Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 0237
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Asker kommune 52 (0,7) 52 (0,7) 52 (0,7) 53 (0,7) 52 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 51 (1,4) 50 (1,3) 48 (1,4) 47 (1,3) 48 (1,2)
Bærum kommune 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5)
Eidsvoll kommune 50 (1,3) 48 (1,2) 50 (1,2) 49 (1,1) 50 (1,1)
Enebakk kommune 49 (1,7) 49 (1,8) 49 (1,5) 45 (1,5) 47 (1,4)
Fet kommune 48 (1,5) 47 (1,6) 49 (1,4) 49 (1,5) 51 (1,5)
Frogn kommune 52 (1,5) 51 (1,3) 51 (1,4) 50 (1,4) 52 (1,2)
Gjerdrum kommune 48 (2,1) 50 (2,1) 48 (1,8) 49 (1,9) 49 (2,5)
Hurdal kommune 47 (2,7) 46 (3,8) 43 (3,1) 48 (3,4) 46 (4,2)
Lørenskog kommune 51 (0,9) 51 (0,8) 51 (0,9) 51 (0,8) 51 (0,8)
Nannestad kommune 45 (1,2) 49 (1,6) 48 (1,2) 52 (1,4) 51 (1,4)
Nes kommune 49 (1,3) 49 (1,2) 51 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,2)
Nesodden kommune 50 (1,5) 51 (1,5) 50 (1,2) 49 (1,4) 50 (1,2)
Nittedal kommune 50 (1,0) 51 (1,1) 49 (1,0) 53 (1,1) 52 (0,9)
Oppegård kommune 51 (1,0) 51 (1,0) 50 (0,9) 51 (1,0) 53 (1,0)
Rælingen kommune 48 (1,2) 50 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,3) 51 (1,2)
Skedsmo kommune 52 (0,8) 51 (0,8) 51 (0,8) 51 (0,7) 51 (0,7)
Ski kommune 51 (1,0) 51 (0,9) 51 (0,9) 51 (0,9) 51 (0,9)
Sørum kommune 50 (1,4) 49 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,0) 50 (1,1)
Ullensaker kommune 52 (1,0) 51 (0,9) 50 (0,9) 50 (0,9) 51 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,3) 50 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,3)
Ås kommune 51 (1,3) 50 (1,3) 49 (1,2) 51 (1,3) 50 (1,2)
Lesing
Asker kommune 53 (0,6) 53 (0,7) 53 (0,7) 52 (0,7) 51 (0,6)
Aurskog-Høland kommune 51 (1,4) 49 (1,4) 49 (1,4) 48 (1,4) 50 (1,3)
Bærum kommune 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,4)
Eidsvoll kommune 49 (1,2) 49 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,0) 48 (1,1)
Enebakk kommune 49 (1,6) 47 (1,5) 51 (1,6) 48 (1,6) 47 (1,2)
Fet kommune 49 (1,5) 51 (1,7) 50 (1,4) 49 (1,5) 50 (1,6)
Frogn kommune 53 (1,4) 52 (1,4) 51 (1,2) 50 (1,3) 51 (1,2)
Gjerdrum kommune 50 (2,2) 52 (2,0) 50 (1,8) 51 (2,1) 51 (2,2)
Hurdal kommune 47 (3,2) 47 (3,9) 50 (3,5) 48 (2,7)
Lørenskog kommune 50 (0,9) 51 (0,8) 50 (0,9) 50 (0,8) 51 (0,8)
Nannestad kommune 44 (1,4) 48 (1,4) 48 (1,4) 48 (1,3) 50 (1,4)
Nes kommune 47 (1,2) 48 (1,4) 51 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,2)
Nesodden kommune 51 (1,4) 51 (1,2) 52 (1,2) 51 (1,2) 52 (1,1)
Nittedal kommune 51 (1,1) 51 (1,1) 51 (1,1) 53 (1,0) 52 (0,9)
