Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune (utgått)
Kommunenr 0821
Kun utgåtte skoler med adresse i Bø kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Bø kommune (utgått) 48 (2,0) 48 (2,7) 48 (2,9)
Sauherad kommune (utgått) 51 (3,1) 51 (5,0) 51 (4,0)
Lesing
Bø kommune (utgått) 47 (1,9) 47 (2,4) 47 (3,0)
Sauherad kommune (utgått) 48 (2,9) 47 (4,6) 49 (3,7)
Regning
Bø kommune (utgått) 46 (1,8) 47 (2,6) 45 (2,4)
Sauherad kommune (utgått) 47 (3,0) 46 (5,7) 47 (2,9)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bø kommune (utgått) 33,3 27,9 38,6
Sauherad kommune (utgått) 20,6
Mestringsnivå 2
Bø kommune (utgått) 46,0 55,8 36,4
Sauherad kommune (utgått) 52,9
Mestringsnivå 3
Bø kommune (utgått) 20,7 16,3 25,0
Sauherad kommune (utgått) 26,5

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bø kommune (utgått) 35,2 34,9 35,6
Sauherad kommune (utgått) 27,8
Mestringsnivå 2
Bø kommune (utgått) 48,9 55,8 42,2
Sauherad kommune (utgått) 58,3
Mestringsnivå 3
Bø kommune (utgått) 15,9 9,3 22,2
Sauherad kommune (utgått) 13,9

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bø kommune (utgått) 28,7 21,4 35,6
Sauherad kommune (utgått) 36,1
Mestringsnivå 2
Bø kommune (utgått) 59,8 61,9 57,8
Sauherad kommune (utgått) 50,0
Mestringsnivå 3
Bø kommune (utgått) 11,5 16,7 6,7
Sauherad kommune (utgått) 13,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no