,8
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 56,0
Lørenskog kommune 54,7
Marker kommune 40,0
Modum kommune 49,0
Moss kommune
Nannestad kommune 48,9
Nes kommune 47,6
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 48,6
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 37,1
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 48,9
Råde kommune 45,3
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 33,3
Skiptvet kommune 41,7
Ullensaker kommune 54,9
Vestby kommune 48,0
Våler kommune 60,9
Øvre Eiker kommune 46,5
Ål kommune 50,0
Ås kommune 54,7
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 38,7
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 21,3
Enebakk kommune 17,2
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 24,1
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 34,9
Gol kommune 13,1
Halden kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 16,2
Hole kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune 23,4
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 13,7
Kongsberg kommune 34,8
Krødsherad kommune
Lier kommune 35,4
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 20,0
Lørenskog kommune 25,7
Marker kommune 23,3
Modum kommune 20,0
Moss kommune
Nannestad kommune 23,0
Nes kommune 21,4
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 31,9
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 32,6
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 27,4
Råde kommune 16,0
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 55,6
Skiptvet kommune 22,9
Ullensaker kommune 22,3
Vestby kommune 27,2
Våler kommune 21,9
Øvre Eiker kommune 28,1
Ål kommune 17,7
Ås kommune 27,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Offentlig
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 13,2
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 31,5
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 25,1
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 23,0
Gol kommune 34,9
Halden kommune
Hemsedal kommune 42,3
Hol kommune 23,1
Hole kommune
Hurdal kommune 27,3
Hvaler kommune 34,8
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 35,6
Kongsberg kommune 20,6
Krødsherad kommune
Lier kommune 21,6
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 26,2
Lørenskog kommune
Marker kommune 17,2
Modum kommune 25,5
Moss kommune
Nannestad kommune 37,8
Nes kommune 31,3
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 16,0
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 31,9
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 24,0
Råde kommune 29,3
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 10,8
Skiptvet kommune 35,4
Ullensaker kommune 22,9
Vestby kommune 20,6
Våler kommune 28,8
Øvre Eiker kommune 19,3
Ål kommune 22,2
Ås kommune
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 48,0
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 52,3
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 52,5
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 46,0
Gol kommune 50,8
Halden kommune
Hemsedal kommune 30,8
Hol kommune 56,4
Hole kommune
Hurdal kommune 50,0
Hvaler kommune 52,2
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 53,4
Kongsberg kommune 52,3
Krødsherad kommune
Lier kommune 48,9
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 57,3
Lørenskog kommune
Marker kommune 51,7
Modum kommune 54,1
Moss kommune
Nannestad kommune 46,2
Nes kommune 42,1
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 50,6
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 46,2
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 52,0
Råde kommune 60,0
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 48,6
Skiptvet kommune 45,8
Ullensaker kommune 51,6
Vestby kommune 54,1
Våler kommune 43,9
Øvre Eiker kommune 51,3
Ål kommune 58,7
Ås kommune
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 38,8
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune 16,2
Flesberg kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune 22,4
Frogn kommune
Gjerdrum kommune 31,0
Gol kommune 14,3
Halden kommune
Hemsedal kommune 26,9
Hol kommune 20,5
Hole kommune
Hurdal kommune 22,7
Hvaler kommune 13,0
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 11,0
Kongsberg kommune 27,1
Krødsherad kommune
Lier kommune 29,5
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 16,5
Lørenskog kommune
Marker kommune 31,0
Modum kommune 20,4
Moss kommune
Nannestad kommune 16,0
Nes kommune 26,6
Nesbyen kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune 33,3
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune
Rakkestad kommune 22,0
Ringerike kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune 24,0
Råde kommune 10,7
Sarpsborg kommune
Sigdal kommune 40,5
Skiptvet kommune 18,8
Ullensaker kommune 25,5
Vestby kommune 25,4
Våler kommune 27,3
Øvre Eiker kommune 29,4
Ål kommune 19,0
Ås kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no