Oppegård kommune 52 (0,9) 52 (1,0) 52 (1,0) 53 (0,9) 53 (1,0)
Rælingen kommune 48 (1,4) 50 (1,4) 51 (1,2) 50 (1,3) 52 (1,2)
Skedsmo kommune 52 (0,8) 50 (0,8) 50 (0,8) 51 (0,7) 50 (0,7)
Ski kommune 51 (1,0) 50 (0,9) 52 (0,9) 51 (0,9) 50 (0,9)
Sørum kommune 52 (1,4) 49 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,1) 50 (1,1)
Ullensaker kommune 51 (0,8) 50 (0,9) 51 (0,9) 50 (0,9) 51 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,2) 50 (1,3) 50 (1,2) 50 (1,2) 50 (1,2)
Ås kommune 53 (1,4) 51 (1,4) 51 (1,3) 52 (1,2) 51 (1,2)
Regning
Asker kommune 53 (0,7) 52 (0,7) 52 (0,7) 51 (0,7) 51 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 51 (1,5) 50 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,3) 49 (1,3)
Bærum kommune 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5) 52 (0,5) 53 (0,5)
Eidsvoll kommune 48 (1,1) 48 (1,1) 48 (1,1) 48 (1,1) 47 (1,1)
Enebakk kommune 47 (1,6) 48 (1,6) 51 (1,7) 46 (1,4) 48 (1,3)
Fet kommune 47 (1,7) 49 (1,6) 50 (1,5) 49 (1,4) 50 (1,5)
Frogn kommune 51 (1,3) 51 (1,2) 52 (1,3) 49 (1,3) 50 (1,2)
Gjerdrum kommune 47 (2,1) 51 (2,0) 50 (1,7) 49 (2,1) 49 (2,2)
Hurdal kommune 46 (3,1) 49 (3,5) 47 (4,4) 48 (2,5) 48 (3,6)
Lørenskog kommune 51 (0,9) 52 (0,9) 51 (0,9) 49 (0,8) 51 (0,9)
Nannestad kommune 45 (1,3) 46 (1,4) 48 (1,4) 50 (1,3) 50 (1,4)
Nes kommune 48 (1,2) 49 (1,3) 50 (1,2) 48 (1,2) 49 (1,2)
Nesodden kommune 50 (1,3) 50 (1,3) 51 (1,1) 49 (1,2) 51 (1,1)
Nittedal kommune 50 (1,1) 52 (1,0) 51 (1,1) 52 (1,1) 51 (0,9)
Oppegård kommune 53 (1,0) 52 (1,0) 52 (0,9) 51 (0,9) 53 (1,0)
Rælingen kommune 48 (1,3) 50 (1,2) 50 (1,2) 49 (1,2) 51 (1,1)
Skedsmo kommune 51 (0,8) 50 (0,7) 51 (0,8) 51 (0,7) 49 (0,7)
Ski kommune 51 (1,0) 51 (0,9) 52 (0,8) 50 (0,9) 51 (0,9)
Sørum kommune 51 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,1) 49 (1,0) 49 (1,2)
Ullensaker kommune 51 (0,9) 50 (1,0) 51 (0,9) 51 (0,9) 51 (0,9)
Vestby kommune 50 (1,2) 51 (1,3) 49 (1,1) 50 (1,3) 50 (1,4)
Ås kommune 52 (1,3) 50 (1,3) 50 (1,3) 51 (1,2) 50 (1,1)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Asker kommune 19,7 17,0 17,3 18,0 23,0
Aurskog-Høland kommune 15,8 23,3 30,6 33,1 30,8
Bærum kommune 15,4 14,7 15,8 14,9 13,9
Eidsvoll kommune 29,7 28,5 27,6 28,6 22,5
Enebakk kommune 30,5 31,0 22,8 45,7 40,1
Fet kommune 31,2 35,6 21,7 29,2 25,8
Frogn kommune 21,1 19,5 24,4 26,0 14,3
Gjerdrum kommune 34,2 26,9 29,5
Hurdal kommune 29,7 26,9 52,0
Lørenskog kommune 20,4 17,4 21,2 19,4 17,4
Nannestad kommune 36,8 29,2 25,7 13,6 17,5
Nes kommune 29,4 23,3 23,5 23,0 26,9
