Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 0237
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk
Asker kommune 52 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 50 (1,3)
Bærum kommune 53 (0,5)
Eidsvoll kommune 48 (1,2)
Enebakk kommune 49 (1,8)
Fet kommune 47 (1,6)
Frogn kommune 51 (1,3)
Gjerdrum kommune 50 (2,1)
Hurdal kommune 46 (3,8)
Lørenskog kommune 51 (0,8)
Nannestad kommune 49 (1,6)
Nes kommune 49 (1,2)
Nesodden kommune 51 (1,5)
Nittedal kommune 51 (1,1)
Oppegård kommune 51 (1,0)
Rælingen kommune 50 (1,3)
Skedsmo kommune 51 (0,8)
Ski kommune 51 (0,9)
Sørum kommune 49 (1,3)
Ullensaker kommune 51 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,3)
Ås kommune 50 (1,3)
Lesing
Asker kommune 53 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 49 (1,4)
Bærum kommune 53 (0,5)
Eidsvoll kommune 49 (1,2)
Enebakk kommune 47 (1,5)
Fet kommune 51 (1,7)
Frogn kommune 52 (1,4)
Gjerdrum kommune 52 (2,0)
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 51 (0,8)
Nannestad kommune 48 (1,4)
Nes kommune 48 (1,4)
Nesodden kommune 51 (1,2)
Nittedal kommune 51 (1,1)
Oppegård kommune 52 (1,0)
Rælingen kommune 50 (1,4)
Skedsmo kommune 50 (0,8)
Ski kommune 50 (0,9)
Sørum kommune 49 (1,3)
Ullensaker kommune 50 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,3)
Ås kommune 51 (1,4)
Regning
Asker kommune 52 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 50 (1,3)
Bærum kommune 53 (0,5)
Eidsvoll kommune 48 (1,1)
Enebakk kommune 48 (1,6)
Fet kommune 49 (1,6)
Frogn kommune 51 (1,2)
Gjerdrum kommune 51 (2,0)
Hurdal kommune 49 (3,5)
Lørenskog kommune 52 (0,9)
Nannestad kommune 46 (1,4)
Nes kommune 49 (1,3)
Nesodden kommune 50 (1,3)
Nittedal kommune 52 (1,0)
Oppegård kommune 52 (1,0)
Rælingen kommune 50 (1,2)
Skedsmo kommune 50 (0,7)
Ski kommune 51 (0,9)
Sørum kommune 49 (1,2)
Ullensaker kommune 50 (1,0)
Vestby kommune 51 (1,3)
Ås kommune 50 (1,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune 17,0
Aurskog-Høland kommune 23,3
Bærum kommune 14,7
Eidsvoll kommune 28,5
Enebakk kommune 31,0
Fet kommune 35,6
Frogn kommune 19,5
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 17,4
Nannestad kommune 29,2
Nes kommune 23,3
Nesodden kommune 27,6
Nittedal kommune 18,1
Oppegård kommune 19,1
Rælingen kommune 26,8
Skedsmo kommune 22,4
Ski kommune 20,2
Sørum kommune 28,1
Ullensaker kommune 18,9
Vestby kommune 23,8
Ås kommune 23,3
Mestringsnivå 2
Asker kommune 53,6
Aurskog-Høland kommune 55,6
Bærum kommune 49,9
Eidsvoll kommune 49,4
Enebakk kommune 41,3
Fet kommune 48,3
Frogn kommune 54,7
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 52,5
Nannestad kommune 47,4
Nes kommune 56,7
Nesodden kommune 40,6
Nittedal kommune 52,7
Oppegård kommune 52,5
Rælingen kommune 51,8
Skedsmo kommune 48,5
Ski kommune 51,7
Sørum kommune 52,2
Ullensaker kommune 55,9
Vestby kommune 56,3
Ås kommune 55,9
Mestringsnivå 3
Asker kommune 29,4
Aurskog-Høland kommune 21,1
Bærum kommune 35,5
Eidsvoll kommune 22,1
Enebakk kommune 27,8
Fet kommune 16,1
Frogn kommune 25,8
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 30,1
Nannestad kommune 23,4
Nes kommune 20,0
Nesodden kommune 31,8
Nittedal kommune 29,2