Nesodden kommune 29,1 27,6 22,7 30,1 29,0
Nittedal kommune 20,9 18,1 21,1 13,5 18,3
Oppegård kommune 20,6 19,1 18,0 18,7 15,1
Rælingen kommune 31,2 26,8 20,0 24,9 20,1
Skedsmo kommune 23,2 22,4 19,9 19,7 20,5
Ski kommune 19,4 20,2 18,4 18,6 17,8
Sørum kommune 25,0 28,1 24,9 23,6 25,5
Ullensaker kommune 19,4 18,9 23,4 25,3 20,5
Vestby kommune 26,3 23,8 27,2 27,2 26,6
Ås kommune 20,3 23,3 26,0 19,8 24,1
Mestringsnivå 2
Asker kommune 49,1 53,6 51,4 46,9 44,3
Aurskog-Høland kommune 58,2 55,6 51,4 55,6 51,9
Bærum kommune 49,6 49,9 50,3 50,6 52,6
Eidsvoll kommune 48,2 49,4 45,5 49,3 53,6
Enebakk kommune 46,8 41,3 53,0 42,8 40,6
Fet kommune 47,8 48,3 59,2 49,4 48,3
Frogn kommune 47,8 54,7 50,2 48,6 58,1
Gjerdrum kommune 46,8 56,4 42,3
Hurdal kommune 54,1 50,0 20,0
Lørenskog kommune 50,2 52,5 52,8 52,2 52,8
Nannestad kommune 53,5 47,4 61,1 56,2 56,7
Nes kommune 50,9 56,7 47,5 53,9 50,2
Nesodden kommune 43,7 40,6 51,5 44,2 44,4
Nittedal kommune 56,2 52,7 57,9 54,2 52,9
Oppegård kommune 52,7 52,5 57,0 51,5 49,0
Rælingen kommune 49,7 51,8 58,1 52,9 53,4
Skedsmo kommune 43,5 48,5 50,5 49,9 52,3
Ski kommune 49,1 51,7 57,8 55,9 53,7
Sørum kommune 48,1 52,2 50,2 59,9 51,7
Ullensaker kommune 49,9 55,9 51,5 51,2 51,0
Vestby kommune 48,7 56,3 46,1 51,9 43,7
Ås kommune 55,8 55,9 52,4 50,4 52,2
Mestringsnivå 3
Asker kommune 31,3 29,4 31,3 35,1 32,7
Aurskog-Høland kommune 26,0 21,1 17,9 11,2 17,3
Bærum kommune 35,0 35,5 33,8 34,5 33,6
Eidsvoll kommune 22,1 22,1 26,9 22,1 23,9
Enebakk kommune 22,7 27,8 24,2 11,6 19,3
Fet kommune 21,0 16,1 19,1 21,4 25,8
Frogn kommune 31,1 25,8 25,4 25,4 27,6
Gjerdrum kommune 19,0 16,7 28,2
Hurdal kommune 16,2 23,1 28,0
Lørenskog kommune 29,4 30,1 26,1 28,4 29,9
Nannestad kommune 9,7 23,4 13,1 30,2 25,7
Nes kommune 19,7 20,0 29,0 23,0 22,9
Nesodden kommune 27,2 31,8 25,8 25,7 26,5
Nittedal kommune 22,9 29,2 21,1 32,3 28,8
Oppegård kommune 26,6 28,4 25,0 29,8 35,9
Rælingen kommune 19,1 21,4 21,9 22,2 26,5
Skedsmo kommune 33,3 29,2 29,6 30,4 27,2
Ski kommune 31,5 28,0 23,8 25,5 28,5
Sørum kommune 26,9 19,7 24,9 16,5 22,8
Ullensaker kommune 30,7 25,2 25,1 23,5 28,5
Vestby kommune 25,0 19,9 26,7 20,9 29,7
Ås kommune 24,0 20,8 21,5 29,7 23,7

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Asker kommune 14,3 15,6 16,8 18,3 18,5
Aurskog-Høland kommune 16,3 24,7 28,2 31,8 21,7
Bærum kommune 13,6 14,5 17,4 14,2 14,5
Eidsvoll kommune 24,4 24,5 27,6 20,4 31,4
Enebakk kommune 27,9 31,3 17,6 35,8 29,9
Fet kommune 28,7 20,0 24,0 27,3 22,7
Frogn kommune 14,9 17,4 18,6 24,0 18,0
Gjerdrum kommune 26,9 22,9 22,5
Hurdal kommune 40,5 21,4
Lørenskog kommune 22,1 20,4 25,1 20,7 20,6
Nannestad kommune 42,9 28,1 31,3 27,3 21,4
Nes kommune 38,4 31,0 24,8 25,6 26,9
Nesodden kommune 20,5 19,6 19,5 22,0 18,2
Nittedal kommune 21,3 19,6 21,8 14,8 14,5
Oppegård kommune 13,1 18,5 17,5 15,2 15,7
Rælingen kommune 28,2 23,7 22,3 24,9 15,9
Skedsmo kommune 18,2 25,5 26,0 20,2 22,6
Ski kommune 21,2 22,5 15,8 20,9 21,9
Sørum kommune 20,5 27,8 27,8 22,6 20,9
Ullensaker kommune 20,6 22,8 23,7 24,9 20,6
Vestby kommune 20,3 24,8 22,4 26,6 25,0
Ås kommune 12,1 17,6 23,9 17,0 16,3
Mestringsnivå 2
Asker kommune 49,5 50,5 48,5 50,5 54,3
Aurskog-Høland kommune 51,7 50,0 52,9 50,0 58,3
Bærum kommune 48,4 47,2 50,2 51,3 52,5
Eidsvoll kommune 52,8 54,2 49,1 57,4 50,0
Enebakk kommune 50,0 51,6 54,1 48,9 58,8
Fet kommune 51,0 50,0 53,2 52,6 56,0
Frogn kommune 47,0 48,9 55,7 52,0 60,7
Gjerdrum kommune 48,7 42,2 46,3
Hurdal kommune 40,5 53,6
Lørenskog kommune 47,9 53,8 50,9 53,6 55,9
Nannestad kommune 47,9 48,9 51,1 60,0 57,8
Nes kommune 47,2 47,6 45,4 53,3 52,7
Nesodden kommune 52,2 55,8 50,2 49,8 53,6
Nittedal kommune 49,0 48,6 49,6 54,1 57,1
Oppegård kommune 53,1 46,7 51,9 50,0 49,4
Rælingen kommune 46,6 48,9 53,6 52,0 59,1
Skedsmo kommune 45,6 47,1 47,0 52,9 55,0
Ski kommune 48,1 51,7 55,0 53,6 53,0
Sørum kommune 43,3 47,1 53,7 59,4 56,7
Ullensaker kommune 55,1 54,9 48,8 53,4 53,2
Vestby kommune 55,0 48,0 56,5 49,8 52,7
Ås kommune 54,0 54,7 48,2 51,9 55,3
Mestringsnivå 3
Asker kommune 36,2 33,8 34,7 31,2 27,3
Aurskog-Høland kommune 32,0 25,3 18,8 18,2 20,0
Bærum kommune 37,9 38,4 32,3 34,5 33,0
Eidsvoll kommune 22,8 21,3 23,2 22,2 18,6
Enebakk kommune 22,1 17,2 28,4 15,3 11,2
Fet kommune 20,4 30,0 22,7 20,1 21,3
Frogn kommune 38,1 33,7 25,7 24,0 21,4
Gjerdrum kommune 24,4 34,9 31,3
Hurdal kommune 18,9 25,0
Lørenskog kommune 30,1 25,8 24,0 25,7 23,5
Nannestad kommune 9,3 23,0 17,6 12,7 20,8
Nes kommune 14,4 21,4 29,8 21,1 20,4
Nesodden kommune 27,3 24,6 30,3 28,2 28,2
Nittedal kommune 29,7 31,9 28,5 31,0 28,3
Oppegård kommune 33,9 34,8 30,6 34,8 34,8
Rælingen kommune 25,3 27,4 24,2 23,1 25,0
Skedsmo kommune 36,2 27,4 27,0 27,0 22,3
Ski kommune 30,7 25,7 29,2 25,6 25,2
Sørum kommune 36,3 25,1 18,5 18,0 22,4
Ullensaker kommune 24,3 22,3 27,5 21,7 26,2
Vestby kommune 24,8 27,2 21,1 23,7 22,3
Ås kommune 33,8 27,7 27,9 31,1 28,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Asker kommune 16,1 16,0 16,2 21,4 18,4
Aurskog-Høland kommune 21,6 24,2 27,7 26,6 25,4
Bærum kommune 14,8 13,3 16,4 17,4 15,6