Oppegård kommune 28,4
Rælingen kommune 21,4
Skedsmo kommune 29,2
Ski kommune 28,0
Sørum kommune 19,7
Ullensaker kommune 25,2
Vestby kommune 19,9
Ås kommune 20,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune 15,6
Aurskog-Høland kommune 24,7
Bærum kommune 14,5
Eidsvoll kommune 24,5
Enebakk kommune 31,3
Fet kommune 20,0
Frogn kommune 17,4
Gjerdrum kommune 22,9
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 20,4
Nannestad kommune 28,1
Nes kommune 31,0
Nesodden kommune 19,6
Nittedal kommune 19,6
Oppegård kommune 18,5
Rælingen kommune 23,7
Skedsmo kommune 25,5
Ski kommune 22,5
Sørum kommune 27,8
Ullensaker kommune 22,8
Vestby kommune 24,8
Ås kommune 17,6
Mestringsnivå 2
Asker kommune 50,5
Aurskog-Høland kommune 50,0
Bærum kommune 47,2
Eidsvoll kommune 54,2
Enebakk kommune 51,6
Fet kommune 50,0
Frogn kommune 48,9
Gjerdrum kommune 42,2
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 53,8
Nannestad kommune 48,9
Nes kommune 47,6
Nesodden kommune 55,8
Nittedal kommune 48,6
Oppegård kommune 46,7
Rælingen kommune 48,9
Skedsmo kommune 47,1
Ski kommune 51,7
Sørum kommune 47,1
Ullensaker kommune 54,9
Vestby kommune 48,0
Ås kommune 54,7
Mestringsnivå 3
Asker kommune 33,8
Aurskog-Høland kommune 25,3
Bærum kommune 38,4
Eidsvoll kommune 21,3
Enebakk kommune 17,2
Fet kommune 30,0
Frogn kommune 33,7
Gjerdrum kommune 34,9
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 25,8
Nannestad kommune 23,0
Nes kommune 21,4
Nesodden kommune 24,6
Nittedal kommune 31,9
Oppegård kommune 34,8
Rælingen kommune 27,4
Skedsmo kommune 27,4
Ski kommune 25,7
Sørum kommune 25,1
Ullensaker kommune 22,3
Vestby kommune 27,2
Ås kommune 27,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune 16,0
Aurskog-Høland kommune 24,2
Bærum kommune 13,3
Eidsvoll kommune 27,6
Enebakk kommune 31,5
Fet kommune 21,7
Frogn kommune 19,6
Gjerdrum kommune 23,0
Hurdal kommune 27,3
Lørenskog kommune 16,5
Nannestad kommune 37,8
Nes kommune 31,3
Nesodden kommune 26,4
Nittedal kommune 16,0
Oppegård kommune 16,0
Rælingen kommune 24,0
Skedsmo kommune 21,8
Ski kommune 21,6
Sørum kommune 26,2
Ullensaker kommune 22,9
Vestby kommune 20,6
Ås kommune 23,2
Mestringsnivå 2
Asker kommune 51,5
Aurskog-Høland kommune 48,9
Bærum kommune 48,0
Eidsvoll kommune 56,0
Enebakk kommune 52,3
Fet kommune 55,8
Frogn kommune 51,0
Gjerdrum kommune 46,0
Hurdal kommune 50,0
Lørenskog kommune 54,1
Nannestad kommune 46,2
Nes kommune 42,1
Nesodden kommune 44,5
Nittedal kommune 50,6
Oppegård kommune 49,9
Rælingen kommune 52,0
Skedsmo kommune 51,4
Ski kommune 47,6
Sørum kommune 52,8
Ullensaker kommune 51,6
Vestby kommune 54,1
Ås kommune 54,1
Mestringsnivå 3
Asker kommune 32,5
Aurskog-Høland kommune 27,0
Bærum kommune 38,7
Eidsvoll kommune 16,3
Enebakk kommune 16,2
Fet kommune 22,5
Frogn kommune 29,4
Gjerdrum kommune 31,0
Hurdal kommune 22,7
Lørenskog kommune 29,4
Nannestad kommune 16,0
Nes kommune 26,6
Nesodden kommune 29,1
Nittedal kommune 33,3
Oppegård kommune 34,1
Rælingen kommune 24,0
Skedsmo kommune 26,8
Ski kommune 30,8
Sørum kommune 21,0
Ullensaker kommune 25,5
Vestby kommune 25,4
Ås kommune 22,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no