Eidsvoll kommune 30,5 27,6 31,3 29,9 35,7
Enebakk kommune 36,7 31,5 21,9 38,8 29,0
Fet kommune 38,2 21,7 21,2 24,8 22,5
Frogn kommune 21,7 19,6 16,7 25,7 21,2
Gjerdrum kommune 34,1 23,0
Hurdal kommune 43,2 27,3
Lørenskog kommune 19,1 16,5 19,2 25,3 20,8
Nannestad kommune 41,8 37,8 29,1 22,1 23,7
Nes kommune 31,5 31,3 22,6 32,6 26,1
Nesodden kommune 20,9 26,4 20,8 24,7 19,8
Nittedal kommune 27,5 16,0 20,0 17,6 22,3
Oppegård kommune 13,8 16,0 11,4 20,1 14,6
Rælingen kommune 31,0 24,0 21,4 22,9 16,9
Skedsmo kommune 21,8 21,8 20,4 20,4 25,8
Ski kommune 21,4 21,6 14,3 21,0 18,8
Sørum kommune 21,2 26,2 23,8 22,2 26,5
Ullensaker kommune 21,7 22,9 20,2 22,7 24,3
Vestby kommune 20,9 20,6 22,8 25,0 27,1
Ås kommune 17,3 23,2 25,5 17,6 17,5
Mestringsnivå 2
Asker kommune 46,9 51,5 49,6 47,7 50,2
Aurskog-Høland kommune 47,7 48,9 54,8 56,2 53,5
Bærum kommune 46,7 48,0 46,7 49,3 48,6
Eidsvoll kommune 52,7 56,0 51,5 52,8 46,8
Enebakk kommune 43,5 52,3 47,0 49,6 54,4
Fet kommune 38,9 55,8 54,5 55,4 49,7
Frogn kommune 50,5 51,0 54,1 51,4 55,7
Gjerdrum kommune 47,6 46,0
Hurdal kommune 35,1 50,0
Lørenskog kommune 52,7 54,1 51,2 49,9 47,9
Nannestad kommune 46,8 46,2 53,1 55,8 49,1
Nes kommune 52,2 42,1 53,9 49,6 55,0
Nesodden kommune 53,9 44,5 54,4 53,7 53,2
Nittedal kommune 48,7 50,6 52,6 52,4 48,0
Oppegård kommune 50,8 49,9 58,4 52,0 45,4
Rælingen kommune 50,0 52,0 55,8 57,7 56,4
Skedsmo kommune 45,7 51,4 50,7 51,9 51,7
Ski kommune 46,7 47,6 54,6 52,4 49,7
Sørum kommune 53,0 52,8 55,9 61,5 53,0
Ullensaker kommune 50,3 51,6 56,3 48,5 46,7
Vestby kommune 56,4 54,1 59,1 50,4 44,4
Ås kommune 49,1 54,1 46,6 55,8 59,5
Mestringsnivå 3
Asker kommune 37,0 32,5 34,3 30,9 31,4
Aurskog-Høland kommune 30,7 27,0 17,5 17,2 21,1
Bærum kommune 38,5 38,7 37,0 33,3 35,7
Eidsvoll kommune 16,8 16,3 17,2 17,4 17,5
Enebakk kommune 19,7 16,2 31,1 11,5 16,6
Fet kommune 22,9 22,5 24,4 19,7 27,8
Frogn kommune 27,7 29,4 29,2 22,9 23,1
Gjerdrum kommune 18,3 31,0
Hurdal kommune 21,6 22,7
Lørenskog kommune 28,2 29,4 29,5 24,8 31,3
Nannestad kommune 11,4 16,0 17,7 22,1 27,2
Nes kommune 16,4 26,6 23,5 17,8 18,9
Nesodden kommune 25,2 29,1 24,7 21,6 27,0
Nittedal kommune 23,8 33,3 27,4 30,0 29,8
Oppegård kommune 35,4 34,1 30,2 27,9 40,0
Rælingen kommune 19,0 24,0 22,8 19,4 26,7
Skedsmo kommune 32,4 26,8 28,9 27,7 22,6
Ski kommune 31,9 30,8 31,1 26,6 31,6
Sørum kommune 25,8 21,0 20,3 16,3 20,6
Ullensaker kommune 28,0 25,5 23,5 28,8 29,0
Vestby kommune 22,7 25,4 18,1 24,6 28,4
Ås kommune 33,6 22,7 27,9 26,6 23,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no